Värmdö Kommun

Avsiktsförklaring för förbättrad framkomlighet i Mölnviks handelsområde

Dela

För att förbättra framkomligheten i Mölnviks handelsområde har en avsiktsförklaring skrivits på mellan kommunen, företagare och fastighetsägare. Ett samarbete mellan näringslivet och Värmdö kommun är en förutsättning för att öka attraktiviteten, trafiksäkerheten och framkomligheten i Mölnvik.

Handelsplats Mölnvik är ett viktigt handelsområde i Värmdö kommun som nyttjas av stora delar av kommunens medborgare, fritidsboende och besökare. Handelsområdet ligger i anslutning till motorväg 222, Grisslingerakan och Skärgårdsvägen vilket gör platsen till en viktig knutpunkt.

- Vi behöver samarbeta för att lösa trafikproblemen eftersom kommunen inte har rådighet över alla vägar i området. Avsiktsförklaringen är ett sätt att organisera insatser i gemensamhetsanläggningarna och jag är glad över att vi har en samsyn med näringslivet om att åtgärder behövs, säger Carl Kangas, kommunstyrelsens ordförande (S).

Många upplever att det ofta är långa köer i anknytning till handelsområdet. Köer uppstår flera gånger per vecka på grund av den befintliga utformningen av gatunätet. Men det blir extra påtagligt vid storhelger och under sommaren när befolkningen i kommunen mer än fördubblas.

Målet är att Värmdö kommun, fastighetsägarna och handlarna ska ingå ett samarbete som leder till genomförande utan att kommunen behöver vara den centrala aktören för lösningar på kort sikt. På kort och lång sikt bör parterna arbeta gemensamt för att skapa en helhetslösning för handelsområdet i syfte att förbättra framkomligheten.

Avsikten är att genomförande och utredningar ska ske i samverkan eller av egen part beroende på vilken åtgärd som avses. Avsiktsförklaringen ska vara utgångspunkt för kommande avtal och gälla fram till dess att nytt avtal för genomförande eller finansiering träffats mellan parterna.

- Avsiktsförklaringen är ett resultat av ett arbete som har pågått under en tid. Det står klart att trafiksituationen vid Mölnviks handelsområde är en fråga som behöver hanteras av många olika parter och lösningar behöver komma till på såväl kort som lång tid, säger kommundirektör Cecilia Lejon.

Avsiktsförklaringen har skrivits på av följande:

- Alfab Värmdö 1 AB, Alecta fastigheter AB

- Alfab Värmdö 2 AB, Alecta fastigheter AB

 - Newsec

- Frentab

- Systembolaget, Mölnvik

- Mensätra Fastighets AB

- Mensätra Ösby 1:356 AB

- Food Folk Sverige AB, McDonald´s

Avsiktsförklaringen går att skriva på i efterhand av fastighetsägare och handlare som vill delta i arbete med att förbättra framkomligheten i Mölnviks handelsområde.

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 46 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye