Uppsala kommun

Förnyad samverkansöverenskommelse för ett tryggt Uppsala

Dela

Samverkan är centralt för att öka tryggheten och minska brottsligheten i alla delar av Uppsala. Därför har Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta slutit en ny samverkansöverenskommelse perioden 2024–2027. Överenskommelsen ger kommunen och polisen tydliga förutsättningar att stödja varandra och prioritera olika typer av insatser.

Samverkan mellan polis och kommun är en viktig grund i det brottsförebyggande arbetet som Sveriges kommuner sedan 1 juli 2023 har ett lagstadgat ansvarar för. Ett exempel på samverkan är höstens Medborgardialog vid Resecentrum. På bilden syns kommunpolis Lisa Sannervik i samtal med Johanna Thorpe, utvecklingsledare på kommunen. Foto: Andres Morén.
Samverkan mellan polis och kommun är en viktig grund i det brottsförebyggande arbetet som Sveriges kommuner sedan 1 juli 2023 har ett lagstadgat ansvarar för. Ett exempel på samverkan är höstens Medborgardialog vid Resecentrum. På bilden syns kommunpolis Lisa Sannervik i samtal med Johanna Thorpe, utvecklingsledare på kommunen. Foto: Andres Morén.

– Genom samverkansöverenskommelsen mellan Uppsala kommun och Polisen kan vi arbeta gemensamt mot brottslighet och se till att våra organisationer stärker varandras insatser. Vårt goda samarbete under åren som gått har varit en viktig del i det brottsförebyggande arbete som lett till att Gottsunda inte längre är ett särskilt utsatt område, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Överenskommelsen är grunden till en fördjupad samverkan mellan kommunen och polisen och har funnits i olika former sedan 2010. Genom samverkan och gemensamma prioriteringar är arbetet inriktat på nolltolerans mot brott och ett tryggare Uppsala. Vägen framåt är gemensamma lägesbilder tillsammans med analyser för att tidigt identifiera tendenser, problembilder och behov av åtgärder.

– I en tid då otrygghet och kriminalitet påverkar samhället, är samverkan mellan kommun och polis en förutsättning för ett effektivt brottsförebyggande arbete. Målsättningen med vår samverkan är att tryggheten hos de som bor, vistas eller verkar i Uppsala ska vara hög, att brottsligheten ska minska samt att benägenheten att anmäla brott ska vara stor. Den nya samverkansöverenskommelsen innebär att vi tillsammans kan fortsätta att bedriva ett långsiktigt brottsbekämpande- och trygghetsskapande arbete för medborgarna i Uppsala kommun, säger Åsa Larsson, tf. lokalpolisområdeschef.

En nyhet i den förnyade överenskommelsen är att arbetet kommer att utgå från en åtgärdsplan med prioriterade insatser. Åtgärdsplanen anger inriktning, ansvarsfördelning, åtaganden, mål och tidsplan för respektive samverkansområde. Planen följs upp årsvis och justeras utifrån behov.

Sedan 1 juli 2023 har alla Sveriges kommuner ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Att samverka med olika relevanta aktörer är en viktig del i arbetet, liksom att samverkan utgår från ett gemensamt, systematiskt och kunskapsbaserat arbetssätt. Den modell som används är Effektiv samverkan för trygghet, förkortad EST. Ett arbetssätt som omfattar såväl långsiktiga strategiska mål med planerade aktiviteter, som flexibla och snabbrörliga insatser och åtgärder.

Den förnyade överenskommelsen ger kommunen och polisen en bra grund för ett fortsatt stabilt långsiktigt samarbete för att nå visionen att Uppsala ska vara en trygg, säker och socialt hållbar kommun för alla som bor, besöker och verkar här.

Nyckelord

Kontakter

Åsa Larssontf. lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta

För intervju kontakta , polisregion Mitts mediecenter, vardagar klockan 09:00-15:00

Tel:010-567 70 09

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun med mer än 240 000 invånare. Här utvecklar vi Uppsala hållbart för att dagens och morgondagens invånare ska trivas och må bra. För här har vi nära till kunskap och samverkan. Här har vi nära till grönområden och inspirerande kultur. Här ska livet vara enkelt, tryggt och tillgängligt – för alla.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye