Civil Rights Defenders

Förlust i Arbetsdomstolen: Kvinna nekad arbete på grund av slöja – plagget anses provocera

Dela

I dag kom domen i fallet där Civil Rights Defenders stämt en arbetsgivare för att ha nekat en muslimsk kvinna arbete på grund av att hon bar slöja. Arbetsdomstolen gav arbetsgivaren rätt. 

– Vi är besvikna över domen. Policyer som förbjuder slöja är problematiska ut ett diskriminerings- och religionsperspektiv. Det drabbar muslimska kvinnor oproportionerligt och nekar dem möjligheter på arbetsmarknaden på ett sätt som vi menar står i strid med lagstiftningen, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders. 

När Sara* ville börja bära slöja på sin arbetsplats fick hon veta att det inte var tillåtet. Civil Rights Defenders stämde därefter hennes arbetsgivare, säkerhetsbolaget Rapid Säkerhet AB, för diskriminering. Fallet har tidigare avgorts i tingsrätten, men har därefter tagits upp i Arbetsdomstolen. I dag kom domen. Arbetsdomstolen valde att gå på samma linje som tingsrätten och gav säkerhetsbolaget rätt. 

– Domen öppnar upp för diskriminering på grund av religion i arbetslivet. Den innebär att det i praktiken är fritt fram för arbetsgivare att utesluta muslimska kvinnor från arbete med hänvisning till rasismen i samhället och risken för hat, säger John Stauffer. 

Ett tydligt fall av diskriminering menar Civil Rights Defenders 

Rapid Säkerhet AB har sedan händelsen för två år sedan hänvisat till sin neutralitetspolicy om politiska, filosofiska eller religiösa symboler och uttryck under arbetstid, samt att förbudet handlar om företagets arbetsmiljöansvar och de anställdas egen säkerhet.  

Civil Rights Defenders, som är juridiskt ombud, menar dock att Sara utsatts för diskriminering eftersom hon missgynnats på ett sätt som har samband med hennes religion. 

– Det här är ett tydligt fall av diskriminering där arbetsgivaren inte bara nekar vår klient att arbeta, utan även tillämpar regler som gör att många muslimska kvinnor utesluts helt och begränsar deras möjligheter att vara en del av arbetslivet, säger John Stauffer. 

Plagget ansågs provocera 

Ett skäl som anförts har varit att slöjan provocerande för människor och att de som bär den riskerar att bli utsatta för våld. Här höll rätten med och skriver i sina domskäl att “Beträffande själva riskbedömningen som sådan, är det enligt Arbetsdomstolens mening uppenbart att politiska, filosofiska och religiösa symboler i vissa situationer kan uppfattas som provocerande för personer med motsatta sympatier och övertygelser”. 

– Det är beklagligt att domstolen accepterat en ordning där man kan utesluta personer från förvärvslivet för att de riskerar att utsättas för hot och hat. Arbetsgivare behöver vidta förebyggande åtgärder för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för anställda; att utesluta grupper i samhället från arbete är varken en lämplig eller proportionerlig åtgärd, det är snarast att underblåsa fördomar och rasism, säger John Stauffer. 

Svårare för muslimska kvinnor i arbetslivet 

Som arbetsgivare omfattas Rapid Säkerhet AB av diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen, som innebär att en arbetsgivare inte får utsätta sina arbetstagare för diskriminering. Civil Rights Defenders menar även att Rapid Säkerhet AB:s agerande står i strid med religionsfriheten enligt regeringsformen, där den formuleras som “frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion”. Skäl som Arbetsdomstolen alltså inte ansåg tillräckliga. 

– Vi ser en oroande utveckling i samhället där muslimer i allt större utsträckning ifrågasätts, inte minst kvinnor. Därför är det viktigt att arbetsgivare, både offentliga och privata, tar sitt ansvar och säkerställer att personer inte diskrimineras på grund av sin religion, säger John Stauffer. 

Civil Rights Defenders ser nu över hur frågan ska tas vidare och undersöker möjligheterna att lyfta fallet internationellt. 

*Civil Rights Defenders har valt att anonymisera klientens namn. Sara heter egentligen något annat. 

Kontakta oss 

Civil Rights Defenders är en antidiskrimineringsbyrå och juridiskt ombud i fallet. Våra jurister finns tillgängliga för att kommentera dagens dom i Arbetsdomstolen.  

Ni når oss på +46 (0)76 576 27 62 / press@crd.org   

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som grundades i Sverige 1982. Vi arbetar för och tillsammans med tusentals människorättsförsvarare som kämpar för att demokrati ska gälla och de mänskliga rättigheterna respekteras världen över. Vår uppgift är att se till att de kan arbeta säkrare, smartare och snabbare. Vi håller även makthavare i Sverige ansvariga när de kränker mänskliga rättigheter på hemmaplan.

Läs om vilka länder och regioner vi bevakar här.

Läs om vårt uppdrag och våra arbetsmetoder här.

Följ Civil Rights Defenders

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Civil Rights Defenders

“Fler barn kommer att sättas i förvar” – kritik mot EU:s nya migrationspakt11.4.2024 13:12:34 CEST | Pressmeddelande

Igår röstades Europeiska unionens migrations- och asylpakt igenom i parlamentet efter flera års förhandlingar. Den undergräver rätten till asyl och kommer att leda till kraftigt ökat lidande för migranter och asylsökande, menar människorättsorganisationen Civil Rights Defenders som har granskat pakten. – Migrationspakten hindrar människor att söka och få skydd från krig och förföljelse. Fler barn och vuxna kommer att sättas i förvar och rättsosäkra asylprocesser kommer att öka, säger Martin Nyman, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Syrisk brigadgeneral inför rätta i Sverige11.4.2024 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

På måndag inleds en rättegång i Stockholms tingsrätt mot en tidigare brigadgeneral i den syriska armén. Mannen står åtalad för medhjälp till folkrättsbrott i Syrien och är den högst rankade militära tjänstemannen att ställas inför rätta i en europeisk domstol för folkrättsbrott i Syrien. Rättegången är också den första i Europa att behandla krigsbrott begångna inom ramen för den syriska regeringens krigföring och handlar om urskillningslösa attacker som drabbat civila. Med nära 200 000 syrier i Sverige är målet relevant för många. Civil Rights Defenders finns därför på plats för att bevaka rättegången och kan kommentera målet utifrån ett folkrättsperspektiv.

Iransk medborgare döms för folkrättsbrott och mord – Civil Rights Defenders kommenterar19.12.2023 17:04:55 CET | Pressmeddelande

En iransk medborgare dömdes idag i Svea hovrätt för folkrättsbrott och 24 fall av mord för sin inblandning i massavrättningar av politiska fångar Gohardasht-fängelset i Iran 1988. Domen är historisk och en seger för brottsoffer och de många människor som påverkats av övergreppen. Civil Rights Defenders har bevakat rättegången på plats i rättssalen i över två års tid, först i tingsrätten och nu i hovrätten. – Det är en viktig dom som har stor betydelse för att kunna ställa förövare till svars. Det rör sig om oerhört allvarliga brott som ingen tidigare hållits ansvarig för. Domen från Svea hovrätt ger brottsoffer och de många som drabbats någon form av rättvisa och upprättelse, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Risk för diskriminering och godtyckliga polisingripanden – kritik mot förslag om visitationszoner15.12.2023 13:02:09 CET | Pressmeddelande

Utökade befogenheter för polisen att kroppsvisitera och genomsöka fordon utan brottsmisstanke ökar risken för kränkningar av den personliga integriteten och diskriminerande etnisk profilering. Det menar Civil Rights Defenders och pekar samtidigt på regeringens skyldighet att garantera rättssäkerheten och likabehandling. Igår överlämnades utredningen om visitationszoner till regeringen och nu riktas kritik mot flera av förslagen. – Förslagen i utredningen stillar inte vår oro för att visitationszoner kommer att vara integritetskränkande och leda till diskriminering. Vi vet att polisen använder sig av diskriminerande kontroller, och förslaget om visitationszoner bör inte genomföras innan vi har en diskrimineringslag på plats som också omfattar diskriminerande åtgärder av polis, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye