Sida

Fortsatt svenskt humanitärt stöd till Gaza

Dela

Situationen för befolkningen i Gaza är kritisk. Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, ger nu ytterligare humanitära stöd på drygt 43 miljoner kronor, för att öka leveranserna av nödhjälp till de drabbade. Sida har nu sammanlagt gett 239 miljoner i humanitärt bistånd till Palestina.

– Befolkningen saknar i princip allt för att överleva och de konstanta stridigheterna utmanar de humanitära aktörernas möjlighet att nå fram med tillräcklig hjälp, i tid.  Våra samarbetsorganisationer jobbar under enorm press för att leverera förnödenheter och lever i ständig oro för att drabbas av krigets konsekvenser, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära bistånd.

Katastrofläget i Gaza än mer allvarligt

Ett stort antal människor dödats och skadats av striderna, och kvinnor och barn är bland dem som drabbats hårdast av konfliktens konsekvenser. En majoritet av de 2,2 miljoner Gaza-borna har tvingats fly sina hem och bor i tält eller i överfulla skolor och byggnader. Där sprider sig sjukdomar i snabb takt då det finns en skriande brist på rent vatten, toaletter och duschar och hälsovård och sjukvårdssystemen kollapsar. De flesta saknar mat för dagen och rent vatten att dricka. På Västbanken intensifieras oroligheterna och våldet sprids till rekordartade nivåer även där.

– Jag vill ytterligare betona vikten av att de humanitära aktörernas tillträde och deras möjlighet att föra in förnödenheter och personal måste förbättras för att minska civilbefolkningens utsatthet och avvärja det katastrofala humanitära lidandet. Eldupphör och att de stridande partnerna respekterar internationell humanitär rätt är fundamentalt i detta, poängterar Jakob Wernerman.

Sida fortsätter stödet till de drabbade

De båda nya besluten om stöd från Sverige via Sida kanaliseras via FN:s organisation för palestinska flyktingar (UNRWA) och via Svenska Röda Korset. Stödet ska gå till UNRWA:s arbete med att leverera mat, vatten, boende och skydd till över 1,3 miljoner människor som sökt skydd i UNRWA:s skolor och byggnader. Stödet till Svenska Röda Korset ska gå till Palestinska Röda Halvmånen att leverera akut sjukvård, dricksvatten, tält och andra förnödenheter till runt 30 000 människor.

Sida följer situationen noggrant tillsammans med Utrikesdepartementet (UD) och det svenska generalkonsulatet i Jerusalem. Ytterligare humanitärt bistånd kan komma att bli aktuellt.

Sida har under många år gett humanitärt stöd till den palestinska befolkningen, vilket varit livsnödvändigt då blockaden av Gaza och oroligheter på Västbanken lett till försämrade möjligheter för människorna där att själva försörja sig. Innan den 7 oktober var 8 av 10 personer i Gaza i behov av humanitärt bistånd för att klara sig.

Under 2023 kommer Sida att sammanlagt ha betalat ut drygt 239 miljoner i humanitärt stöd till Palestina, där de nya stöden på 60,8 miljoner i början av november och nu 43 miljoner har beslutats om med anledning av eskaleringen av konflikten efter 7 oktober.

Det humanitära biståndet går framförallt till att skydda de mest sårbara människorna genom att bidra till akuta hälsoinsatser och till sjukvården, till mat- och vattenleveranser, temporära läger för människor som har tvingats fly samt skyddsinsatser för civilbefolkningen.

Sidas bistånd till Palestina

  • Totalt bistår Sida med drygt 239 miljoner i humanitärt bistånd till Palestina 2023.
  • Innan den 7 oktober har Sida bidragit med humanitärt bistånd till Palestina omfattade nära 134 miljoner och fokuserade bland annat på stöd till hälsa, sjukvård, mental hälsa, vatten och energi, mat och försörjningsmöjligheter.
  • Regeringen beslutade den 10 oktober att pausa det långsiktiga utvecklingsbiståndet i Palestina och gav Sida i uppdrag att göra en översyn av det samlade biståndet som lämnades in den 1 december 2023, och fick därefter ett tilläggsuppdrag som ska vara inlämnat senast den 15 februari 2024. Uppdaterad text: Sida finner inga kopplingar till Hamas i svenskt bistånd i Palestina | Sida
  • Det humanitära biståndet påverkas inte av denna paus. 

Läs mer: Sidas arbete i Palestina | Sida

Regeringens strategi för det humanitärt bistånd: https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/12/strategi-for-sveriges-humanitara-bistand-genom-styrelsen-for-internationellt-utvecklingssamarbete-sida-20212025/

Kontakter

För mer information kontakta Sidas presstjänst på:

08–698 55 55, press@sida.se eller https://www.sida.se/press

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen.
I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Humanitärt stöd fördelas till 30 humanitära kriser22.4.2024 13:34:30 CEST | Pressmeddelande

Människors humanitära behov fortsätter öka på grund av fler konflikter, ökade brott mot internationell rätt, och att klimat- och naturkatastrofer blivit vanligare och mer omfattande. Allt fler människor lever i hungersnöd, på flykt från sina hem och under hot om våld och förtryck. Sverige genom Sida fördelar nu 4,3 miljarder kronor till 30 humanitära kriser genom 19 humanitära partner. De kriser som får mest stöd är DR Kongo, Afghanistan, Sudan, Jemen och Etiopien.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye