Linköpings kommun

Lyckat arbete mot välfärdsbrottslighet

Dela

Sedan hösten 2021 arbetar ett team på Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen med granskning av felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Ett arbete som hittills har resulterat i 42 polisanmälningar, återkrav av omkring 4,4 miljoner kronor samt en prognostiserad besparing på 7,7 miljoner kronor.

Brott mot välfärdssystem ökar alltmer i Sverige och under 2021 uppskattades den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar och bidragsbrott från välfärdssystemen till omkring  14,6 miljarder kronor.

– I Sverige ska det gå att lita på att bidrag endast går till personer som har rätt till dem, inte till kriminella som försöker utnyttja systemet. Därför är arbetet mot felaktiga utbetalningar så viktigt, säger Fredrik Lundén (M), arbetsmarknadsnämndens ordförande.  

Under denna vecka (23-27 oktober) uppmärksammar SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) vikten av att kommuner och regioner kontinuerligt arbetar för att både förebygga och motverka välfärdsbrottslighet. “Med välfärdsbrottslighet menar SKR i detta sammanhang är när en extern aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala eller regionala medel för egen vinning.”

Linköpings kommun bedriver sedan 2021 ett systematiskt arbete med felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. I detta arbete ingår att utreda felaktiga utbetalningar, fatta beslut om återkrav samt polisanmäla vid misstanke om brott. Linköpings kommun samverkar också med de större hyresvärdarna i Linköping som ett led i att motverka felaktigt nyttjande av välfärdssystemet rörande boendekostnader och folkbokföringsadress. 

Information som leder till utredningar kommer främst från Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen men även hyresvärdar och allmänheten är en viktig källa. Den enskilt största orsaken till misstanke om felaktig utbetalning är felaktiga boendekostnader. Det kan vara utlandsvistelse, felaktiga hyreskontrakt, men även felaktigt angiven hushållsgemenskap som exempelvis skenseparation eller antalet personer som bor på en adress. 

– I Linköping är vi definitivt på rätt spår när det gäller att stoppa bidragsfusket, men det kommer ständigt nya kreativa idéer så det gäller att vi fortsätter vara i framkant. Att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott är den viktigaste delen i att stärka förtroendet för välfärdssystemen, säger Fredrik Lundén (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden. 

Under hösten 2023 kommer Linköpings kommun att ingå en ny samverkansmodell med polisen vars syfte är att effektivisera polisanmälan vid misstanke om bidragsbrott. 

Kontakter

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 165 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Lägsta antalet hushåll med ekonomiskt bistånd på tio år21.2.2024 08:00:06 CET | Pressmeddelande

Under flera år har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd sjunkit i Linköping. Januari 2024 var antalet utbetalningshushåll 616 stycken färre än i januari 2021. I januari 2024 erhöll 2087 hushåll ekonomiskt bistånd vilket är det lägsta antalet på åtminstone 10 år. Även det långvariga ekonomiska biståndet fortsätter att minska. Under hela 2023 har trenden varit nedåtgående. Januari 2024 var det 287 färre långvariga hushåll jämfört med januari 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye