Linköpings kommun

Linköpings kommun ber tillsynsmyndighet om granskning

Dela

Med anledning av att en pojke hemmahörande i Linköping, i augusti 2023, hittades avliden efter att han försvunnit från det familjehem där han var placerad av Social- och omsorgsnämnden i Linköpings kommun, gör kommunen en anmälan enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få en extern granskning.

Granskningen gäller hur Social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun har hanterat det ärende där en pojke påträffades avliden efter att han försvunnit från ett familjehem på en annan ort.

Under hösten har Social- och omsorgsförvaltningen gjort en egen intern granskning. Slutsatsen är att pojkens död inte beror på en bristande hantering från kommunens sida.

Social- och omsorgsnämnden väljer ändå att anmäla sig själv till IVO för att bli granskad av en extern oberoende part.   

– På grund av det tragiska utfallet vill vi bli granskade av vår tillsynsmyndighet för att se om vi kan bli bättre, säger tf social- och omsorgsdirektör Susanna Lundstedt.

Den egna interna granskningen pekar på några förbättringar som kan göras. Förvaltningen ska:

  • Säkerställa att de interna rutinerna för samverkan, informationsutbyte och ansvarsfördelning vid placeringar i konsulentstödda familjehem är uppdaterade och att all berörd personal har kunskap om dessa.
  • Uppdatera rutinen för särskild förordnad vårdnadshavare för placerade barn.
  • Implementera rutinen för placerade barns skolgång.

– Det är alltid oerhört ledsamt när en ung person avlider. Vi har gjort en omfattande intern granskning av vår verksamhet för att se om vi kunnat hantera det annorlunda. Nu får vi invänta resultatet av IVO:s granskning, säger Ulla Salmela Trosell, avdelningschef för Avdelning barn och unga.

–  Vi kan konstatera att våra målgrupper idag befinner sig i ett helt annat sammanhang än tidigare på grund av ökad våldsutveckling i samhället. Bilden har ändrats och vi har inte längre bara de lokala sammanhangen att ta hänsyn till. Därför arbetar vi intensivt med att hitta nya arbetssätt och metoder för att kunna anpassa våra insatser efter de nya förhållandena, säger Susanna Lundstedt.

Kontakter

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 165 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Lägsta antalet hushåll med ekonomiskt bistånd på tio år21.2.2024 08:00:06 CET | Pressmeddelande

Under flera år har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd sjunkit i Linköping. Januari 2024 var antalet utbetalningshushåll 616 stycken färre än i januari 2021. I januari 2024 erhöll 2087 hushåll ekonomiskt bistånd vilket är det lägsta antalet på åtminstone 10 år. Även det långvariga ekonomiska biståndet fortsätter att minska. Under hela 2023 har trenden varit nedåtgående. Januari 2024 var det 287 färre långvariga hushåll jämfört med januari 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye