BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Ett viktigt signalvärde: Hovrättens prövning måste tas om – Bris välkomnar beslutet

Dela

Högsta domstolen har meddelat beslut om att hovrätten har begått ett grovt rättegångsfel i det uppmärksammade målet om våldtäkt mot barn ( Hovrätten för Västra Sverige, mål B 6074-22). De menar att hovrätten har brustit i sin skyldighet att se till att målet hanteras på ett rättssäkert sätt när de inte har utrett om flera alternativa brott hade kunnat vara aktuella.

Det är ett välkommet beslut att hovrättsprocessen tas om och viktigt för det långsiktiga arbetet för att säkerställa barns rättigheter och i och med det barnkonventionens implementering. Högsta domstolen säger inte uttryckligen att skyldigheten är större när målsäganden är ett barn. Bris ser dock detta avgörande som en viktig signal om att domstolens skyldighet att se till att målet blir utrett är särskilt stor när det gäller barn.  

–Barn har rätt till en rättvis rättegång och det är de vuxnas ansvar att se till att barnet kan tillvarata sina rättigheter. Den straffrättsliga processen är en process gjord av vuxna för vuxna där barn intar en haltande position just eftersom de är barn. Glappet förstärks ytterligare av att barnets berättelse, som är förinspelad, ställs mot den tilltalades berättelse som lämnas i domstol. Den ojämlikhet som uppstår är något vi vet riskerar falla ut till barnets nackdel, säger Julia Högberg, barnrättsjurist på Bris. 

Barnkonventionen har varit svensk lag i snart fyra år. Bris  kan se att det har påverkat synen på barn i en positiv riktning. Samtidigt ser vi att det fortfarande finns brister i rättstillämpningen.  

–Det behövs fler vägledande avgöranden som kan stärka barnens rättigheter i praktiken därför är dagens besked från Högsta domstolen välkommet och har ett viktigt signalvärde, säger Julia Högberg. 

Nyckelord

Kontakter

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris och Telia har utvecklat anonyma SMS – en ny kanal till barnens stödlinje 116 11118.1.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Barn som söker stöd kan sedan tidigare kontakta Bris nationella stödlinje för barn anonymt via telefon, chatt och mejl. Det har länge funnits en efterfrågan från barn och unga att också kunna skicka sms. För att möta det behovet har Bris och Telia tillsammans utvecklat en ny teknisk lösning som innebär fullständig anonymitet för barn och unga när de SMS:ar Bris på kortnummer 116 111.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye