Sveriges geologiska undersökning

SGU första myndighet med helt öppna och kostnadsfria data

Dela

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har som första svenska myndighet släppt sina geologiska dataprodukter som öppna data, vilket innebär att de blir kostnadsfria att hämta och använda för den som vill. SGU:s webbplats har också byggts om så att det ska bli lättare att hitta olika data inom samma användningsområde.

Collage landskap och malm.
Med öppna geologiska data vill SGU bidra till ökad samhällsnytta.

Geologisk information är avgörande för hela samhället. Den används inom arbetet med klimatanpassning, klimatomställning och hantering av geologiska risker som ras och skred, fysisk planering, material- och råvaruförsörjning, civilt och militärt försvar, för att nämna några områden. 

SGU blir nu den första myndighet i Sverige som tar ett helhetsgrepp alla på tidigare avgiftsbelagda produkter. Med öppna data blir SGU:s geologiska data helt kostnadsfria. Licensformen är Creative Commons Noll (CC0). CC0-licens innebär att data kan användas och återanvändas utan restriktioner. Förändringen är en direkt följd av genomförandeakten enligt öppna data-direktivet från februari 2023.

– SGU vill uppmuntra till ökad användning och bearbetning av den data vi tillhandahåller. Vår förhoppning är att informationen kan komma till användning i allt från forskning till nya smarta webbtjänster, och vi bidrar på så sätt till ökad samhällsnytta, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

I samband med lanseringen har myndigheten också förenklat kategoriseringen av data på webbplatsen så att det ska bli lättare att hitta olika data inom samma användningsområde. Ett arbete med att förtydliga kopplingen till kompletterande tjänster och kunskapsprodukter, som handledningar, rapporter och annan stödinformation, har också inletts. Åtgärden syftar till att göra det enklare både för privata och offentliga aktörer att använda och förädla myndighetens geologiska data i sina verksamheter. 

Det kommer att finnas färdiga datamängder inom de flesta av SGU:s produktområden. Produkterna finns tillgängliga både som nedladdningsbara filpaket och maskinläsbara API:er.

– SGU har nu avvecklat de manuella leveranser av geologiska data som tidigare skötts av vår kundtjänst. Vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda vägledning för de som behöver hjälp att hitta rätt data och få råd om vad den kan användas till, säger Kerstin Johansson, projektledare på SGU.

Du hittar SGU:s geologiska data på webbplatsen sgu.se under "Produkter och tjänster". Nedladdningsbar data, API:er, visningstjänster och Inspire-data har samlats under ett antal ämnesområden. 

– Vi har valt de format som vi tror är de bästa för att kunna vidareutnyttja vår information och som följer standarder på området, säger Kerstin Johansson.

Nyckelord

Kontakter

Följ Sveriges geologiska undersökning

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges geologiska undersökning

EU-förordning om ökad mineralutvinning blir svensk lag23.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

I dag, den 23 maj, träder EU-förordningen om kritiska råvaror i kraft som svensk lag. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har deltagit som expertmyndighet i arbetet med förordningen, vars syfte är att minska EU:s importberoende av de metaller och mineral som krävs för viktiga samhällsfunktioner och för klimatomställningen. Förordningen kommer också att bidra till en ökad beredskapsförmåga och att digitala mål uppfylls.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye