PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Sifo: Förtroendet för politiker i äldreomsorgsfrågor sjunker

Dela

Svenskarnas förtroende för politiker i äldreomsorgsfrågor sjunker. Hela åtta av tio svenskar har lågt förtroende för politiker i äldreomsorgsfrågor, vilket är en försämring med fyra procentenheter från förra året. Det visar årets Pensionärsbarometer, genomförd av Sifo på uppdrag av PRO, Pensionärernas riksorganisation.

 

Åsa Lindestam, PRO:s ordförande.
Åsa Lindestam, PRO:s ordförande. Anneli Nygårds Inga restriktioner

– Den låga tilltron till äldreomsorgen är inte särskilt förvånande. PRO har länge larmat om äldreomsorgens otillräckliga finansiering, underbemanning och bristande medicinska kompetens. Det är ett allvarligt läge som riskerar att utvecklas till en krissituation för Gävleborgs drygt 3 800 äldre som bor i särskilt boende, säger Åsa Lindestam, ordförande för PRO.

PRO:s Pensionärsbarometer undersöker allmänhetens syn på frågor som är viktiga för pensionärer. Den senaste undersökningen visar att nära åtta av tio svenskar, 76 procent, har ganska eller mycket lågt förtroende för politiker i äldreomsorgsfrågor. Förra året var motsvarande siffra 72 procent. Allra lägst förtroende för äldreomsorgen och politikerna i äldreomsorgsfrågor har 50–64-åringar.

Kvaliteten i äldreomsorgen i Gävleborg riskerar att försämras när statsbidragen till Sveriges kommuner nu blir lägre samtidigt som det ekonomiska läget är mycket ansträngt. Det menar PRO som vill se en utökad grundfinansiering på tio miljarder kronor per år till äldreomsorgen.

– Politiker på alla nivåer måste prioritera äldreomsorgen. Gävleborgs äldre ska inte behöva lida av sämre livskvalitet på grund av underskotten i kommuner och regioner. Staten måste utöka grundfinansieringen av äldreomsorgen, säger Åsa Lindestam.

PRO:s åtgärdspaket för äldreomsorgen:

 • Personal erbjuds fast anställning och möjlighet att arbeta heltid utan delade turer.
 • Alla äldre med hemtjänst erbjuds en fast omsorgskontakt.
 • Äldre måste själva kunna välja att flytta till ett särskilt boende.
 • Staten ska skjuta till minst 10 miljarder kronor mer till äldreomsorgen per år.

Om Pensionärsbarometern
PRO:s Pensionärsbarometer undersöker allmänhetens och de egna medlemmarnas syn på viktiga frågor för pensionärer. Den senaste webbaserade undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av PRO mellan den 9–20 februari 2023. 1 000 svenskar i åldrarna 18–79 svarade på frågorna:

Hur högt eller lågt förtroende har du för politikerna när det gäller äldreomsorgen?

 • Mycket högt: 1 procent
 • Ganska högt: 18 procent
 • Ganska lågt: 50 procent
 • Mycket lågt: 26 procent
 • Vet ej: 5 procent

I vilken utsträckning tycker du att Sverige har en välfungerande äldreomsorg?

 • Mycket hög utsträckning: 3 procent
 • Ganska hög utsträckning: 35 procent
 • Ganska låg utsträckning: 41 procent
 • Mycket låg utsträckning: 15 procent
 • Tveksam, vet ej: 6 procent

Förra årets Pensionärsbarometer genomfördes av Sifo under 11–19 maj 2022. 1 000 svenskar i åldrarna 18–79 år svarade på frågan: Hur högt eller lågt förtroende har du för politikerna när det gäller äldreomsorgen?

 • Mycket högt: 1 procent 
 • Ganska högt: 20 procent
 • Ganska lågt: 54 procent
 • Mycket lågt: 18 procent
 • Tveksam, vet ej: 7 procent

Kontakter

Följ PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från PRO-Pensionärernas Riksorganisation

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye