Stark ökning av lätta fordon i september

Dela

Mobility Swedens registreringstatistik för september visar att nyregistreringarna av personbilar ökade med nära 28 procent och lätta lastbilar med nära 37 procent jämfört med samma månad i fjol. En fortsatt stark leveransförmåga från historiskt stora orderböcker ligger bakom ökningen. Samtidigt har antalet nya ordrar under året nästan halverats vilket kommer att leda till lägre registreringssiffror framöver. Tunga lastbilar har ökat med 42 procent under året, men med en dipp under september. 

Hittills i år har antalet nyregistrerade personbilar ökat med 2,6 procent, jämfört med årets nio första månader 2022. I september registrerades 28 135 nya bilar, en ökning med nära 28 procent jämfört med samma månad i fjol. Andelen registrerade elbilar i september uppgick till drygt 44 procent vilket är en ökning i antal med 61 procent mot föregående år. Knappt var femte nyregistrering var en laddhybrid. Årets trendbrott med företagen som åter driver omställningen mot el fortsätter, samtidigt som privatmarknaden är svag. 66 procent av årets elbilsregistreringar är på juridisk person jämfört med 42 procent samma period i fjol. Flertalet av nyregistreringarna är elbilar som köptes innan klimatbonusen avskaffades, men som levereras först nu på grund av tidigare leveransproblem orsakat av pandemin och komponentbrist. Nu återgår leveranstiderna till det normala i de flesta fall. 

-    Branschens interna orderstatistik visar på att årets nyförsäljning av elbilar minskar mest av alla drivlinor samtidigt som försäljningen av bensin och diesel ligger på ungefär samma nivå som i fjol. För att vända denna trend och åter få fart på elektrifieringen behöver regeringen under våren införa ett styrmedel riktat mot privatpersoner, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden. 

En starkare leveransförmåga från de stora orderböcker som byggdes upp innan klimatbonusen togs bort, medför att vi nu uppdaterar årets totalmarknadsprognos till 280 000 personbilar. Det är cirka tre procent under utfallet 2022 och motsvarar tolv procent färre bilar, 38 200, än snittet de senaste fem åren. Samtidigt sker också en mindre uppjustering av prognosen för lätta lastbilar till 45 000.

Nyregistreringarna av lätta lastbilar är fortsatt hög med en ökning med nära 37 procent i september jämfört med samma månad i fjol och drygt 25 procents ökning under året. Andelen nya

elfordon uppgick i september till en fjärdedel och uppgår hittills i år till 18,5 procent. 

Antalet nyregistrerade tunga lastbilar minskade kraftigt med 60 procent i september. Detta förklaras främst av de höga registreringstalen i augusti som var resultatet av EU:s beslut om nya smarta färdskrivare, vilket ledde till att många lastbilsköpare valde att tidigarelägga leveranser. Under årets tre första kvartal har 195 eldrivna tunga lastbilar nyregistrerats, vilket motsvarar 3,6 procent. Bussarna minskade med 25 procent i september jämfört med samma månad 2022. Av årets nya bussar är tre av tio eldrivna.

-    Regeringens fortsatta satsningar på styrmedel för elektriska tunga och lätta lastbilar är välkomna och branschen är positiv till de satsningar som görs. När det kommer till bussar är det branschens bedömning att flytten av elbusspremien från att gälla elektriska bussar för städer till att i stället gälla regionbussar sker ett år för tidigt, säger Mattias Bergman. 

Sammanfattning av nyregistreringarna i september 2023, jämfört med september i fjol:

2023

2022

 

% 23/22 

 

 

% 23/22 

september

september

 september

Jan-sep

Personbilar

28 135

22 048

+27,6%

+2,6%

Andel laddbara personbilar

63,4%

55,1%

Andel: 59,1% 

Varav:

Elbilar 

12 503

7 777

+60,8%

+40,0%

  Andel av nyregistreringarna 

44,4%

35,3%

Laddhybrider

5 334

4 370

+22,1%

-9,4%

  Andel av nyregistreringarna

19,0%

19,8%

Lastbilar, totalt

4 716

3 876

+21,7%

+27,4%

Varav: 

Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton

4 477

3 276

+36,7%

+25,4%

 Andel eldrivna 

24,9%

14,1%

Tunga lastbilar, över 16 ton

215

543

-60,4%

+42,0%

Bussar, totalt

36

48

-25,0%

-6,2%

Mer statistik finns i bifogad länk nedan.

---------------------------------

Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar september 2023”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram.  

Registreringsperioden för september omfattar registreringar från 1 till och med 29 september. Antalet registreringsdagar är i år en dag mindre än i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.  

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade filer. 

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.  

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Under 2023 bromsade elektrifieringstakten in och förväntas minska under 20242.1.2024 09:00:15 CET | Pressmeddelande

2023 års nyregistreringar av personbilar landade i en svag ökning på en halv procent jämfört med 2022. Detta är till stor del drivet av leveranser från historiskt starka orderböcker där leveransförmågan nu är återställd. De tunga och lätta lastbilarna ökade jämfört med i fjol samtidigt som bussmarknaden minskade. Andelen laddbara personbilar ökade med fyra procentenheter. Prognosen för 2024 är däremot mer dyster med en kraftig minskning av nyregistreringar av personbilar och en elektrifieringstakt som för första gången minskar.

Dämpde nyregistreringar av personbilar i november1.12.2023 09:31:30 CET | Pressmeddelande

Antalet nyregistrerade personbilar i november minskade med nära en procent jämfört med samma månad 2022. Hittills i år har personbilarna en total uppgång på 3,1 procent. Andelen laddbara personbilar mattas av något denna månad och uppgick till 60,5 procent vilket är fyra procentenheter lägre än november i fjol. Det är företagsmarknaden som driver på nyregistreringarna och håller upp andelen laddbara bilar. Privatmarknaden är fortfarande iskall.

Minskade nyregistreringar av personbilar i november1.12.2023 09:02:19 CET | Pressmeddelande

Antalet nyregistrerade personbilar i november minskade med nära en procent jämfört med samma månad 2022. Hittills i år har personbilarna en total uppgång på 3,1 procent. Andelen laddbara personbilar mattas av något denna månad och uppgick till 60,5 procent vilket är fyra procentenheter lägre än november i fjol. Det är företagsmarknaden som driver på nyregistreringarna och håller upp andelen laddbara bilar. Privatmarknaden är fortfarande iskall.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye