Skogsindustrierna

Kommentar på EU-kommissionens förslag om ramverk för skogsövervakning

Dela

Skogsindustrierna välkomnar ambitionen med det förslag som EU-kommissionen idag presenterat om övervakning av unionens skogar. Men ser samtidigt risker för ineffektivitet. Det är inte tydligt hur ramverket förbättrar kunskapsläget om skogens olika funktioner och dess biologiska mångfald. Särskilt gäller det för länder med inventeringssystem som redan deltar i internationella utbyten om skogsdata.

Foto: Ola Kårén / Skogsindustrierna

– Vi välkomnar ambitionen att skapa bättre kunskap om tillståndet i Europas skogar. Samtidigt riskerar fokuset på satellitdata och geografisk data att delvis stjälpa syftet med förslaget. Vi har redan välfungerande nationella inventeringssystem och internationella samarbeten kring datainsamling. Det är angeläget att det inte skapas dubbelarbete inom eller utöver befintliga system, och att de inte undermineras, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. 

Det finns många medlemsstater, bland annat i Norden och Centraleuropa, som har välfungerande övervakningssystem som använts under lång tid. I Sverige har Riksskogstaxeringen övervakat tillståndet i skogen i hundra år. Nationella inventeringssystem som Riksskogstaxeringen är dock inte byggda för att tillhandahålla digitala kartbilder på EU-nivå, utan för att på ett effektivt sätt skapa en sammansatt bild av tillståndet i den svenska skogen genom att sammanställa data från många så kallade provytor.  

– Det finns en risk att förslaget flyttar fokus från det faktiska behovet av uppbyggnad av grundläggande inventering i vissa medlemsstater samt metodutveckling för mer kvalitativ data om biologisk mångfald. Dessutom saknas utrymme för att välja indikatorer utifrån vad som är relevant inom en medlemsstat eller region, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Skogsindustrierna ser behov av förbättrad insamling och hantering av information om skogen. Hur digitalisering kan användas för att främja hållbar utveckling inom skogsbruket är bland annat fokus för ett pågående nationellt forskningsprojekt. I Skogsindustrins Framtidsagenda utgör dessutom nya mätmetoder och forskning om biologisk mångfald prioriterade steg för att infria löftet om livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald.  

Kommissionens förslag ska nu behandlas i ministerrådet och av Europaparlamentet, vars nuvarande mandatperiod snart löper ut. Skogsindustrierna uppmanar att de föreslagna indikatorernas relevans, mätbarhet och betydelse för olika samhällsmål noga utvärderas av medlemsstaterna, särskilt av de som redan har välfungerande system för inventering.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Utmanande konjunktur – råvara, rekord och rebeller15.2.2024 08:02:20 CET | Pressmeddelande

Produktionen under fjolåret gick ned för både papper och trävaror. Massaproduktionen stabiliserades tack vare en rekordstark export till Kina. Råvaruförsörjningen är en ihållande utmaning. Som Sveriges största transportköpare och med en betydande utlandsexport påverkas branschen dessutom av olika logistikutmaningar. Detta visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport Så går det för skogsindustrin.

EU:s klimatmål 2040: De fossila utsläppen måste fasas ut6.2.2024 17:03:24 CET | Pressmeddelande

EU-kommissionens meddelande om klimatmål för 2040 är ett viktigt fortsatt steg på unionens inslagna väg mot en fossilfri och hållbar grön omställning. Skogsindustrierna vill att en ambitiös målsättning möts upp med konkreta och kraftfulla åtgärder för att fasa ut de fossila utsläppen. Utvecklingen av en konkurrenskraftig bioekonomi är en naturlig del för att nå ett klimatneutralt EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye