Drivkraft Sverige

Hasslers förslag riskerar att försena omställningen

Dela

De 46 förslagen i Hasslers rapport innebär att Sverige måste börja om från början med nytt angreppsätt med nya klimatmål och styrmedel. I rapporten föreslås ett tio-tal nya uppdrag och utredningar. Det kommer att innebära att Sverige riskerar att tappa tempo och fokus i omställningen.

Professor John Hassler föreslår att flera av de styrmedel som ska implementeras inom ramen för Fit for 55 kompletteras med nationella krav ovanpå EU:s regelverk, t.ex. ett nationellt utsläppssystem, och nationella tillägg till AFIR. Drivkraft Sverige håller med Hassler om att strukturomvandlingen kräver en plan. Rapporten beskriver däremot inte hur omställningen kommer att se ut mellan 2024-2029.

-Det är positivt att rapporten tydliggör fokus på elektrifieringen för transportsektorn men det är viktigt att utbyggnaden av laddinfrastrukturen baseras på efterfrågan och inte på utbudsplaner, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige.

-Det är även positivt att Hassler pekar på att biodrivmedel kommer att spela en viktig roll i omställningen. Däremot går det inte att läsa ur rapporten hur biodrivmedlens användning ska främjas. Hassler anser att ett kvantitativt produktionsmål kan vara befogat. Drivkraft Sverige stödjer inte detta utan anser att åtgärder och styrmedel bör fokusera på efterfrågan och inte på utbudet. Som det ser ut historiskt sett har det varit dyrare att producera biodrivmedel än det fossila. Om vi ska få fart på omställningen måste det förnybara stimuleras och få bättre förutsättningar än det fossila, avslutar Jessica Alenius.

Nyckelord

Kontakter

Om oss

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag omfattar cirka 2700 marknadsplatser och 6 raffinaderier. Branschen befinner sig mitt i omställningen från det fossila till det förnybara där biodrivmedel och elektrifiering är hörnstenar för att lyckas bli klimatneutrala 2045.

Missa inte vårt seminarium – Ny klimatpolitik? Vad betyder det för transportsektorns omställning som hålls 25 oktober. Vid seminariet presenterar John Hassler förslagen i rapporten. Länk till mer information och anmälan. 

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten10.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen beror på att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 % från 30,5 % respektive 7,8 % den 1 januari 2024. Det är framför allt HVO drop in som rasat från 14,6 % 2023 till 1,4 % i januari 2024. Däremot har HVO 100 ökat från 2,7% till 4,9 %.

Drivkraft Sveriges synpunkter på Regeringens PM – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel24.8.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM - Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa - mycket tack vara reduktionsplikten. Drivkraft Sverige avstyrker regeringens förslag och föreslår istället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt, dvs en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som vi hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018. "Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med ca tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024", säger Anders Norén, Hållbarhe

Fortsatt rekordhög andel biodrivmedel under inledningen av 2023 – reduktionsplikten bidrar till klimatmålen4.7.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige presenterar idag ”Omställningsbarometern” som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom bränsle- och drivmedelsbranschen. Andelen hållbara biodrivmedel var 26,7 procent under första kvartalet 2023 vilket är högre än motsvarande period 2022. Om alla biodrivmedlen i stället hade varit fossila hade utsläppen varit 5,5 miljoner ton högre och uppgått till ca 22 miljoner ton.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye