Sveriges geologiska undersökning

Historisk EU-lag om råvaror klubbad – ”Kommer främja mineralutvinning”

Dela

EU ska öka självförsörjningen av de strategiskt viktiga råvaror som krävs för den gröna omställningen. Det är syftet med den lag, Critical Raw Materials Act, som Europaparlamentet röstade igenom i dag, den 12 december. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har deltagit som expertmyndighet i arbetet med lagtexten.

För att tillverka ett batteri till en elbil krävs runt tio kilo litium. Även andra kritiska metaller, som koppar och kobolt, behövs.
För att tillverka ett batteri till en elbil krävs runt tio kilo litium. Även andra kritiska metaller, som koppar och kobolt, behövs.

Klimatförändringarna och den geopolitiska situationen har ökat fokuset på råvarufrågorna. I mars lade EU-kommissionen fram ett lagförslag för att säkra EU:s försörjning av kritiska och strategiska råvaror. Det är råvaror som behövs för den gröna omställningen, för ökad digitalisering och inom bland annat försvaret och sjukvården. Därefter har processen att driva igenom råvaruakten (Critical Raw Materials Act) varit historiskt snabb. I dag röstades lagen igenom i EU-parlamentet.

– Genom att EU-parlamentet klubbat råvaruakten tryggar vi stabila och heltäckande värdekedjor, från prospektering till kraftigt utökad återvinning av de metaller och mineral som behövs i till exempel elbilar och vindkraftverk. Det är en förutsättning för att vi ska klara av energiomställningen. Det är också avgörande för att svensk och europeisk industri ska kunna stå sig i internationell konkurrens och vi ska kunna dra nytta av all den innovationskraft som finns här.

Det säger Erika Ingvald, enhetschef för mineralinformation och gruvnäring vid SGU. Hon är en av de experter som deltagit på plats i Bryssel i arbetet med lagen.

– SGU har i förhandlingarna bidragit med att säkerställa att lagen ska fungera för alla EU:s medlemsstater: federala stater såväl som mindre stater, stater med god geologi för utvinning och de med sämre geologiska förutsättningar, säger hon.

Lagstiftningen syftar till att effektivisera tillståndsprocesserna, både för att leta efter mineral och för att starta gruvdrift. Företagen kommer enbart ha kontakt med en myndighet som guidar dem genom hela tillståndsprocessen. Att råvaruakten nu ska bli svensk lag är dock inget som kommer att påverka befintliga miljökrav eller sänka ansvarskraven på företagen.

Under första kvartalet 2024 kommer arbetet med att översätta lagen att pågå i respektive medlemsland. Tidigast framåt april kan vi räkna med att den träder i kraft.

SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén konstaterar att lagen skapar bättre förutsättningar för myndigheten i uppdraget att ta fram underlag som främjar nya gruvetableringar och marknadsföra Sverige som prospekteringsland.

– Sverige har stor potential att kunna bidra till EU:s försörjning av de råvaror som behövs. Den budgetsatsning som regeringen gjort på SGU, bland annat för kartläggning av malmpotentiella områden, förväntar vi kommer att leda till ökad mineralutvinning i Sverige, säger hon.

Kontakter

Länkar

Om Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi är den myndighet som har till uppgift att serva samhället med geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark- och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade för och att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande.

Följ Sveriges geologiska undersökning

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges geologiska undersökning

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye