Svensk skogsindustri står stark i en vikande global ekonomi

Dela

Skogsindustrin påverkas alltmer av en försämrad världskonjunktur. På massa- och pappersmarknaden är exportnedgången nu ett faktum medan det för trävaror spås ett tapp från en mycket god nivå. Jämfört med konkurrentländer står sig den svenska skogsindustrin stark och ser ut att ta marknadsandelar. En ökad efterfrågan från Kina och utvecklingen för råvaruförsörjningen är några av de faktorer som kan påverka marknaden i närtid. Det visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport.

Pressbild/Skogsindustrierna

Rapporten Så går det för skogsindustrin visar på en tydlig nedgång framförallt inom papperssektorn. Produktionen inom sektorns samtliga kategorier minskade under årets första nio månader jämfört med samma period förra året. För vissa segment var leveransminskningarna närmare 20 procent. Tappet har dock hållits tillbaka av framgång på marknader utanför Europa. Det handlar i huvudsak om en stabiliserad hög massaexport till Kina.

– Marknadsnedgången var oväntat kraftig. Men när intresset minskar hos Sveriges övriga exportländer kan Kina agera draglok, och efterfrågan på massa och papper från kinesisk industri är stark. Även om den svaga konjunkturen bromsar ser vi tidiga tecken på återhämtning av efterfrågan i Europa, säger Daniel Eriksson, marknadsanalytiker för papper och massa på Skogsindustrierna. 

På trävarusidan har utvecklingen sett något annorlunda ut. Där låg leveranserna för det första halvåret närmast på rekordnivåer. Detta trots en avstannad byggkonjunktur.  

– De svenska sågverken har gjort en slags humledans. Samtidigt som andra europeiska producenter har fått dra ner sin produktion har svenska sågverk haft några av sina största leveranser någonsin. Det är oväntat, och troligen kommer efterfrågan falla tillbaka. I närtid står hoppet till att den amerikanska marknaden ska kunna trotsa konjunkturen, men den kinesiska marknaden kan visa sig bli en bubblare även på trävarusidan, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror på Skogsindustrierna. 

De svenska massa-, papper- och trävaruproducenterna har som helhet presterat bättre än sina konkurrenter på världsmarknaden. På medellång sikt förväntas efterfrågan på skogsprodukter att öka. Att tillgodose världens behov av till exempel förnybara byggmaterial och hållbara förpackningar är en fortsatt viktig uppgift för Sverige, som redan idag är ett av de länder i världen med störst skogsindustriexport. 

Rapporten visar även att råvarusituationen för svensk skogsindustri är fortsatt pressad. Det handlar bland annat om en mer utmanande råvarusituation kring Östersjön när Finland lagt om sin råvaruförsörjning från ryskt virke. Det svenska råvaruutbudet påverkas även av en minskad avverkningsnivå.  

Kort från rapporten - om papper- och massamarknaden: 

  • Produktionen inom samtliga papperskvaliteter har minskat under årets första nio månader jämfört med samma period förra året. 

  • Efterfrågan på pappersprodukter i Europa har varit avsevärt lägre än förra året. Sveriges produktion har i stort följt Europa, men minskat något mindre än konkurrentländer tack vare god konkurrenskraft. Från Sverige har massaleveranserna till Kina legat omkring 100 000 ton de senaste fem månaderna, en nivå som bara har nåtts enstaka månader tidigare 

Kort från rapporten - om trävarumarknaden 

  • Efterfrågan på svenska trävaror har under året har överträffat alla förväntningar under 2023 Utsikterna för att kunna fortsätta trotsa en vikande global efterfrågan under nästa år är dock begränsade. 
  • På medellång sikt förväntas fortfarande efterfrågan på svenska trävaror bli stor, och Sverige kommer att behöva ta ett stort ansvar för att förse Europa och världen med förnybara byggmaterial. 

Om Så går det för skogsindustrin 
Rapporten redogör och analyserar för den ekonomiska och marknadsmässiga utvecklingen inom svensk skogsindustri. Utifrån läget på världsmarknaden zoomas in på Sverige och skogsindustrin. Rapporten publiceras 3-4 gånger per år.  
 
Sverige är världens fjärde största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Cirka 85 % av skogsprodukterna exporteras och exportvärdet ligger på omkring 164 miljarder kronor. Skogsprodukter svarar för ungefär 10 % av Sveriges totala varuexport och 3 % av den totala varuimporten.  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Utmanande konjunktur – råvara, rekord och rebeller15.2.2024 08:02:20 CET | Pressmeddelande

Produktionen under fjolåret gick ned för både papper och trävaror. Massaproduktionen stabiliserades tack vare en rekordstark export till Kina. Råvaruförsörjningen är en ihållande utmaning. Som Sveriges största transportköpare och med en betydande utlandsexport påverkas branschen dessutom av olika logistikutmaningar. Detta visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport Så går det för skogsindustrin.

EU:s klimatmål 2040: De fossila utsläppen måste fasas ut6.2.2024 17:03:24 CET | Pressmeddelande

EU-kommissionens meddelande om klimatmål för 2040 är ett viktigt fortsatt steg på unionens inslagna väg mot en fossilfri och hållbar grön omställning. Skogsindustrierna vill att en ambitiös målsättning möts upp med konkreta och kraftfulla åtgärder för att fasa ut de fossila utsläppen. Utvecklingen av en konkurrenskraftig bioekonomi är en naturlig del för att nå ett klimatneutralt EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye