Skara stift

Hittills inkomna nomineringar inför biskopsvalet i Skara stift

Dela

Biskop Åke lägger ner staven och går i pension i september och innan dess ska det väljas en ny biskop. 22 januari är det nomineringsval i Skara stift då det ska väljas vilka som blir biskopskandidater i biskopsvalet i Skara stift. Här presenteras de som hittills nominerats.

Foto: Josefin Roos
Foto: Josefin Roos

Röstberättigade i biskopsvalet är förtroendevalda elektorer i församlingar och pastorat, präster och diakoner i Skara stift samt vissa förtroendevalda inom stiftsorganisationen. 

Nomineringsrätt har de som har rösträtt i biskopsvalet. Fram till och med 18 januari går det att nominera via ett webbformulär som skickats ut. Därefter är det möjligt att nominera på nomineringsvaldagen 22 januari i Skara domkyrka. 

För att kunna väljas till biskop ska personen vara döpt, konfirmerad samt ha förklarat sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön.

Nedan presenteras de som hittills nominerats i den ordning nomineringarna inkommit.
Sidan är uppdaterad 2024-01-19

NomineradeUlrica Fritzson

null
Ulrica Fritzson Foto: Josefin Roos

Stiftsteolog, Skara stift
56 år
Bostadsort: Malmö och Skara
Prästvigd 1996 för Lunds stift

Yrkeslivserfarenhet 
Ulrica har tidigare innehaft prästtjänster i landsbygdsförsamling, storstadsförsamling, inom institutionssjälavården och för Svenska kyrkan i utlandet. Hon har bland annat arbetat som komminister i Malmö, varit ambulerande präst i Afrika och varit församlingsherde i Lunds Allhelgonaförsamling.

Övriga meriter
Ulrica disputerade 2017 i religionsfilosofi med skuld och försoning som fördjupning. Hon följeforskar f.n. försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och det samiska folket, samt arbetar praktiskt med försoning inom kriminalvårdens verksamhet. Ulrica har bl a skrivit Försoningens väg. Teologiska och diakonala perspektiv på försoning, upprättelse och liv, publicerat ett antal vetenskapliga artiklar, samt medverkat i ett antal antologier. Ulrica har genomgått olika själavårdsutbildningar och är utbildad handledare.


Stefan Hiller

null
Stefan Hiller. Foto: Göteborgs domkyrkopastorat

Domprost, Göteborgs domkyrkopastorat
58 år
Bostadsort: Göteborg
Prästvigd 1996 för Göteborgs stift

Yrkeslivserfarenhet
Stefan har tidigare innehaft prästtjänster i både landsbygdsförsamlingar och storstadsförsamlingar. Bland annat arbetat som komminister i Masthuggs och Råda församlingar och har varit kyrkoherde i Ljungskile och Borås pastorat. Han har också varit kontraktsprost i Uddevalla kontrakt och Redväg och Ås kontrakt.

Övriga meriter
Stefan är diplomteolog vid Tübingens universitet 1994 och har även studerat teologi vid Uppsala och Göteborgs universitet. Stefan har även gått den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen och har medverkat i Ledarskap för livskraftiga organisationer, publicerad vid Borås högskola


Esbjörn Särdquist

null
Esbjörn Särdquist Foto: Privat

Kyrkoherde, Lerums församling
57 år
Bostadsort: Alingsås
Prästvigd 1992 för Skara stift

Yrkeslivserfarenhet
Esbjörn har innehaft prästtjänster i både landsbygd och i stad som ungdomspräst, distriktspräst och kyrkoherde. Han har bland annat varit kyrkoherde i Vårgårda pastorat och kontraktsprost i Kullings kontrakt. Han har även arbetat som stiftsteolog i Skara stift.

Övriga meriter
Esbjörn disputerade 2010 i systematisk teologi, med en avhandling om förnimmelsen och kunskapen om Gud. Han har bidragit i olika publikationer och styrelser. Vid sidan av teologin har han även studier i filosofi och psykologi. Esbjörn är sedan tio år tillbaka ledamot i Svenska kyrkans överklagandenämnd.


Jan Eckerdal

null
Jan Eckerdal Foto: Miriam Arrebäck

Direktor för teologi på Sveriges kristna råd
47 år
Bostadsort: Nyköping
Prästvigd 2003 för Strängnäs stift

Yrkeslivserfarenhet
Jan har varit församlingspräst i mer än tio år i Nyköping med ett antal olika uppdrag som ungdomspräst, distriktspräst och samarbetskyrkopräst. Fram till 2021 var han stiftsteolog i Strängnäs stift.

Övriga meriter
Jan disputerade 2012 i systematisk teologi på en avhandling som handlar om folkkyrkoteologi för vår tid. Ytterligare publikationer av Jan är exempelvis Kyrka i mission: Att gestalta kristen tro i en efterkristen tid och Fästpunkten: Om liv till Guds ära i en kyrka på väg. Jan har ett mångårigt engagemang i den ekumeniska förnyelserörelsen Korsvei.


Daniel Tisell

null
Daniel Tisell Foto: Råda församling

Kyrkoherde i Råda församling
55 år
Bostadsort: Mölnlycke
Prästvigd 1997 för Linköpings stift

Yrkeslivserfarenhet
Daniel har varit präst både i stad och landsbygd bl a som distriktspräst i Annedals församling och kyrkoherde i Skallsjö församling samt tjänstgjort som sjukhuspräst vid Östra sjukhuset i Göteborg med inriktning på barn

Övriga meriter
Daniel har haft olika uppdrag på nationell nivå, i nämnder och Kyrkomötet, i 35 år och är sedan 2017 andre vice ordförande i kyrkostyrelsen. Han har även internationell erfarenhet med bl a uppdrag för styrelsen för Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Daniel har bedrivit studier vid Centrum för Teologi i Lund om gudstjänstrummets teologi och kyrkorenovering. Daniel har även bland annat genomgått Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations chefs- och ledarskapsprogram och utbildning i kognitiv psykoterapi steg 1 och avancerad kurs i homiletik.


Eva-Mari Karlsson Kempi

null
Eva-Mari Karlsson Kempi

Stiftsdiakon, Västerås stift
58 år
Bostadsort: Västerås och Visby
Diakonvigd 1992 för Stockholms stift

Yrkeslivserfarenhet
Eva-Mari har arbetat som diakon i församling och som samordnare för det diakonala året på nationell nivå. Hon har också haft utlandstjänst inom Svenska kyrkan. I sin församlingstjänst har Eva-Mari bland annat arbetat som diakonistrateg där hon haft uppdrag att hitta nya metoder för kyrkans diakoni. I sin tjänst som församlingsdiakon har Eva-Mari varit representant i nätverket mot sexuella trakasserier och övergrepp i Svenska kyrkan.

Övriga meriter
Eva-Mari har engagemang både som facklig representant och som förtroendevald i Svenska kyrkan. Hon har också under sina verksamhetsår tagit en magisterexamen i diakonivetenskap och en master i diakoni med fokus på det diakonala ledarskapet på organisatoriskt och teologiskt plan.


Karin Enerbäck

null
Karin Enerbäck Foto: AnnaKarin Lagerlöf

Kyrkoherde i Lidköpings församling
62 år
Prästvigd 1987 för Skara stift

Yrkeslivserfarenhet
Karin har lång erfarenhet som församlingspräst med bland annat distriktsansvar och som sjukhuspräst i Lidköping. Hon har även arbetat som stiftsadjunkt på stiftskansliet i Skara med huvudsaklig tjänstgöring på Flämslätt stifts- och kursgård.

Övriga meriter
Karin har varit ledamot i Domkapitlet i Skara stift och är för närvarande 2:e vice ordförande i Stiftsfullmäktige i Skara stift. På biskopens uppdrag har hon under 20 år varit en del av  antagningskonferen i Skara stift, varav 10 år som ordförande. Hon har även varit ordförande i Skara stifts kyrkosångsförbund. Karin har genomgått olika själavårdsutbildningar och ledarskapsprogram.


Robert Lorentzon

null
Robert Lorentzon Foto: Anna Theander

Domprost i Skara pastorat
55 år
Bostadsort: Skara
Prästvigd 2003 för Skara stift

Yrkeslivserfarenhet
Robert har innehaft prästtjänster i både landsbygd och stad. Han har bland annat arbetat som distriktschef i Borås Caroli församling och som kyrkoherde Toarps församling då han också var kontraktsprost i Redväg och Ås kontrakt. Innan Robert blev präst arbetade han som bland annat byggnadsingenjör, teaterproducent och länsdanskonsulent.

Övriga meriter
Robert har en magisterexamen i ecklesiologi med en forskarförberedande uppsatts med titeln Kyrkan för väldens skull. Från folkkyrka till trinitarisk gemenskap. Han har verkat som folkhögskollärare vid Helsjöns folkhögskola i bibelvetenskap och kyrkokunskap. Robert har även lång erfarenhet av entreprenörskap och styrelsearbete inom såväl kyrka, kultur och näringsliv.

Nyckelord

Kontakter

Josefin RoosPressekreterare

Presstalesperson för Skara stift.
Kontaktperson för biskop Åke Bonnier samt stiftsstyrelse, domkapitel och prästlönetillgångarna i Skara stift.
Även länk till församlingar och pastorat i Skara stift.

Tel:0511-262 43Tel:0708-58 55 19josefin.roos@svenskakyrkan.se

Skara stift är det äldsta av Svenska kyrkans stift och bildades år 1014. Stiftet består av 103 församlingar samlade i 40 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och stärka deras förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar. Stiftskansliet finns i Skara. Domkyrka är Skara domkyrka och biskop sedan 2012 är Åke Bonnier.

Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Skara stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skara stift

Stiftsfullmäktige i Skara stift sammanträdde - beslut om att inrätta tjänst som hållbarhetsstrateg och avtackning av biskop Åke24.5.2024 16:14:18 CEST | Pressmeddelande

Nu har stiftsfullmäktige i Skara stift haft sitt vårsammanträde och beslutat om bland annat årsredovisning för Skara stiftsorganisation och Prästlönetillgångarna i Skara stift. Dessutom inrättades en tjänst som hållbarhetsstrateg och Svenska Kyrkans Unga föredrog om prioriterade frågor. Under dagen avtackades också biskop Åke Bonnier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye