Skogsindustrierna

Svårare att nå klimatmålen efter EU:s besked

Dela

I natt avslutades förhandlingarna mellan kommissionen, parlamentet och rådet om EU:s förordning om naturrestaurering (Nature Restoration Law). Skogsindustrierna anser att överenskommelsen hade behövt vara mer balanserad och uppmanar den svenska regeringen att istället försöka hitta den balansen i den nationella implementeringen.

– Det är förvånande, efter den kaotiska lagstiftningsprocess och dramatik som varit i parlamentet, att den överenskomna texten saknar omfattande ändringar och förbättringar. I grund och botten är åtgärder för att återställa natur och förordningens syfte bra. Det är också i linje med Skogsindustrins Framtidsagenda om att skapa mer livskraftiga skogar med hög biologisk mångfald. Men det trilogförhandlingarna landat i nu, lämnar däremot en hel del i övrigt att önska, säger Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna.

Skogsindustrierna har tidigare kritiserat lagstiftningen för att vara otydlig och obalanserad gentemot andra samhälleliga mål. En viktig kritik är fortfarande att lagstiftningen inte tar tillräcklig hänsyn till skillnader mellan medlemsstaterna. Särskilt mot bakgrund av att medlemsländerna gör olika tolkningar av habitatdirektivet, och skiljer sig åt vad gäller historisk markanvändning och system för att bevara och främja biologisk mångfald.

Rådet har bidragit till att klargöra viktiga frågor, så som principen om icke-försämring och processen för kartläggning av naturtypernas status. Jämfört med kommissionens ursprungliga förslag får medlemsstaterna något större flexibilitet att genomföra förslaget. Detta är positivt eftersom det ger medlemsstaterna större utrymme att anpassa skogliga indikatorer och avvägningar om återställning av naturtyper på områden där de inte finns idag.

– Trots att lagstiftningen blivit bättre ser vi, i ett svenskt perspektiv, ändå en risk för stora samhällsekonomiska konsekvenser på grund av begränsningar i markanvändningen som särskilt drabbar skogsbruket. Parlamentet och många medlemsstater har kritiserat bristen på hänsyn till andra samhällsmål, som tillgång till förnybara råvaror och förslaget kan göra det svårare att nå klimatmålen. Men det har tyvärr haft liten betydelse för resultatet i trilogen, säger Mårten Larsson, ansvarig för EU-skogsfrågor hos Skogsindustrierna.

Bristande hänsyn till andra politiska mål kan minska acceptansen för förordningen och försvåra tolkning och genomförande av lagstiftningen i medlemsstaterna.

– Skogsindustrierna uppmanar regeringen att se till så att lagstiftningen genomförs på ett balanserat sätt. Exempelvis genom att närma sig övriga EU-länder i bedömningar av naturtypernas status och behov av att återställa naturtyper i områden där de inte finns idag. Medlemsstaterna kan också dra nytta av en gemensam förståelse för hur man väljer effektiva restaureringsåtgärder, balanserade mot andra politiska mål. På så vis kan man återställa naturen och få upp farten i klimatomställningen, och samtidigt minska de negativa effekterna på samhället, så som störningar av konkurrensen på den inre marknaden, säger Mårten Larsson.

Kontakter

Länkar

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Utmanande konjunktur – råvara, rekord och rebeller15.2.2024 08:02:20 CET | Pressmeddelande

Produktionen under fjolåret gick ned för både papper och trävaror. Massaproduktionen stabiliserades tack vare en rekordstark export till Kina. Råvaruförsörjningen är en ihållande utmaning. Som Sveriges största transportköpare och med en betydande utlandsexport påverkas branschen dessutom av olika logistikutmaningar. Detta visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport Så går det för skogsindustrin.

EU:s klimatmål 2040: De fossila utsläppen måste fasas ut6.2.2024 17:03:24 CET | Pressmeddelande

EU-kommissionens meddelande om klimatmål för 2040 är ett viktigt fortsatt steg på unionens inslagna väg mot en fossilfri och hållbar grön omställning. Skogsindustrierna vill att en ambitiös målsättning möts upp med konkreta och kraftfulla åtgärder för att fasa ut de fossila utsläppen. Utvecklingen av en konkurrenskraftig bioekonomi är en naturlig del för att nå ett klimatneutralt EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye