Uppsala kommun

Ny rapport ger ökad kunskap om cinnoberbaggen i Uppsala

Dela

En stegvis utbyggnad av Uppsalas södra delar utgör inget hot för den sällsynta cinnoberbaggen. Snarare kan beståndet stärkas om åtgärder samtidigt görs för att gynna arten. Det visar en ny rapport som ska ligga till grund för en ansökan om dispens för att få bygga nya bostadsområden i södra Uppsala.

Cinnoberbaggen är karaktäristiskt röd.
Genom att skapa fler miljöer där den rödlistade cinnoberbaggen trivs kan arten gynnas. Foto: Gillis Aronsson

I flera av skogsområdena söder om Uppsala stadskärna lever den fridlysta cinnoberbaggen, som finns framför allt i Uppsala län. Den finns bland annat längs den tänkta spårvägssträckan och i områdena Ulleråker, Rosendal och Gottsunda där tusentals nya bostäder planeras.

För att ta reda på hur cinnoberbaggen påverkas av den planerade stadsutvecklingen har kommunen låtit ta fram en rapport som analyserar artens population och livsmiljöer i Uppsala. Rapporten kommer att ingå i en dispensansökan till länsstyrelsen om att få bebygga delar av de skogsområden där cinnoberbaggen hittats.

– Rapportens slutsatser visar att vi kan gå vidare med våra planer om att bygga socialt hållbara bostäder och klimatsmart infrastruktur för Uppsalaborna samtidigt som vi kan bevara biologisk mångfald, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Rapporten har tagits fram av företaget Calluna som är specialister inom biologisk mångfald, och visar att en försiktig och stegvis exploatering av prioriterade projekt är möjlig utan att riskera negativ påverkan på den lokala populationen av cinnoberbagge. Under förutsättning att förstärkningsåtgärder genomförs kan förutsättningarna för cinnoberbaggen snarare förbättras. Rapporten betonar dock vikten av att få det bekräftat att åtgärderna får den positiva effekt man förväntar sig innan de planerade bostadsområdena kan byggas.

– Om det går som vi hoppas och tror så kommer beståndet av cinnoberbagge i Uppsala att gynnas snarare än missgynnas jämfört med hur det ser ut idag. Det är väldigt glädjande om ett stadsbyggnadsprojekt får ge upphov till ett naturvårdsprojekt på det här sättet, säger Emilia Hammer, miljösamordnare på Uppsala kommun.

Rapporten påvisar även hur stora ytor av cinnoberbaggens livsmiljöer som behöver förstärkas eller nyskapas för att ingen försämring ska ske i samband med exploateringarna. Nu pågår ett arbete med att hitta lämpliga skogsområden och lämpliga skötselåtgärder för dessa. Det kan till exempel handla om att gallra bort gran i lövskog. Planen för skydds- och förstärkningsåtgärder kommer att göras klar under hösten och våren.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Cinnoberbaggen är karaktäristiskt röd.
Genom att skapa fler miljöer där den rödlistade cinnoberbaggen trivs kan arten gynnas.
Ladda ned bild

Länkar

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. I kommunen bor över 240 000 personer.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye