Sida

Sverige bygger upp vaccintillverkning i Rwanda

Dela

Under pandemin konstaterades det att en hel kontinent saknade både tillverkning av vaccin och distributionskanaler, vilket bidrog till att förvärra smittspridningen. Som svar på detta har EU-kommissionen gett bland andra Sverige genom Sida i uppgift att under tre år bygga upp en bioteknisk hubb i Rwanda som ska vara en tillgång för beredskapen inom afrikansk hälsovård.

– Att öka tillgången till vacciner, mediciner och medicinskteknisk kunskap är oerhört viktig fråga inte bara under en pandemi utan är också en högprioriterad fråga för det långsiktiga hälsoarbetet i Rwanda och Afrika. Här kan EU och Sverige bidra med sin stora forskningskompetens, säger Martina Fors Molin, som är chef för det svenska biståndet i Rwanda.

Under covid19-pandemin, då ett stor antal människor snabbt insjuknade och i många fall dog upptäcktes ofta olika brister i ländernas beredskap. Men i Afrika var bristerna enorma: det saknades både egen vaccintillverkning och distribution för en hel kontinent, vilket var en bidragande orsak till att man inte lyckades stoppa smittspridningen tidigare. Effekterna på kontinenten av pandemin finns fortfarande kvar och de afrikanska länderna är fortfarande beroende av andra länders vaccintillverkning.

Insikten ledde till det som nu ska ske; att EU-kommissionen satsar pengar på att bygga upp en kapacitet för vaccin-tillverkning i Rwanda, inklusive genom en bioteknisk hubb som Sverige får möjlighet att bidra aktivt till. Sida får i uppdrag att bygga upp och stötta utvecklandet av Rwanda Biotechnology Institute, som ska bli navet för att bygga kunskap och kapacitet för att själva forska om och tillverka vaccin. Institutet blir en viktig del av större nationellt ekosystem för forskning kring livsvetenskaper (Life Science). EU kommer att delegera 10 miljoner Euro, motsvarande cirka 110 miljoner kronor, till Sida för att genomföra projektet.

Flera svenska lärosäten involveras

Förberedelser kommer att pågå under 2024, och involverar flera lärosäten i Sverige. Ambassaden har tillsammans med lärosätena samt University of Rwanda arbetat fram ett koncept för hur man kan stärka Rwandas forskningskapacitet och kompetens inom läkemedels- och vaccinforskning. Projektet innehåller fyra integrerade delar: Högre utbildning och forskning (MSc, PhD och Postdoc), kliniska studier och fortsatt utbildning inkl. ”praktik” vid läkemedelsföretag och forskningslaboratorium samt ett ekosystem för livsvetenskaper.

– Att Sida och Sverige nått goda resultat i sitt pågående forskningssamarbete tillsammans med Rwanda, och de erfarenheter det fört med sig, är en betydande anledning till att EU-kommissionen är mån om att samarbeta med just Sverige inom forskningsdelen, säger Martina Fors Mohlin.

Sida har sedan 20 år tillbaka ett pågående bilateralt forskningssamarbete med University of Rwanda (UR) där stödet under lång tid uppgått till 60 miljoner kronor per år men som under 2023 nära halverades till 35 miljoner per år på grund av minskat anslag till Forskningsstrategin.

Svenskt forskningssamarbete lett till 90 disputerade forskare

Det pågående samarbetet är brett, involverar 14 svenska lärosäten samt 6 regionala afrikanska universitet, och omfattar forskning inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, jordbruk och livsmedelsforskning, samt medicinskvetenskap. Sidas forskningssamarbete har bidragit med mer än 90 disputerade rwandiska forskare och över 300 rwandier med mastersutbildning och Sverige ses därmed som en viktig och unik aktör inom området högre utbildning och forskning i Rwanda.

Den nya insatsen, som finansieras med EU-medel och genomförs av Sida, bygger vidare på det stöd som finns i dag men med en betydligt snävare inriktning, som blir att stärka forskningskapacitet direkt kopplat till läkemedels- och vaccinforskning. College of Medicine and Health Sciences vid UR, som redan i dag får svenskt forskningsstöd, kommer att bli huvudmottagare av det nya stödet.

Satsningen kompletterar det arbete som Sida redan gör som handlar om ekonomisk utveckling, med stort fokus på sysselsättning och jobbskapande vilket det EU-finansierade projektet också vill bidra till.

Kontakter

För mer information kontakta Sidas presstjänst på:

08–698 55 55, press@sida.se eller https://www.sida.se/press

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen.
I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Humanitärt stöd fördelas till 30 humanitära kriser22.4.2024 13:34:30 CEST | Pressmeddelande

Människors humanitära behov fortsätter öka på grund av fler konflikter, ökade brott mot internationell rätt, och att klimat- och naturkatastrofer blivit vanligare och mer omfattande. Allt fler människor lever i hungersnöd, på flykt från sina hem och under hot om våld och förtryck. Sverige genom Sida fördelar nu 4,3 miljarder kronor till 30 humanitära kriser genom 19 humanitära partner. De kriser som får mest stöd är DR Kongo, Afghanistan, Sudan, Jemen och Etiopien.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye