Saco

Både framtidstro och oro – akademiker ambivalenta till AI

Dela

En majoritet av alla högskoleutbildade tror att AI kommer att effektivisera deras arbete. Samtidigt känner hela två av tre oro över AI-utvecklingen. Det visar en ny undersökning som Saco gjort tillsammans med Novus opinion.

Undersökningen visar att 68 procent av akademikerna är positiva eller neutrala till en framtida användning av AI i arbetslivet. 60 procent akademiker tror att AI kommer att effektivisera deras arbete.

– AI påverkar arbetslivet i allt högre utsträckning och utvecklingen går allt fortare. Därför är det högst angeläget att vi som facklig organisation nu tittar närmare på akademikers syn på AI och hur deras arbetsliv påverkas, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

13 procent av akademikerna uppger att de själva använder AI i sitt arbete redan idag, men hela 86 procent har inte fått någon utbildning i AI.

– Att inte fler fått någon utbildning i AI är bekymmersamt. Jobb kommer att påverkas och arbetsuppgifter såväl försvinna som skapas. Då är det viktigt att investera lika mycket i medarbetarna som i tekniken. Såväl politiker som arbetsgivare har ett stort ansvar, säger Göran Arrius.

Totalt upplever två av tre akademiker oro kring AI kopplat till arbetet, visar undersökningen. De vanligaste orosmomenten är att vi gör oss beroende av AI på ett sätt som urholkar vår kunskap, samt att det inte finns tillräcklig beredskap om det uppstår problem.

Det finns också farhågor bland akademiker kring hur AI används i arbetslivet. Exempelvis är tre av fyra akademiker obekväma med att arbetsgivare låter AI fattar beslut i frågor som rör rekrytering, lön och omplacering. Sex av tio anser att regelbundna riskanalyser och kvalitetsutvärderingar är viktiga för en ökad känsla av trygghet vid användning av AI.

– Det är viktigt att skynda långsamt. Medarbetare och professioner måste kontinuerligt involveras i diskussioner och beslut kring AI. Det är också väldigt viktigt att användning av AI är rättssäker och ansvarsfull, säger Göran Arrius.

Sacos ställningstaganden kopplat till AI:  

 • Säkerställ tillgång till kompetensutveckling
  Akademiker måste ges tillgång till den utbildning och kompetensutveckling de behöver och efterfrågar, inte minst för att kunna möta arbetsmarknadens kompetensbehov med anledning av ny teknik.

 • Rusta studenter för framtidens arbetsmarknad
  Högskola och yrkeshögskola måste ha en strategi för hur studenter tillgodogör sig ny teknik samtidigt som man fortsätter lära ut grundläggande kunskaper.

 • Användning av AI måste vara ändamålsenlig, rättssäker och ansvarsfull
  Det förutsätter transparens så att vi enkelt kan förstå varför AI har kommit till ett visst resultat samt vilken data som används och hur. Därför måste det finnas övergripande strategier för hur detta uppnås så att ansvaret inte hamnar på enskilda medarbetare.

 • Säkra anställdas inflytande
  Fackliga organisationer måste kontinuerligt involveras i diskussioner och beslut kring AI. Både för att tillvarata medarbetarnas intressen och säkerställa att AI används på ett ändamålsenligt sätt. 

 • Reglera användningen av AI på EU-nivå 
  AI-förordningen måste komma på plats, och det utan att den påverkar fackliga organisationers möjlighet och rätt till information, konsultation och medbestämmande. Det är viktigt att regleringen inte skadar de nationella arbetsmarknadsmodellerna.

Läs mer i rapporten om undersökningen och ta del av intervjuer med olika akademiker om deras arbete och syn på användningen av AI.

Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Saco. Yrkesverksamma akademiker (dvs. yrkesverksamma med eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer) i åldrarna 23–68 år har fått svara på frågor via webb-intervjuer under perioden 17 maj till 31 maj 2023. Resultatet är efterstratifierat och har viktats för att vara generaliserbart till den aktuella målpopulationen. Deltagarfrekvensen, det vill säga andelen av de sökta personerna som besvarat undersökningen, är 64 procent. Totalt har 1 085 intervjuer genomförts. 

Kontakter

Bilder

Göran Arrius, ordförande Saco. Fotograf: Knut Capra Pedersen
Göran Arrius, ordförande Saco. Fotograf: Knut Capra Pedersen
Ladda ned bild
Göran Arrius, ordförande Saco. Fotograf: Simon Rehnström.
Göran Arrius, ordförande Saco. Fotograf: Simon Rehnström.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, samlar närmare en miljon medlemmar i 21 fackförbund och driver akademikers intressen på arbetsmarknaden.

Följ Saco

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Saco

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye