Kommunal

Bemanningen i förskolan låg – risken för olyckor ökar

Dela

Förskolans uppdrag har vuxit de senaste trettio åren men personaltätheten har inte ökat. Varannan barngrupp är för stor, barnen i förskolan är yngre och vistelsetiderna har ökat. Detta har i sin tur lett till att belastningen på personalen ökat.

Malin Ragnegård, Förbundsordförande Kommunal Foto: Kommunal

Bemanningen på förskolan är i dag lägre än när finanskrisen slog till på 90-talet och mer än var fjärde barnskötare anser att bemanningen inom förskolan är så pass låg att den utgör en risk för barnen, det slår en ny rapport från fackförbundet Kommunal fast.

Trots att kraven på förskolan ökat på senare år har resurserna inte hängt med. Kommunal menar att detta har lett till en kronisk underbemanning som i förlängningen ökar risken för olyckor.

- Rapporten visar en skrämmande verklighet. Välfärden lider av en kronisk underbemanning. Förskolans uppdrag har vuxit men resurserna har inte följt med. Det har lett till låg personaltäthet och nu ökar barngruppernas storlek igen. Sverige ska vara ett tryggt välfärdsland, där man som förälder ska känna sig trygg att lämna ifrån sig sitt barn. Barnskötarna och proffsen i välfärden ska ha tid för omsorg, säger Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande.

Kommunals rapport visar andelen yngre barn inskrivna på förskolan har ökat. I dag utgör 1–3 åringarna 54 procent av barnen i förskolan. Dessutom har förskolebarnens vistelsetider ökat. De ökade vistelsetiderna mellan 2005–2012 motsvarar en minskning av personaltätheten på 7 procent. Något som lett till att nästan var tredje barnskötare, 32 procent, anser att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig i förskolan.

Kommunal menar att underbemanningen får som konsekvens att förskolan ofta inte kan leva upp till läroplanen. Exempelvis svarar 63 procent av barnskötarna att de undviker att planera aktiviteter på grund av bristande bemanning.  

Kommunal vill se lagstiftning på området.

Kommunal vill att Skolverkets riktmärken för barngruppernas storlek ska bli lag. Kommunal vill också se en lagstiftning av personaltätheten. Kommunal vill att det för barn i åldern 1–3 ska vara högst tre barn per heltidsanställd och högst 12 barn i barngruppen. För barn i åldern 4–5 ska det vara högst fem barn per heltidsanställd och högst 15 barn i barngruppen.

Under 90-talskrisen växte barngruppernas storlek och personaltätheten försämrades på grund av kommunernas besparingspaket. Det försämrade läget etsade sig fast och personaltätheten kom aldrig upp till nivåer innan 90-talskrisen.

Totalt saknas fler än 37 500 barnskötare i Sverige för att leva upp till Kommunals bemanningskrav i förskolan.

- Sveriges kommuner har under lång tid visat att de inte klarar av att tillhandahålla en trygg och bra förskola. Nu behöver lagstiftaren gå in och ställa krav. Barngrupperna måste bli mindre och personaltätheten måste bli högre, säger Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande. 

 

Länk till Kommunals rapport:

https://www.kommunal.se/nyhet/bemanningen-i-forskolan-lag-risk-olyckor-okar

Kommunals rapport i korthet 

27 procent anser att den otillräckliga bemanningen utgör en risk för barnen dagligen

eller minst någon gång i veckan.

32 procent av barnskötarna anser att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig.

34 procent uppger att de inte dagligen känner sig trygga och har förutsättningarna att

vid hämtning/lämning ta ansvar för barnens säkerhet om barngrupperna överstiger

Skolverkets riktmärken.

41 procent upplever att de sällan eller aldrig hinner göra alla sina arbetsuppgifter inom ordinarie

arbetstid.

40 procent svarade att arbetsgivaren sällan eller aldrig tar in vikarier/ersättare när någon är frånvarande.

Rapporten är baserad på tre enkätundersökningar. Dels en enkätundersökning genomförd under 2023 där 12 576 barnskötare svarade på en enkät (svarsfrekvens på 36,5 procent). Dels svar från Kommunals senaste medlemsundersökning från 2021 som hade 10 349 svarande medlemmar (svarsfrekvens på 12 procent). Samt en enkätundersökning som gjordes 2023 inför avtalsrörelsen med 8 095 svarande barnskötare (svarsfrekvens på 20 procent).

År

Genomsnittlig gruppstorlek

1990

14,4

1992

15,7

1994

16,5

1996

16,9

1998

16,5

2000

                                             -

2002

17,4

2004

17,2

2006

16,7

2008

16,9

2010

16,9

2012

16,9

2014

16,9

2016

15,9

2018

15,4

2020

14,8

2022

15,2

Källa: Skolverket https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC

Kontakter

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre.

Följ Kommunal

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunal

Larmen inifrån förskolan: nedskärningarna drabbar barnens hälsa11.3.2024 13:06:00 CET | Pressmeddelande

Läget är pressat för många av Sveriges kommuner och nu förbereder sig personalen inom skola och förskola för den våg av nedskärningar som väntas i år. Nu kommer larmen inifrån om att nedskärningarna riskerar att leda till att läroplanen inte efterlevs. Personalen är även oroliga för att besparingarna i verksamheten kommer leda till sämre mående och hälsa hos barnen. Det visar en enkät som fackförbundet Kommunal gjort.

Var femte utsätts för hat och hot på jobbet – på grund av etnisk bakgrund30.1.2024 09:34:16 CET | Pressmeddelande

De negativa attityderna mot människor med utländsk bakgrund har förstärkts under de senaste åren – i samhället, men också på arbetsplatserna. Det visar Kommunals senaste rapport – ”Var kommer du ifrån? Egentligen?” som också presenterar siffror på att utlandsfödda medlemmar löper avsevärt större risk att utsättas för olika former av trakasserier och diskriminering.

Kommunals krav i avtalsrörelsen 202415.12.2023 13:15:03 CET | Pressmeddelande

Idag presenterar Kommunal avtalskraven inför förhandlingarna om nytt kollektivavtal med SKR och Sobona under 2024. Kommunal vill bland annat förändra löneavtalet så att det blir en tydlig koppling mellan lön och yrkesutveckling och även skapa hållbara arbetstider genom årliga bemanningskartläggningar och att försvåra användandet av delade turer. Avtalet är Sveriges största och berör cirka 1,2 miljoner löntagare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye