Hyresgästföreningen Riksförbundet

Marknadshyra löser inte bostadsproblemen

Dela

Hyresgästföreningen tar i sin senaste rapport strid mot vanliga argument som används som “sanningar” i debatten om marknadshyror. Genom att jämföra bostadsmarknaden i elva olika länder, med olika grad av hyresreglering, slår rapporten hål på de vanligaste argumenten som används för att införa marknadshyra i Sverige.

Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin
Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin

- Vi kan se hur partier vacklar om marknadshyra och det är beklagligt. Med den här rapporten visar vi att avreglering inte är någon genväg till en fungerande hyresmarknad, utan bara skapar osäkra förhållanden för hyresgäster, säger Martin Hofverberg, chefekonom Hyresgästföreningen 

Rapporten undersöker hur elva länder presterar i alltifrån rörlighet, nyttjande av bostadsbeståndet, den privata hyresmarknadens storlek och lönsamhet, samt byggtakten över tid. Det finns inte någon tydlig koppling mellan att ett land har låg reglering/marknadshyra och en bostadsmarknad som presterar bättre. Genomgången visar att det snarare är andra aspekter av bostadspolitiken som avgör hur länder lyckas med uppgiften att bostadsförsörja sin befolkning.  

- Argumenten som används för att införa marknadshyra i Sverige är svepskäl av de som inte vill ta tag i de verkliga problemen. Länder som har en bostadspolitik som hänger samman, från finansiering till markförsörjning och skatter presterar bättre än de som lämnat sådana saker åt marknaden. Hyresreglering har oförtjänt fått klä skott för brister som hänger samman med en i övrigt obalanserad och underfinansierad bostadspolitik, säger chefekonom Martin Hofverberg på Hyresgästföreningen 

I många fall går den skarpaste skiljelinjen inte mellan olika grader av hyresreglering, utan mellan ägt och hyrt boende. Hushåll som äger den egna bostaden bor generellt sett större, flyttar mer sällan och kan samtidigt ha förhållandevis låga kostnader jämfört med hyresgäster. När problemen på bostadsmarknaden diskuteras är det trots detta nästan uteslutande det hyrda boendet som hålls fram som dysfunktionellt och i behov av förändring. 

- När vi tittar närmare på de olika länderna blir det tydligt att det inte är mellan olika regleringsgrader vi hittar de största skillnaderna, utan mellan det ägda och det hyrda boendet, inte minst i Sverige, säger rapportförfattare och utredare på Hyresgästföreningen Olof Karlsson. 

- Hyresreglering kan se olika ut men finns i de flesta länder vi har undersökt, för att balansera styrkeförhållandena mellan den som äger fastigheten och den som hyr sitt boende. Det svenska förhandlingssystemet är ett sätt att balansera fastighetsägarens intresse av avkastning och hyresgästens intresse av en trygg och förutsägbar boendekostnad. Rapporten visar att det inte finns någon anledning att genom lagstiftning ändra på den maktbalansen, och att den som vill förbättra den svenska bostadsmarknaden måste leta på annat håll, säger Martin Hofverberg.  

Läs hela rapporten här! 

Kontakter

Bilder

Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin
Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin
Ladda ned bild
Hyresgästföreningen utredare Olof Karlsson. Foto Filippa Ländin
Hyresgästföreningen utredare Olof Karlsson. Foto Filippa Ländin
Ladda ned bild

Om oss

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Följ Hyresgästföreningen Riksförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hyresgästföreningen Riksförbundet

“Strutspolitik som svar på den ekonomiska krisen.” Hyresgästföreningen kommenterar vårändringsbudgeten15.4.2024 08:48:53 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterade regeringen sin vårändringsbudget. Det står klart att Tidöpartierna fortsatt saknar politisk handlingskraft för att möta den eskalerande bostadskrisen. Man missar också att ge nödvändigt stöd till landets tre miljoner hyresgäster, även om det tillfälliga tillägget i bostadsbidraget nu förlängs fram till december 2024.

Hyresgästföreningen välkomnar regeringens beslut om förlängt tillfälligt bostadsbidrag. Vill nu se permanent höjning22.3.2024 09:16:56 CET | Pressmeddelande

I onsdags larmade Hyresgästföreningen, Majblomman, Rädda Barnen och Röda Korset om den tuffa situationen för ekonomiskt utsatta familjer i Sverige. Organisationerna gick fram med fyra gemensamma krav på politiken för att öka dessa familjers möjlighet att tillgodose sina barns grundläggande behov. Ett av kraven var förlängning av det tillfälliga bostadsbidraget. Idag meddelar Tidöpartierna att de vill förlänga det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag till och med den 31 december 2024.

Ny mätning: tuffare ekonomiskt läge för barnfamiljer20.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny Sifo-undersökning bekräftar civilsamhällets beskrivning: ett tufft ekonomiskt läge för barnfamiljer med små ekonomiska marginaler. Undersökningen visar att 4 av 10 ensamstående föräldrar med lägre inkomst har behövt låna pengar för att kunna betala grundläggande utgifter de senaste sex månaderna. 1 av 5 ensamstående föräldrar med lägre inkomst har inte haft råd att äta sig mätt vid något eller flera tillfällen de senaste sex månaderna. Läget för de mest utsatta familjerna är allvarligare än förra året.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye