Tekniska verken i LinköpingTekniska verken i Linköping

Gärstad sorteringsanläggning tar form vid E4:an i Linköping

Dela

Bygget av Tekniska verkens högteknologiska automatiserade sorteringsanläggning är igång. Den blir först i landet med att sortera ut fem olika material ur hushållens restavfall; plast, papper/kartong, magnetisk metall, omagnetisk metall samt organiskt avfall. Aktiviteten på Gärstadområdet är stor när nya cirkulära verksamheter tar plats.

Foto: Tekniska verken

– Vi håller tidplanen och anläggningen beräknas att färdigställas 2025. Från motorvägen går det redan nu att se hur husstommen börjar ta form öster om glashusen på Gärstad. Byggnaden växer sig större och större för varje dag, säger Christer Kjellberg, projektledare för Gärstad sorteringsanläggning.  

Cirka 200 000 ton av hushållens restavfall ska årligen sorteras för materialåteranvändning och anläggningen ska kunna ta emot 40 ton avfall per timme. Mellan 15 och 20 personer kommer att arbeta i den cirka 8000 kvadratmeter stora byggnaden.  

– Vi ska fortfarande återvinna energi och producera el och fjärrvärme ur restavfall men vi vill inte elda upp material som egentligen borde ha källsorterats, material som egentligen är råvaror som kan bli nya produkter. När anläggningen är klar kommer vi att minska mängden återvinningsbar plast, papper, metall och mat som går till energiåtervinning, säger Michael Fahlström, affärsområdeschef Värme och kyla på Tekniska verken.  

Ökad materialåtervinning och minskade koldioxidutsläpp 

Sorteringsanläggningen blir som ett skyddsnät som fångar upp material som felaktigt har hamnat i restavfall och som annars skulle bli bränsle i energiåtervinningen i Tekniska verkens intilliggande kraftvärmeverk. Enligt beräkningar kommer de fossila utsläppen därmed att minska med cirka 77 000 ton koldioxidekvivalenter per år. 

– Med sorteringsanläggningen ökar vi materialåtervinningen och genererar cirkulära flöden, samtidigt som vi minskar de fossila skorstensutsläppen. Det innebär win-win-win för miljön, fortsätter Michael Fahlström.

Liselotte Myrbråten, affärsområdeschef för Avfall och återvinning inom Tekniska verken, betonar vikten av att allmänheten fortsätter med den egna källsorteringen, även efter att sorteringsanläggningen tas i drift. Enligt lag ska alla i Sverige sortera sitt avfall. 

– I sorteringsanläggningen kommer material som hamnat fel vid källsorteringen att hamna rätt igen. Förädlingsvärdet blir dock högre om avfallet, eller råvarorna, sorteras redan vid källan, t ex i hemmet. Om en mjölkkartong exempelvis blandas med en använd blöja blir den mindre attraktiv för vidare förädling, än en ren mjölkkartong, säger Liselott Myrbråten. 

Så funkar det:

1. Mottagningen av hushållens restavfall 

Allt hushållsavfall som kommer med lastbilar till Gärstad tippas ner i en avfallsbunker innan det lyfts med en gripklo och släpps i en tratt för att sedan öppna påsarna och krossa eventuellt överstort material innan den egentliga sorteringen påbörjas.  

2. Sorteringen 

De fem olika fraktionerna (plast, magnetisk metall, omagnetisk metall, organiskt material och papper/kartong), skannas och identifieras med hjälp av NIR-teknik, magneter och virvelströmsseparatorer för att sedan sorteras i olika storlekar och fraktioner. 

3. Materialåtervinningen 

Det organiska materialet kommer att kunna rötas i en biogasanläggning för att bli biogas och biogödsel. Utsorterad plast, metall och papper/kartong går till externa samarbetspartners för ytterligare förädling innan materialen blir råvaror till nya produkter.  

4. Energiåtervinningen 

Efter att övriga fraktioner har skilts av, kommer restavfallet att via ett transportband ledas till Gärstadverket för energiåtervinning till fjärrvärme och el. 

Gärstad sorteringsanläggning delfinansieras med medel som Tekniska verken erhållit av Naturvårdsverket genom Klimatklivet.

För vidare information, kontakta gärna:

Michael Fahlström, vd Mjölby-Svartådalen Energi AB och affärsområdeschef Värme och kyla, Tekniska verken.
Telefon: 013-20 90 42
E-post: michael.fahlström@tekniskaverken.se

Liselott Myrbråten, affärsområdeschef Avfall och återvinning och Vatten och avlopp, Tekniska verken
Telefon: 013-20 80 43
E-post: liselott.myrbraten@tekniskaverken.se

Christer Kjellberg, projektledare, Gärstad sorteringsanläggning
Telefon: 013-20 81 75
E-post: christer.kjellberg@tekniskaverken.se 

Bilder

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra 211 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se - http://tekniskaverken.se/ Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

Nu införs Tekniska verkens nya prismodell för elnätskunder i Katrineholm27.3.2024 13:20:05 CET | Pressmeddelande

Den 1 april börjar Tekniska verken gå över till en ny prismodell för elnätet, som tagits fram enligt ett direktiv från Energimarknadsinspektionen. Först ut är Katrineholm, och längre fram följer Linköping och Mjölby. Syftet är att uppmuntra till en jämnare elförbrukning. För att underlätta införandet för kunden erbjuder Tekniska verken ett antal nya tjänster på Mina sidor, där man kan ta del av sin prisprognos och sina effekttoppar.

Tekniska verken förstärker elnätet i Tornby14.2.2024 09:00:00 CET | Pressmeddelande

För att möta den stora efterfrågan på el till elbilsladdning och industri, arbetar Tekniska verken med en omfattande förstärkning av elnätet i Tornby. Flera insatser har redan utförts eller är pågående, och nu inleds ett större projekt inom området. Det kommer att genomföras stegvis och beräknas som helhet vara klart under hösten 2025. Inom ramen för projektet förnyas även en 70 år gammal vattenledning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye