Andra AP-fonden

Andra AP-fonden och Climate & Company inleder samarbete för att möjliggöra identifiering av avskogningsrisker

Dela

Andra AP-fonden och den tysklandsbaserade tankesmedjan Climate & Company har inlett ett samarbete, för att systematiskt identifiera avskogningsexponering i globala portföljer. Genom samarbetet kommer de att utvärdera och kombinera befintliga resurser för att skapa ett publikt tillgängligt verktyg, som ska testas och tillämpas på Andra AP-fondens innehav i noterade aktier. Detta syftar till att belysa hur långt en sådan analys kommer med befintliga (data) resurser samt identifiera eventuella uppenbara luckor.

Naturen är inte bara en resurs som ska utnyttjas. Den är nödvändig för människans existens och en stor del av all ekonomisk verksamhet är direkt eller indirekt beroende av sunda ekosystem. Oroväckande nog minskar dock den biologiska mångfalden snabbare än någonsin tidigare i mänsklighetens historia, med omfattande och oåterkalleliga konsekvenser. Avskogning och markomvandling är en av de främsta orsakerna till både förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar. Hållbar markanvändning och bevarande av skog spelar en avgörande roll för att skydda den biologiska mångfalden och begränsa den globala uppvärmningen.

Andra AP-fonden, som signatär av Financial Sector Commitment on Elimination Agricultural Commodity-Driven Deforestation, har som mål att senast 2025 ha en portfölj som inte bidrar till avskogning, vilket också är i linje med fondens klimatåtagande om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045.

"Vi i finanssektorn har en nyckelroll att spela för att påskynda övergången till en avskogningsfri ekonomi, dels genom att påverka och samarbeta med våra portföljbolag, och dels genom omallokering av kapital. Genom samarbetet med Climate & Company bidrar Andra AP-fonden till utvecklingen av praktiska verktyg som blir offentliga och som finanssektorn kan använda för att kartlägga och kvantifiera avskogningsrisken i sina portföljer, säger Åsa Mossberg, hållbarhetsstrateg på Andra AP-fonden.

"Genom vårt samarbete erbjuder vi investerare tydlig vägledning för att systematiskt identifiera potentiell exponering för avskogning. Våra offentligt tillgängliga rekommendationer syftar till att tillhandahålla de resurser som krävs och minimera den tid och de personalresurser som krävs för att uppfylla avskogningsfria åtaganden. På så sätt strävar vi efter att visa för tillsynsmyndigheter att befintliga data och verktyg är tillräckliga för att komma igång, samtidigt som vi lyfter fram viktiga luckor som när de åtgärdas, kommer att förenkla utvärderingar i framtiden, säger Malte Hessenius från Climate & Company.

Samarbetet mellan Andra AP-fonden och Climate & Company finansieras av stiftelsen Gordon och Betty Moore Foundation.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Mossberg, Senior hållbarhetsstrateg på Andra AP-fonden, åsa.mossberg@ap2.se eller
Ulrika Danielson, Kommunikationschef på Andra AP-fonden, ulrika.danielson@ap2.se eller
Malte Hessenius, Climate & Company, malte@climcom.org

Kontakter

Om oss

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare.

Följ Andra AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Andra AP-fonden

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 2022 – utökar sina fokusområden inom hållbarhet17.2.2023 09:31:00 CET | Pressmeddelande

Andra AP-fonden (AP2) har under 2022 fortsatt att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Det har skett inom samtliga de numera fem fokusområden som fonden prioriterar. Ett viktigt arbete under året har varit en översyn och revidering av fondens hållbarhetspolicy. Andra AP-fonden har också tagit fram en ny metod, bestående av sex delar, för hur fondens hållbarhetsarbete ska bedrivas genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

Andra AP-fonden redovisar negativ avkastning efter ett mycket utmanade år17.2.2023 09:30:00 CET | Pressmeddelande

Andra AP-fondens (AP2) totala avkastning för 2022 uppgick till -6,7 procent efter kostnader och resultatet till -29,2 mdkr, vilket speglar marknaderna som påverkats av krig i Europa samt stigande inflation och räntor. Det har negativt påverkat fondens aktie- och räntetillgångar medan fondens onoterade tillgångar hade en positiv avkastning. Efter nettoutflödet till pensionssystemet på –4,7 mdkr uppgick fondkapitalet till 407,1 mdkr. Den relativa avkastningen uppgick till 0,3 procent, där den svenska aktieförvaltningen överträffade jämförelseindex med 2,9 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum