Uppsala kommun

Glädjande att Gottsunda flyttas ned från särskilt utsatt område till riskområde

Dela

Polisen har idag offentliggjort sin lista över de områden i Sverige de bedömer vara särskilt utsatta områden. Dessa delas in i utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden. Uppsala har sedan tidigare ett sådant särskilt utsatt område, Gottsunda-Valsätra. Enligt polisens nya bedömningar ligger området fortsatt kvar på listan men bedöms inte längre vara särskilt utsatt utan anses vara ett riskområde, en lägre grad av utsatthet enligt polisens kriterier.

– Vi har kraftsamlat och det är glädjande att de åtgärder vi genomfört och arbetar med ger resultat. Det ger oss kraft att fortsätta vårt långsiktiga arbete i Gottsunda med bibehållen styrka.  För även om vi är glada över resultatet är vi medvetna om att det finns väldigt mycket kvar att göra. I Uppsala kommun ska vi inte ha några utsatta områden, det politiska målet står fast, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan 2015 har polisen vartannat år publicerat listor över de områden som de anser vara utsatta, riskområden eller särskilt utsatta. Totalt handlar det om cirka 60 områden i hela landet, varav ett i Uppsala. Enligt polisen är utsatta områden geografiskt avgränsade områden som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där de kriminella har inverkan på lokalsamhället. Polisens syfte med att sammanställa listan är att den ska vara vägledande för resursfördelning och generellt öka medvetenheten om problemområden.

– Med dagens besked tycker jag att alla invånare i Gottsunda tillsammans med kollegor inom kommunens förvaltningar och bolag liksom samverkande parter inom näringslivet, civilsamhället och polisen kan känna sig lite extra stolta över det arbete som de gör varje dag för att Gottsunda ska fortsätta utvecklas till en tryggare och säkrare plats att bo och vara i. Det har gett resultat. Vi ser fram mot att fortsätta och intensifiera det systematiska och långsiktiga arbete vi bedriver i stadsdelen för att den i framtiden inte ska finnas med på listan alls, säger Erik Pelling.

Exempel på åtgärder som pågår i Gottsunda:

  • Breda satsningar görs på barn och unga. Det gäller bland annat på utökade möjligheter till feriejobb för unga men också satsningar på meningsfulla fritidsaktiviteter som fritidsklubbar, fritidsgårdar och ett nystartat allaktivitetshus.Även riktade insatser mot ungdomar där socialtjänst samverkar med polis för att motverka försäljning och nyttjande av narkotika i offentlig miljö.

  • Ett omfattande arbete pågår för att öka måluppfyllelsen i skolan. Med bland annat förstärkning av elevhälsa, socialarbetare i skolan och satsningar på utvecklingslärare. Kommunen har också utvecklat ett särskilt arbetssätt för att ta emot placerade ungdomar i skolan.

  • Förbättrat familjestöd i Gottsunda när familjecentralen samlokaliserades. Familjeenheten har inlett ett samarbete och ett nytt arbetssätt tillsammans med Region Uppsala, med fokus på tidiga insatser för familjer i behov av stöd. En modell där stödinsatser snabbt sätts in i samband med orosanmälan om våld mot barn har också införts.

  • Ett utbildnings- och jobbcenter har etablerats i Gottsunda-området, en öppen verksamhet i Gottsunda centrum samt vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och ett lärcentrum. Utbildnings- och jobbcenter coachar även unga vuxna som lever i eller nära kriminella miljöer till jobb. Sedan 2022 har kommunens utbildnings- och jobbcenter sällskap av statens servicecenter. https://www.statenssc.se/om-statens-servicecenter/press/pressmeddelanden/nyhetsarkiv/2022-12-12-battre-service-till-gottsundabor

  • Metoden Effektiv samordning för ökad trygghet (EST) har implementerats och ger polis, kommun och samverkande parter en detaljerad och uppdaterad lägesbild vilket används för att bland annat styra kommunens väktarresurs. EST är en del av samverkansöverenskommelsen mellan Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta. Målet med samverkan är att Uppsala ska vara en säker och trygg kommun för alla som bor, besöker och verkar här.

  • Ombyggnation av stadsdelen med kompletteringar av fler bostadsrätter, ett nytt bad och en ny skola samt förbättrad tillgänglighet med modern spårväg för en långsiktig strukturomvandling.  Dessutom är Uppsalahems nya områdesvärdar på plats varje kväll i Gottsunda för att sprida trygghet i bostadsområdet.

Kontakter

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun med mer än 240 000 invånare. Här utvecklar vi Uppsala hållbart för att dagens och morgondagens invånare ska trivas och må bra. För här har vi nära till kunskap och samverkan. Här har vi nära till grönområden och inspirerande kultur. Här ska livet vara enkelt, tryggt och tillgängligt – för alla.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye