Skara stift

Svenska kyrkan kartlägger arbetet med papperslösa

Dela

Tisdag 16 januari presenteras rapporten En reva i samhällskroppen i Göteborgs domkyrka. Rapporten skildrar Svenska kyrkans arbete med människor som lever i papperslöshet och visar bland annat att medarbetare tycker att ett för stort ansvar landar på civilsamhället. 

Tisdag 16 januari presenteras rapporten En reva i samhällskroppen i Göteborgs domkyrka. Illustration: Channa Bianca
Tisdag 16 januari presenteras rapporten En reva i samhällskroppen i Göteborgs domkyrka. Illustration: Channa Bianca

Rapporten En reva i samhällskroppen undersöker hur medarbetare i Svenska kyrkan ser på kyrkans roll och uppdrag i mötet med människor i en situation av papperslöshet, och hur de som arbetar med frågorna påverkas.
– Rapporten visar att medarbete i Svenska kyrkan upplever att svårhanterliga bördor läggs på civilsamhället när myndigheter inte tar sitt ansvar, säger rapportförfattare Mathilda Olsson, student på fakulteten för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Rapporten bygger på djupintervjuer med personer inom Svenska kyrkan som på olika sätt möter personer eller frågor om papperslöshet i sitt arbete, en enkätstudie och besök i verksamheter som arbetar med personer i papperslöshet.
– Det talas och skrivs mycket om det så kallade ”skuggsamhället”. Rapporten vill bidra till att vi som kyrka kan hjälpa till att lysa upp skuggan, belysa utsattheten och sprida kunskap om papperslöshetens villkor. Det är som en stor reva i vår samhällskropp att vissa människor endast existerar men saknar verkligt liv. Med den hårda retorik som används om dem blir revan allt större.

I rapporten beskriver många medarbetare i kyrkan känslor av trötthet, hopplöshet och utmattning, och efterlyser strategier för att uthålligt fortsätta med stöd till personer i papperslöshet. En arbetsgrupp knuten till rapporten föreslår olika åtgärder, bland annat en mer aktiv och samverkande roll från stiftens sida.

Tisdagen 16 januari 17.00 presenteras rapporten i Göteborgs domkyrka med följande program:

17.00-17.45: Presentation av rapporten - Mathilda Olsson, rapportförfattare, och Linus Hermansson diakon och doktorand Göteborgs universitet. Musik av organist Mikael Fridén och en av Domkyrkoförsamlingens körer.

17.45-18.00: Mingel

18.00-18.45: Panelsamtal lett av Maria Bergius, präst i Göteborgs Domkyrkoförsamling. Mathilda Olsson, rapportförfattare, Siri Sandin, jurist på Asylrättscentrum, Lina Lönnberg, psykolog på Rosengrenska stiftelsen. Ulrica Fritzson, stiftsteolog på Skara stift, Trygve Wyller, professor emeritus på Oslo universitet, AnnSofie Ohlsson, diakon i en storstadsförsamling.

18.50-19.00: Avslutning som leds av Göteborgs stifts biskop Susanne Rappmann med ljuständning, bön, och musik.

Rapporten är en uppföljning på utställningen I slutet av dagen – alla är människor från 2022. Utställningen visas i Göteborgs domkyrka 9-22 januari.

Rapporten är framtagen i samarbete med Sensus, Skara stift, Göteborgs stift, Toarps församling, Borås pastorat, Mölndals pastorat, Göteborgs domkyrkoförsamling och Göteborgs Universitet.

Kontakter

Josefin RoosPressekreterare

Presstalesperson för Skara stift.
Kontaktperson för biskop Åke Bonnier samt stiftsstyrelse, domkapitel och prästlönetillgångarna i Skara stift.
Även länk till församlingar och pastorat i Skara stift.

Tel:0511-262 43Tel:0708-58 55 19josefin.roos@svenskakyrkan.se

Skara stift är det äldsta av Svenska kyrkans stift och bildades år 1014. Stiftet består av 103 församlingar samlade i 40 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och stärka deras förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar. Stiftskansliet finns i Skara. Domkyrka är Skara domkyrka och biskop sedan 2012 är Åke Bonnier.

Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Skara stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skara stift

Stiftsfullmäktige i Skara stift sammanträdde - beslut om att inrätta tjänst som hållbarhetsstrateg och avtackning av biskop Åke24.5.2024 16:14:18 CEST | Pressmeddelande

Nu har stiftsfullmäktige i Skara stift haft sitt vårsammanträde och beslutat om bland annat årsredovisning för Skara stiftsorganisation och Prästlönetillgångarna i Skara stift. Dessutom inrättades en tjänst som hållbarhetsstrateg och Svenska Kyrkans Unga föredrog om prioriterade frågor. Under dagen avtackades också biskop Åke Bonnier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye