Civil Rights Defenders

Risk för diskriminering och godtyckliga polisingripanden – kritik mot förslag om visitationszoner

Dela

Utökade befogenheter för polisen att kroppsvisitera och genomsöka fordon utan brottsmisstanke ökar risken för kränkningar av den personliga integriteten och diskriminerande etnisk profilering. Det menar Civil Rights Defenders och pekar samtidigt på regeringens skyldighet att garantera rättssäkerheten och likabehandling. Igår överlämnades utredningen om visitationszoner till regeringen och nu riktas kritik mot flera av förslagen.

– Förslagen i utredningen stillar inte vår oro för att visitationszoner kommer att vara integritetskränkande och leda till diskriminering. Vi vet att polisen använder sig av diskriminerande kontroller, och förslaget om visitationszoner bör inte genomföras innan vi har en diskrimineringslag på plats som också omfattar diskriminerande åtgärder av polis, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Igår tog regeringen emot utredningen om visitationszoner. Under 2022 gav Tidöpartierna utredare i uppdrag att lämna förslag på hur ett system med tidsbegränsade och geografiskt avgränsade visitationszoner kan införas i Sverige. I en visitationszon får polisen genomföra en kroppsvisitation och en fordonskontroll utan konkret brottsmisstanke. Civil Rights Defenders har tidigare kritiserat förslaget om visitationszoner, bland annat i granskningen Ett år med Tidöavtalet.

– Möjligheter för polis att kroppsvisitera personer utan brottsmisstanke öppnar typiskt sett upp för godtyckliga polisingripanden och därigenom kränkningar av den personliga integriteten och diskriminerande etnisk profilering, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Frånsäger sig ansvar för diskriminering

Av utredningen om visitationszoner framgår att polisen ska ha utökade befogenheter att kroppsvisitera personer och genomsöka fordon på allmän plats. Även barn ska kunna kroppsvisiteras inom dessa zoner. Kraven som ska avgöra om en kontroll ska genomföras inom en visitationszon ska ställas lägre än de bestämmelser som idag finns för kroppsvisitering. Enligt förslaget är bland annat klädsel, tidigare brottslighet och avvikande beteende faktorer som påverkar bedömningen av om en kontroll ska genomföras eller inte.

– Förslaget ger polisen ett mycket vitt utrymme att kontrollera personer. I praktiken kommer kravet att ett ingripande ska baseras på underrättelser, tips och iakttagelser att ha liten betydelse. Vi kommer sannolikt att se många anmälningar till Justitieombudsmannen, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders och tillägger:

– Det är en besvikelse att man skjuter ifrån sig ansvaret genom att säga att risken för rättighetskränkningar ligger i tillämpningen. Beslutsfattare har ett ansvar att inte utforma lagstiftning på ett sätt som öppnar upp för diskriminering och kränkningar av den personliga integriteten.

Möjlighet att överklaga 

Beslut om att införa en så kallad visitationszon ska fattas av polis och ska kunna gälla i två veckor, men kunna förlängas. En möjlighet att överklaga beslutet ska finnas för de som berörs.

– Vi menar att det bör varar domstol som fattar beslut om att en visitationszon ska inrättas – inte polisen själva. Inrättandet av visitationszoner kan i praktiken innebära att ett mycket stort antal människor utsätts för tvångsmedel under en viss tid. En sådan åtgärd bör underställas domstolsprövning. Inte minst för att stärka allmänhetens förtroende för att beslutet fattats på rätt grunder, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Positivt med dokumentationsskyldighet 

Ett av förslagen i utredningen gör tydligt att polisen måste dokumentera en utförd visitation och husrannsakan i fordon.

– Det är positivt att utredaren vill lagstadga en dokumentationsplikt. Men vår erfarenhet, och även JO:s granskningar, visar att polisen ignorerar sin dokumentationsplikt. Därför bör regeringen nu ge polismyndigheten i uppdrag att stärka sina rutiner kring dokumentation och att systematiskt följa upp hur kroppsvisitationer och husrannsakan i fordon genomförs. Det är en förutsättning för att kunna fånga upp och förebygga diskriminerande kontroller, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Poliser negativt inställda till visitationszoner

Enligt utredaren ser polisen ett behov av att kunna använda sig av visitationszoner för att förebygga brottslighet, men rapporter visar att poliser är negativt inställda till att införa visitationszoner. Av de tillfrågade poliserna i Brottsförebyggande rådets senaste rapport svarade en majoritet att de inte anser att visitationszoner är ett viktigt verktyg och att det till och med kan bli kontraproduktivt.

Brås rapport om polisens arbete med profilering och likabehandling visar också att det förekommer diskriminerande etnisk profilering i polisens arbete, att polisen saknar vägledning för att förebygga diskriminerande profilering och att det finns små möjligheter för de som drabbats att driva sina ärenden vidare.

Diskriminerande åtgärder av polis i lagen

I dag omfattas inte diskriminerande åtgärder av polis i diskrimineringslagen. En utredning lades fram under förra mandatperioden som föreslog att enskilda ska kunna utkräva ansvar från polisen för diskriminerande åtgärder, men förslaget har ännu inte tagits vidare.

– Ett system med visitationszoner bör inte genomföras innan vi har en diskrimineringslag på plats som omfattar diskriminerande åtgärder av polis. Enligt rapporter använder sig polisen av diskriminerande kontroller, och polisen behöver ett konkret uppdrag och resurser för att lägga om sitt arbete för att förebygga diskriminering, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Kontakta oss 

Våra experter finns tillgängliga för att kommentera utredningen om visitationszoner och hur förslagen inskränker rättigheter och ökar risken för diskriminerande polisingripanden.   

Kontakta vår pressjour via press@crd.org eller på telefonnummer +46 (0)76 576 27 62. 

Nyckelord

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som grundades i Sverige 1982. Vi arbetar för och tillsammans med tusentals människorättsförsvarare som kämpar för att demokrati ska gälla och de mänskliga rättigheterna respekteras världen över. Vår uppgift är att se till att de kan arbeta säkrare, smartare och snabbare. Vi håller även makthavare i Sverige ansvariga när de kränker mänskliga rättigheter på hemmaplan.

Läs om vilka länder och regioner vi bevakar här.

Läs om vårt uppdrag och våra arbetsmetoder här.

Följ Civil Rights Defenders

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Civil Rights Defenders

“Fler barn kommer att sättas i förvar” – kritik mot EU:s nya migrationspakt11.4.2024 13:12:34 CEST | Pressmeddelande

Igår röstades Europeiska unionens migrations- och asylpakt igenom i parlamentet efter flera års förhandlingar. Den undergräver rätten till asyl och kommer att leda till kraftigt ökat lidande för migranter och asylsökande, menar människorättsorganisationen Civil Rights Defenders som har granskat pakten. – Migrationspakten hindrar människor att söka och få skydd från krig och förföljelse. Fler barn och vuxna kommer att sättas i förvar och rättsosäkra asylprocesser kommer att öka, säger Martin Nyman, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Syrisk brigadgeneral inför rätta i Sverige11.4.2024 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

På måndag inleds en rättegång i Stockholms tingsrätt mot en tidigare brigadgeneral i den syriska armén. Mannen står åtalad för medhjälp till folkrättsbrott i Syrien och är den högst rankade militära tjänstemannen att ställas inför rätta i en europeisk domstol för folkrättsbrott i Syrien. Rättegången är också den första i Europa att behandla krigsbrott begångna inom ramen för den syriska regeringens krigföring och handlar om urskillningslösa attacker som drabbat civila. Med nära 200 000 syrier i Sverige är målet relevant för många. Civil Rights Defenders finns därför på plats för att bevaka rättegången och kan kommentera målet utifrån ett folkrättsperspektiv.

Iransk medborgare döms för folkrättsbrott och mord – Civil Rights Defenders kommenterar19.12.2023 17:04:55 CET | Pressmeddelande

En iransk medborgare dömdes idag i Svea hovrätt för folkrättsbrott och 24 fall av mord för sin inblandning i massavrättningar av politiska fångar Gohardasht-fängelset i Iran 1988. Domen är historisk och en seger för brottsoffer och de många människor som påverkats av övergreppen. Civil Rights Defenders har bevakat rättegången på plats i rättssalen i över två års tid, först i tingsrätten och nu i hovrätten. – Det är en viktig dom som har stor betydelse för att kunna ställa förövare till svars. Det rör sig om oerhört allvarliga brott som ingen tidigare hållits ansvarig för. Domen från Svea hovrätt ger brottsoffer och de många som drabbats någon form av rättvisa och upprättelse, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Förlust i Arbetsdomstolen: Kvinna nekad arbete på grund av slöja – plagget anses provocera13.12.2023 13:50:01 CET | Pressmeddelande

I dag kom domen i fallet där Civil Rights Defenders stämt en arbetsgivare för att ha nekat en muslimsk kvinna arbete på grund av att hon bar slöja. Arbetsdomstolen gav arbetsgivaren rätt. – Vi är besvikna över domen. Policyer som förbjuder slöja är problematiska ut ett diskriminerings- och religionsperspektiv. Det drabbar muslimska kvinnor oproportionerligt och nekar dem möjligheter på arbetsmarknaden på ett sätt som vi menar står i strid med lagstiftningen, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye