Hyresgästföreningen Riksförbundet

Privatvärdarna fortsätter gå med vinst visar ny rapport

Dela

Hyresgästföreningen granskar varje år de privata fastighetsägarnas ekonomi i rapporten Privatvärdarnas ekonomi. Utifrån fastighetsbolagens egna finansiella rapporter blir bilden tydlig: trots inflation och ökade taxor är det fortfarande en lönsam affär att äga fastigheter. Vinsten per hyreskrona är nästan 25 procent i genomsnitt under 2022.  

Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin
Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin

– Den långvariga krisen har grävt djupa hål i mångas hushållsbudget, i år har många ett ännu tuffare ekonomiskt läge än i fjol. Men fastighetsbranschen fortsätter vara lönsam. Det ser vi svart på vitt när vi granskar fastighetsbolagens egna redovisningar. Med det i åtanke sticker fastighetsvärdarnas krav på chockhöjda hyror verkligen i ögonen. Hyresrätten kan inte bara vara en vinstmaskin för landets fastighetsägare utan måste också vara ett tryggt hem för Sveriges hyresgäster, säger Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen. 

I rapporten Privatvärdarnas ekonomi  analyseras kostnadsutvecklingen för strax under 30 privata fastighetsägare, av olika storleksordning, spridda över landet. Uppgifterna har hämtats ur företagens offentliga årsredovisningar för perioden 2018–2022. Rapporten gör även ett nedslag i första halvan av 2023 för att fånga vad som sker här och nu. Totalt berör analysen 200 795 lägenheter, vilket motsvarar 19 procent av de hyreslägenheter som ägs och förvaltas av privata fastighetsägare runtom i landet. På så sätt ger urvalet en representativ bild av branschen i sin helhet. 

null

En välmående bransch  

Tydligast i rapporten är hur ett flertal fastighetsägare har förlitat sig på det tidigare låga ränteläget och ökat sin lånevolym för att kunna växa i storlek och öka sina marknadsvärden genom förvärv och konceptrenoveringar. Detta syns nu i kraftigt ökade räntekostnader. Trots det är vinsten per hyreskrona så hög som 25 procent under 2022. Det innebär att för varje 100 kronor fastighetsägarna får in från hyresintäkter är 25 kronor ren vinst.  

Den samlade bilden som träder fram i rapporten är alltså en bransch med mycket stabil och god ekonomi där hyresrätten som investering fortsätter att vara en lönsam affär. Företagens ekonomi har gynnats av ett flerårigt lågt ränteläge och fortsätter att vara stark även i en mer pressad ekonomi.  
 
– Det finns en dubbelhet från fastighetsägarnas sida som faktiskt provocerar. Ena stunden kräver de rekordhöga hyreshöjningar för att ”rädda hyresrätten”. Men när de i nästa stund ska rapportera till sina ägare får vi läsa om starka resultat och god avkastning. Hur kan fastighetsägarna motivera de här chockhöjningarna av hyror när deras ekonomi under så lång tid varit urstark? Den frågan får fastighetsägarna gärna svara hyresgästerna på, säger Madeleine Olausson, rapportförfattare och utredare på Hyresgästföreningen. 

Heimstaden sticker ut 

En aktör sticker ut särskilt mycket i granskningen och det är Heimstaden. En stor del av urvalets försämrade finansnetto härrör till Heimstadens verksamhet. Det totala finansnettot hamnar på ett underskott om – 14,7 miljarder kronor under 2022. Av dessa kommer – 9,8 miljarder kronor från Heimstaden. Det betyder att Heimstaden står för två tredjedelar av urvalets försämrade finansnetto. Övriga företag har visserligen också haft försämrade finansnetton, men inte tillnärmelsevis i samma utsträckning som Heimstaden. 

– Här har vi ett fastighetsbolag som levt över sina tillgångar på hyresgästernas och småspararnas bekostnad. Dom har gjort dåliga affärer som man försökt hämta hem genom att inte bara chockhöja hyrorna utan också genom att försöka driva igenom dubbelhöjning av hyrorna. Detta är fastighetsbranschen när den är som sämst och borde vara ett vara avskräckande exempel för alla seriösa aktörer i branschen, säger Martin Hofverberg. 

Under de senaste fem åren har de undersökta fastighetsföretagens:

  • lägenhetsbestånd ökat med 68 procent  
  • driftnetto ökat med 23 procent 
  • haft en samlad vinst på 143 miljarder kronor  
  • lånevolym ökat med 99 procent 
  • haft en genomsnittlig vinst per hyreskrona på 28 procent 


Om rapporten: 

Hyresgästföreningen har tagit fram rapporten Privatvärdarnas ekonomi för att analysera utvecklingen av intäkter och kostnader i fastighetsbranschen samt hur förutsättningarna för att äga och förvalta hyresfastigheter har förändrats under de senaste åren. I rapporten ges en övergripande bild av hur branschen har utvecklats. Sammantaget visar rapporten att företagen både idag och historiskt har en stark ekonomi.  

Utdrag ur företagens finansiella rapporter: 

Willhem AB 

”Willhem står stabilt och redovisar ett ökat driftnetto.” 
- Mariette Hilmersson, VD Willhem Q2 2023  

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB 

”Samtidigt som 2022 var ett turbulent år för fastighetsbranschen och för K2A så var det vårt operationellt bästa år någonsin.” 
- Johan Knaust, VD K2A, 2022 

Wallenstam AB 

”Vi har en stabil och trygg finansiell ställning som ger oss handlingsutrymme.” 
- Hans Wallenstam, VD Wallenstam, Q2 2023 

Heimstaden Sverige 

”Trots osäkerheten på marknaden förväntar vi oss en stabilisering under 2023 då inflationstrycket planar ut och det blir tydligare var räntorna kommer att lägga sig.” 
- Helge Krogsbøl, VD Heimstaden Sverige, 2022 

Studentbostäder i Norden AB 

”Det första halvåret 2023 har präglats av finansiella utmaningar medan fastighetsverksamheten fortsatt går mycket bra.” 
- Rebecka Eidenert; VD Studentbostäder i Norden AB, Q2 2023 

Trianon AB  

 ”Vi går mot ljusare tider.”  
- Olof Andersson, VD Trianon, Q1 2023  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin
Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin
Ladda ned bild
Madeleine Olausson, utredare Hyresgästföreningen. Foto Filippa Ländin
Madeleine Olausson, utredare Hyresgästföreningen. Foto Filippa Ländin
Ladda ned bild

Dokument

Om oss

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Följ Hyresgästföreningen Riksförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hyresgästföreningen Riksförbundet

Hyresgästföreningen välkomnar regeringens beslut om förlängt tillfälligt bostadsbidrag. Vill nu se permanent höjning22.3.2024 09:16:56 CET | Pressmeddelande

I onsdags larmade Hyresgästföreningen, Majblomman, Rädda Barnen och Röda Korset om den tuffa situationen för ekonomiskt utsatta familjer i Sverige. Organisationerna gick fram med fyra gemensamma krav på politiken för att öka dessa familjers möjlighet att tillgodose sina barns grundläggande behov. Ett av kraven var förlängning av det tillfälliga bostadsbidraget. Idag meddelar Tidöpartierna att de vill förlänga det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag till och med den 31 december 2024.

Ny mätning: tuffare ekonomiskt läge för barnfamiljer20.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny Sifo-undersökning bekräftar civilsamhällets beskrivning: ett tufft ekonomiskt läge för barnfamiljer med små ekonomiska marginaler. Undersökningen visar att 4 av 10 ensamstående föräldrar med lägre inkomst har behövt låna pengar för att kunna betala grundläggande utgifter de senaste sex månaderna. 1 av 5 ensamstående föräldrar med lägre inkomst har inte haft råd att äta sig mätt vid något eller flera tillfällen de senaste sex månaderna. Läget för de mest utsatta familjerna är allvarligare än förra året.

Ny rapport. Välkomna på pressbriefing där Rädda Barnen, Röda Korset, Majblomman och Hyresgästföreningen presenterar färska siffror över barnfamiljers ekonomiska svårigheter7.3.2024 08:54:20 CET | Pressinbjudan

Den 19 mars bjuder Hyresgästföreningen, Majblomman, Rädda Barnen och Röda Korset in utvalda medier för att presentera en helt färsk Sifo-undersökning om barnfamiljers ekonomiska situation idag. Undersökningen presenterar siffror på barnfamiljers svårigheter med vardagsekonomin och föräldrars möjligheter att förse sina barn med fritidsaktiviteter, mat, kläder och hur de ser på den ekonomiska situationen. Men också för att berätta hur trycket på våra verksamheter ökat i samband med det tuffa ekonomiska läget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye