Mobility Sweden

Dämpde nyregistreringar av personbilar i november

Dela

Antalet nyregistrerade personbilar i november minskade med nära en procent jämfört med samma månad 2022. Hittills i år har personbilarna en total uppgång på 3,1 procent. Andelen laddbara personbilar mattas av något denna månad och uppgick till 60,5 procent vilket är fyra procentenheter lägre än november i fjol. Det är företagsmarknaden som driver på nyregistreringarna och håller upp andelen laddbara bilar. Privatmarknaden är fortfarande iskall.  

Totalt registrerades 25 406 personbilar i november vilket är en minskning med 0,7 procent jämfört med november 2022. Företagsmarknaden står för två av tre nyregistreringar. Andelen laddbara bilar var fortsatt hög och låg på 60,5 procent. Denna trend drivs av företagsmarknaden, som står för drygt 70 procent av alla nya registreringar av laddbara personbilar under året. Däremot är efterfrågan på privatmarknaden fortfarande iskall, vilket även återspeglas i branschens interna orderstatistik som visar en betydande nedgång för laddbara bilar.

-    Branschens interna orderstatistik visar på en kraftig inbromsning av nya order under året och att elbilar är den drivlina som minskar mest. Detta är något som redan har börjat synas i registreringsstatistiken och som kommer att bli allt tydligare under nästa år. Det är starkt kopplat till att det är ett år sedan klimatbonusen togs bort samt konjunkturläget. Därför är det viktigt att regeringen i samband med vårändringsbudgeten adresserar behovet av styrmedel för privatpersoner att köpa elbilar, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden. 

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med drygt 14 procent jämfört med samma månad 2022. Totalt registrerades 3 850 nya lätta lastbilar i november och hittills i år har antalet ökat med drygt 27 procent jämfört med samma period 2022. Detta förklaras till stor del av en förbättrad leveransförmåga hos tillverkarna.

Däremot minskar antalet nyregistrerade tunga lastbilar och bussar med cirka 24 respektive 18 procent. Hittills i år har tunga lastbilar ökat med 26 procent medan bussarna minskat med 21 procent. Nedgången för bussarna kan huvudsakligen förklaras med offentliga upphandlingar inom kollektivtrafiken, där flera stora projekt som upphandlades förra året. Positivt denna månad var att varannan ny buss var eldriven.

-    En stor del av den minskning av tunga lastbilar som ägt rum efter sommaren beror på förändringarna i lagstiftningen för färdskrivare som drev upp registreringarna i augusti. Därtill finns vissa flaskhalsar hos påbyggarna som försenar leveranserna, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden.

null

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar november 2023”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram.  

Registreringsperioden för november omfattar registreringar från 1 november till och med 30 november. Antalet registreringsdagar är i år en dag lika många som i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.  

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i länken nedan.  

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.  

För mer information kontakta Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden, tfn 070-425 37 41 eller mail: sofia.linder@mobilitysweden.se  

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige 

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.  

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling. 

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 166 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 201 000 personer globalt, varav 74 000 i Sverige och har en global omsättning på 974 miljarder kronor. 

 •  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 253 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala svenska varuexporten.   

•  Fordonsindustrin svarar för nära 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar. 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Mobility Sweden för en dialog med myndigheter för att minimera effekterna av nedstängningen av 2G/3G-näten9.4.2024 15:30:52 CEST | Pressmeddelande

Idag har M–Sverige gått ut med en pressrelease med budskapet att det är stor risk att bilägare kommer att drabbas när 2G/3G nätet stängs ner och att det finns risk att bilar kan få körförbud. För att undvika onödig oro hos bilister vill Mobility Sweden nyansera denna bild. Nedstängningen av 2G/3G påverkar olika delar av samhället och det förs diskussioner mellan flera branscher, myndigheter och politiska aktörer på såväl Sverige- som Europanivå om detta. Klart är att nedstängningen sker på initiativ av mobiloperatörerna då efterfrågan på deras tjänster fasas ut när 4G och 5G byggs ut. Detta är ingenting som vare sig bilbranschen eller någon annan bransch har rådighet över.

Ökning av lätta lastbilar där var fjärde är elektrisk1.3.2024 08:58:11 CET | Pressmeddelande

Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med 21 procent i februari. Andelen eldrivna uppgick till 25 procent, en siffra som väntas öka efter införandet av klimatpremien för eldrivna lätta lastbilar. Under månaden registrerades 18 766 nya personbilar, en ökning med nära två procent jämfört med februari i fjol. Nivån ligger omkring 13 procent under månadens genomsnitt för de senaste fem åren. Företagsmarknaden stod för sju av tio nyregistreringar och privatmarknaden är fortsatt svag, särskilt för elbilar.

Under 2023 bromsade elektrifieringstakten in och förväntas minska under 20242.1.2024 09:00:15 CET | Pressmeddelande

2023 års nyregistreringar av personbilar landade i en svag ökning på en halv procent jämfört med 2022. Detta är till stor del drivet av leveranser från historiskt starka orderböcker där leveransförmågan nu är återställd. De tunga och lätta lastbilarna ökade jämfört med i fjol samtidigt som bussmarknaden minskade. Andelen laddbara personbilar ökade med fyra procentenheter. Prognosen för 2024 är däremot mer dyster med en kraftig minskning av nyregistreringar av personbilar och en elektrifieringstakt som för första gången minskar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye