Skogsindustrierna

Kommentar på Bioekonomiutredningens slutbetänkande

Dela

Skogsindustrierna välkomnar dagens utredningsförslag om en nationell bioekonomistrategi som en central del i arbetet för fossilfrihet och klimatmålen. Nu behövs gemensamma insatser från politik, näring och forskning för att realisera de mål för bioekonomin som föreslås.

Skogsindustrierna

– Det är efterlängtat att Sverige nu rör sig mot att få en bioekonomistrategi på plats. Motsvarigheter finns redan idag i flera av våra konkurrentländer runtom i Europa. Jag hoppas och tror att detta kan stärka Sveriges konkurrenskraft inom området och ge en stabil grund för det fortsatta arbetet, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.   

Bioekonomiutredningen har på regeringens uppdrag tagit fram förslag på strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi. I slutbetänkandet, som presenterades idag, beskrivs förutsättningar och möjligheter med en växande biobaserad näring. Dessutom föreslås konkreta mål för bland annat ökat exportvärde, förädlingsvärde och substitution. 

– En ökad användning av förnybara resurser är förutsättningen för den gröna omställningen. Slutbetänkandet understryker att utbytet av fossila till biobaserade material behöver följas upp och kvantifieras. I ett cirkulärt samhälle används alla resurser så effektivt som möjligt. Utredningens slutbetänkande visar också hur konkurrenskraft, krisberedskap och arbetet för att bromsa klimatförändringarna gynnas av ett bättre nyttjande av skogsprodukter, säger Viveka Beckeman. 

Utredningen föreslår att strategin ska realiseras genom en handlingsplan, men lyfter även specifika åtgärder som kan genomföras direkt. Det innefattar bland annat en plan för industriellt träbyggande, ytterligare styrmedel för biobaserade lösningar, stärkt tvärvetenskaplig forskning och mer fokus på bioekonomi i EU.     

– Skogsindustrierna välkomnar förslagen till handlingsplan och konkreta åtgärder som kan stärka bioekonomin, och hoppas att detta genast kan leda till praktiskt genomförande. Den föreslagna strategin är i linje med Skogsindustrins Framtidsagenda och vi vill vara med och bidra till att strategin realiseras. Det är bråttom, klimatet kan inte vänta, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. 

Kontakter

Bilder

Produkter gjorda av förnyelsebar råvara från skogen.
Produkter gjorda av förnyelsebar råvara från skogen.
Ladda ned bild
Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna
Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna
Ladda ned bild

Länkar

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Utmanande konjunktur – råvara, rekord och rebeller15.2.2024 08:02:20 CET | Pressmeddelande

Produktionen under fjolåret gick ned för både papper och trävaror. Massaproduktionen stabiliserades tack vare en rekordstark export till Kina. Råvaruförsörjningen är en ihållande utmaning. Som Sveriges största transportköpare och med en betydande utlandsexport påverkas branschen dessutom av olika logistikutmaningar. Detta visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport Så går det för skogsindustrin.

EU:s klimatmål 2040: De fossila utsläppen måste fasas ut6.2.2024 17:03:24 CET | Pressmeddelande

EU-kommissionens meddelande om klimatmål för 2040 är ett viktigt fortsatt steg på unionens inslagna väg mot en fossilfri och hållbar grön omställning. Skogsindustrierna vill att en ambitiös målsättning möts upp med konkreta och kraftfulla åtgärder för att fasa ut de fossila utsläppen. Utvecklingen av en konkurrenskraftig bioekonomi är en naturlig del för att nå ett klimatneutralt EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye