Trafikverket

Ett transportsystem redo för framtiden

Dela

Trafikverket redovisade idag uppdraget från regeringen att ta fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Trafikverket lyfte bland annat behovet att prioritera underhåll, åtgärder för att möta omvärldsutmaningar och tillvarata moderniseringsmöjligheter, samt olika sätt att stärka kostnadskontrollen.

Inriktningsunderlaget utgör en grund för ekonomiska ramar och prioritering av åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen inför en kommande infrastrukturproposition.

− Vi kan konstatera att utmaningarna är många, exempelvis omställning till fossilfrihet, förändrat klimat och allt mer extremt väder, ökande kostnader för att bygga och underhålla samt det allt osäkrare omvärldsläget, säger Roberto Maiorana, Trafikverkets generaldirektör. 

Rusta, effektivisera och modernisera infrastrukturen
Avgörande för framtidens tillgänglighet är hur vi underhåller och utnyttjar den infrastruktur vi redan har.

− Att underhålla vår befintliga anläggning prioriteras framför nyinvesteringar i det underlag vi nu lämnar, säger Roberto Maiorana, Trafikverkets generaldirektör. Ett nytt signalsystem i den svenska järnvägen måste införas annars får det extrema konsekvenser och järnvägen kan sluta fungera, fortsätter Roberto. 

Trafikverket pekar också i inriktningsunderlaget på hur tillgängligheten i transportsystemet kan öka genom ett effektivare utnyttjande av infrastrukturen, och genom att tillvarata möjligheterna med elektrifiering, digitalisering och automatisering. 

Klimat- och trafiksäkerhetsmål, klimatförändringar och yttre hot 
För att klara klimatmålen långsiktigt är en fortsatt snabb elektrifiering viktigast, och för att nå trafiksäkerhetsmålen behövs bland annat mötesseparerade vägar och hastighetsövervakning. Det kommer också att krävas intensifierade åtgärder för att minska konsekvenser vid extremväder. 

− Vi behöver bygga en starkare beredskap för en fungerande transportinfrastruktur i kris och kommer behöva öka vår förmåga att agera tillsammans med andra aktörer, vilket vi också redovisat i våra underlag idag, säger Roberto Maiorana. 

Prioriteringar krävs – beslut om satsningar när kostnader och nyttor är väl utredda 
Som tidigare har lyfts fram, kommer antalet objekt som redan finns i gällande nationell plan, att påverka utrymmet för kommande planperioder. Därför kommer planrevideringarna att kräva mycket hårda prioriteringar. 

För att säkerställa ökad samhällsekonomisk effektivitet är det viktigt att beslut om objekt fattas först när kostnader och nyttor är väl utredda. Omprövning behöver också göras av objekt om nyttor, tid och kostnad förändras väsentligt. 

− Trafikverket arbetar också intensivt för att effektivisera och minska kostnaderna för att bygga och underhålla infrastruktur, säger generaldirektör Roberto Maiorana. I hela branschen finns möjlighet att vara mer effektiva och genom det frigöra medel, fortsätter han.

Arbetet med inriktningsunderlaget har utgått från en trafikslagsövergripande analys, där väg, järnväg, luft- och sjöfart ingår. Samtidigt som Trafikverket överlämnar inriktningsunderlaget till regeringen, går underlaget på extern remiss. 

Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037

Nyckelord

Kontakter

För mer information

Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

Omkörningsförbud på E4 norr om Gävle – för bättre flyt i påsktrafiken25.3.2024 07:35:00 CET | Pressmeddelande

Påsken står för dörren och därmed även en av årets stora trafikhelger, vilket syns tydligt på E4:an norr om Gävle som en av de mest trafikerade vägarna under påskhelgen när trafikanter ska till och från fjällen. Därför har Trafikverket i samverkan med Polisen även i år beslutat att förbjuda omkörningar mellan Gävle och Tönnebro för att skapa ett bättre flyt i trafiken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye