Skogsindustrierna

Artskydd utan ersättning sätter press på skogsägare

Dela

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har på senaste tiden gjort bedömningar rörande artskyddets inverkan på skogsbruket. Myndigheternas besked riskerar att ytterligare försvåra för skogsägare i efterlevandet av lagstiftningen och minska intresset för att skapa skogar med rik biologisk mångfald. Skogsindustrierna vill därför att dessa frågor tas med i regeringens kommande skogsutredning.

Skog i Sverige
Skog i Sverige Foto: Ola Kårén / Skogsindustrierna

– ­Det ska inte innebära en ekonomisk risk att skapa skogar med förutsättningar för biologisk mångfald, därför är det viktigt att man förtydligar ersättningsrätten, säger Magnus Berg, näringspolitisk chef vid Skogsindustrierna.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket kom häromveckan med en gemensam bedömning av de rättsliga konsekvenserna av en uppmärksammad dom i Högsta domstolen rörande skogsbruk. . Trots att domen i fråga gav skogsägaren rätt till ersättning konstaterar de två myndigheterna att det inte finns någon generell rätt till ersättning när när myndigheterna begränsar möjligheterna till skogsbruk med hänvisning till artskyddsregler.Nyligen redovisade samma myndigheter två olika regeringsuppdrag kring artskydd.  I båda dessa delar innebär myndigheternas rapportering en ytterligare förflyttning av ansvaret till skogsägarna på ett sätt som riskerar att bli kontraproduktivt för naturvårdsarbetet i skogen.

Skogsindustrierna menar att Sverige ska ha höga ambitioner för naturvård och artskydd och att detta ska genomföras rättssäkert och effektivt. Kostnaden för dessa gemensamma intressen kan inte enbart bäras av enskilda skogsägare utan bör delas av hela samhället.

Kontakter

Länkar

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Utmanande konjunktur – råvara, rekord och rebeller15.2.2024 08:02:20 CET | Pressmeddelande

Produktionen under fjolåret gick ned för både papper och trävaror. Massaproduktionen stabiliserades tack vare en rekordstark export till Kina. Råvaruförsörjningen är en ihållande utmaning. Som Sveriges största transportköpare och med en betydande utlandsexport påverkas branschen dessutom av olika logistikutmaningar. Detta visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport Så går det för skogsindustrin.

EU:s klimatmål 2040: De fossila utsläppen måste fasas ut6.2.2024 17:03:24 CET | Pressmeddelande

EU-kommissionens meddelande om klimatmål för 2040 är ett viktigt fortsatt steg på unionens inslagna väg mot en fossilfri och hållbar grön omställning. Skogsindustrierna vill att en ambitiös målsättning möts upp med konkreta och kraftfulla åtgärder för att fasa ut de fossila utsläppen. Utvecklingen av en konkurrenskraftig bioekonomi är en naturlig del för att nå ett klimatneutralt EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye