Skogsindustrierna

Kommentar på EU-parlamentets position om PPWR

Dela

Under onsdagen antog EU-parlamentet sin position om hur förordningen om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR) bör utformas. Skogsindustrierna välkomnar erkännandet av cirkulariteten hos fiberbaserade förpackningar.

Återvunnen och insamlad kartong på Fiskeby
Återvunnen och insamlad kartong på Fiskeby Foto: Christian Crelle Ekstrand/Skogindustrierna

–  Papper och kartong är de mest återvunna förpackningsmaterialen i Europa. Parlamentets förslag att utesluta transportförpackningar av kartong från återanvändningsmålet var det enda rimliga sättet att återspegla verkligheten i återvinningssystemet inom EU, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Skogsindustrierna ser att ett antal nyckelbegrepp har förbättrats, vilket kommer att vara viktigt för genomförandet av den kommande lagstiftningen.

– Definitioner spelar en avgörande roll i dessa sammanhang, och det är mycket positivt att avsnitten som rör återvinning fokuserar på kvaliteten på återvunna material och deras potential att ersätta primära råmaterial, säger Kai-Yee Thim, ansvarig för produkt- och produktsäkerhetsfrågor på Skogsindustrierna.

PPWR är en uppföljning av åtgärdsplanen för cirkulär ekonomi och en revidering av den nuvarande lagstiftningen om förpackningar och förpackningsavfall. Den syftar till att minska mängden förpackningsavfall och uppmärksamma hinder för återvinning och öka återanvändning av förpackningar. 

– Det föreslagna kravet att minimera tomt utrymme i förpackningar kvarstår, men att undanta återanvändbara förpackningar från detta krav är orimligt. Detta undantag riskerar att främja användningen av återanvändbara förpackningar som inte är ändamålsenliga. Tomrumskraven bör gälla för alla förpackningar oavsett om de är avsedda för engångsbruk eller återanvändning, säger Kai-Yee Thim.

Europeiska rådet förväntas nå en allmän ståndpunkt den 18 december och triologen förväntas sedan äga rum under första kvartalet 2024.

Kontakter

Bilder

Återvunnen och insamlad kartong på Fiskeby
Återvunnen och insamlad kartong på Fiskeby
Ladda ned bild
Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna
Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna
Ladda ned bild
Kai-Yee Thim, ansvarig för produkt- och produktsäkerhetsfrågor Skogsindustrierna
Kai-Yee Thim, ansvarig för produkt- och produktsäkerhetsfrågor Skogsindustrierna
Ladda ned bild

Länkar

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Utmanande konjunktur – råvara, rekord och rebeller15.2.2024 08:02:20 CET | Pressmeddelande

Produktionen under fjolåret gick ned för både papper och trävaror. Massaproduktionen stabiliserades tack vare en rekordstark export till Kina. Råvaruförsörjningen är en ihållande utmaning. Som Sveriges största transportköpare och med en betydande utlandsexport påverkas branschen dessutom av olika logistikutmaningar. Detta visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport Så går det för skogsindustrin.

EU:s klimatmål 2040: De fossila utsläppen måste fasas ut6.2.2024 17:03:24 CET | Pressmeddelande

EU-kommissionens meddelande om klimatmål för 2040 är ett viktigt fortsatt steg på unionens inslagna väg mot en fossilfri och hållbar grön omställning. Skogsindustrierna vill att en ambitiös målsättning möts upp med konkreta och kraftfulla åtgärder för att fasa ut de fossila utsläppen. Utvecklingen av en konkurrenskraftig bioekonomi är en naturlig del för att nå ett klimatneutralt EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye