BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Svenskt flyktingmottagande riskerar att försämra barns psykiska hälsa

Dela

Barn som flytt har ofta varit med om traumatiska händelser både innan och under flykten, och är en riskgrupp för att utveckla psykisk ohälsa. Ny rapport från Bris visar att det svenska flyktingmottagandet riskerar att försämra barnens mående.

Under de senaste åren har Sverige tagit emot många barn som flytt, både ensamma och tillsammans med sina familjer. Hur många barn som lever här idag och har erfarenhet av krig och flykt är svårt att säga, men bara under 2022 sökte över 20 000 barn asyl eller uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet i Sverige. Idag släpper Bris en rapport om hur det svenska mottagningssystemet påverkar barns psykiska hälsa. 

– Att barn som flytt är en riskgrupp för att utveckla psykisk ohälsa är det nog ingen som är förvånad över, men däremot är det få som vet att mottagandet i sig kan ha lika stor påverkan på måendet som det barnet varit med om innan och under flykten. Det visar vilken möjlighet Sverige som mottagarland har att hjälpa de här barnen, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris. 

I rapporten Att leva en dag i taget – mottagandets betydelse för barn som flytt sammanställer Bris forskning om nyckelfaktorer för barns möjlighet till återhämtning efter krig och flykt, med barns och föräldrars egna erfarenheter av att komma till Sverige. Rapporten visar bland annat att Sveriges mottagande med korta uppehållstillstånd, låg dagersättning och tillfälliga boenden riskerar att öka barns psykiska ohälsa efter flykt och att ge dem sämre levnadsvillkor.   

Alla barn som vistas i Sverige, oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte, har samma rättigheter. Det gäller bland annat rätten till utbildning, bästa uppnåeliga hälsa och en skälig levnadsstandard. Trots det visar Bris rapport att barn som flytt har svårt att få tillgång till sina rättigheter. Bland annat skiljer sig tillgången till och kvaliteten på det psykosociala stödet åt beroende på var i landet barnet bor.  

– Barn som flytt är en heterogen grupp där behoven skiljer sig åt, men barnen bär ofta på erfarenheter av att ha fråntagits sitt sammanhang. Gemensamt för barnen är att de har ett behov av att få en stabil och trygg tillvaro. Vi måste ändra fokuset i det offentliga samtalet om migration och prata mer om mottagandets möjligheter. Med ett tryggt och förutsägbart mottagande och med rätt stöd kan riskerna för att barnet utvecklar eller fördjupar psykisk ohälsa minskas. Det är det vi borde lägga allt kraft på att uppnå, säger Magnus Jägerskog. 
 

Rapporten har tagits fram med stöd av Egmont fonden och Kavlifonden.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris och Telia har utvecklat anonyma SMS – en ny kanal till barnens stödlinje 116 11118.1.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Barn som söker stöd kan sedan tidigare kontakta Bris nationella stödlinje för barn anonymt via telefon, chatt och mejl. Det har länge funnits en efterfrågan från barn och unga att också kunna skicka sms. För att möta det behovet har Bris och Telia tillsammans utvecklat en ny teknisk lösning som innebär fullständig anonymitet för barn och unga när de SMS:ar Bris på kortnummer 116 111.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye