Vårdförbundet

Vårdförbundet kräver förkortad arbetstid och högre löner

Dela

Vårdförbundet säger upp huvudöverenskommelsen, HÖK22, med SKR och Sobona. I det nya avtalet vill förbundet se förkortad arbetstid och högre löner. Avtalet omfattar 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor anställda i kommuner och regioner.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Sineva Ribeiro Ulf Huett/Vårdförbundet

- Våra kollegor i vården behöver förkortad arbetstid, för om fler orkar arbeta heltid kan vårdköerna kortas. De behöver också löneökningar så att lönegapet mellan kvinnor och män minskas. Den här avtalsrörelsen handlar om jämställdhet. säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vårdförbundet.

Idag fattade Vårdförbundets förbundsstyrelse beslut om att säga upp avtalet med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona. Förkortad arbetstid är ett av avtalskraven.

En ny rapport från Vårdförbundet har visat att 3 av 10 medlemmar jobbar deltid. Många för att de inte orkar heltid. Hälften säger att huvudorsaken är behovet av vila och återhämtning.

- Det är orimligt! Ingen ska behöva gå ned till deltid för att få tillräcklig vila och återhämtning och behöva betala med sin egen livslön, löneutveckling och pension för att arbetstiderna inte fungerar, säger Sineva Ribeiro.

Samtidigt visar Vårdförbundets medlemsundersökning att varannan deltidsarbetande kan tänka sig gå upp i heltid om veckoarbetstiden sänks.

- Här finns stor potential att få tillgång till mer kompetens i hälso- och sjukvården.  40 timmarsveckan är satt utifrån en norm om kontorsarbete. Men våra medlemmar arbetar dygnets alla timmar, årets alla dagar. Det är inte rimligt att samma arbetstider ska gälla. Ingen vinner på att var tredje jobbar deltid. Tvärtom, när våra medlemmar har kraft blir vården bättre, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet kräver även att lönerna höjs rejält men vill inte gå ifrån de sifferlösa avtalen. Förbundets medlemmar har historiskt tjänat på att inte låsa fast löneökningarna till industrimärket. I snitt har lönerna ökat mer sett över tid.

-  Men nu ser vi tyvärr ett trendbrott där lönegapet mellan kvinnor och män ökade förra året. Detta måste få ett stopp! Att kvinnodominerade akademiska yrken inom offentlig sektor fortfarande hamnar efter manligt dominerade yrken och sektorer är ett omfattande jämställdhetsproblem. Vi måste hålla fanan jättehögt, märket får inte bli ett tak, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Några av Vårdförbundets yrkanden

  • Förutsättningar för hållbara heltider genom förkortad veckoarbetstid.
  • En god löneutveckling för samtliga och fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga.
  • Höjd ersättning vid arbete på obekväm arbetstid.
  • Schemalagd tid till exempelvis inläsning, kompetensutveckling och reflekterande samtal, med möjlighet att utföra detta på distans.
  • Goda förutsättningar för chefer att ta sitt arbetsmiljöansvar samt mandat att bemanna och förlägga med tillräcklig och rätt kompetens. Det gynnar både chefers och medarbetares arbetsmiljö.
  • Krav på hållbara scheman för bättre arbetsmiljö, förutsägbarhet och hälsa.

För ytterligare information och kontakt för intervjuer kontakta Vårdförbundets presstjänst på tfn: 0703-10 30 09 (ej sms)

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar cirka 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Kontakter

Om oss

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar cirka 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Följ Vårdförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdförbundet

Vårdförbundet öppnar för förhandling på Sobonas område14.6.2024 13:02:23 CEST | Pressmeddelande

Den 13 juni mottog Vårdförbundet en hemställan från medlarna på Sobonas avtalsområde, som bland annat omfattar kommunala företag. Förbundsstyrelsen har noga analyserat förslaget och beslutat att tacka nej till hemställan i dess nuvarande utformning. Samtidigt ser Vårdförbundet att försämringar som tidigare föreslagits inte längre finns kvar. Därför öppnar förbundet för förhandling under medling på Sobonas avtalsområde.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye