Skogsindustrierna

EU:s klimatmål 2040: De fossila utsläppen måste fasas ut

Dela

EU-kommissionens meddelande om klimatmål för 2040 är ett viktigt fortsatt steg på unionens inslagna väg mot en fossilfri och hållbar grön omställning. Skogsindustrierna vill att en ambitiös målsättning möts upp med konkreta och kraftfulla åtgärder för att fasa ut de fossila utsläppen. Utvecklingen av en konkurrenskraftig bioekonomi är en naturlig del för att nå ett klimatneutralt EU.

Foto: Björn Leijon / Skogsindustrierna

– Den svenska skogsindustrin vill bidra i det fortsatta arbetet med EU:s klimatmål. En mer hållbar framtid kräver ambitiösa mål men även fokus på insatser som ger effekt. Det handlar om att minska de fossila utsläppen, främja en europeisk bioekonomi och nyttja skogens fulla potential som kraftfull källa till klimatnytta, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. 

En hållbar grön omställning bygger på en växande bioekonomi. Växande, aktivt och hållbart brukad skog möjliggör inbindning av kol. Skogsbaserade resurser spelar en avgörande roll för minskade koldioxidutsläpp som källa till förnybara material och processer. En trygg tillgång på förnybara resurser är därmed en nyckelfaktor för klimatomställningen. 

Kommissionens meddelande om nya klimatmål avser år 2040, vilket även är även året för Skogsindustrins Framtidsagenda. Den omfattar ambitiösa hållbarhetslöften som branschen då ska ha infriat, varav ökad klimatnytta är ett. Genom att investera i innovation, forskning och utveckling, samt genom att kontinuerligt förbättra produktionsmetoder och processer, är skogsindustrin beslutna att bidra till att uppnå EU:s klimatmål för 2040 och bortom det. 

– Att minska de fossila utsläppen är helt nödvändigt för att klara EU:s omställning till klimatneutralitet. Det krävs en klimatpolitik som inte bara är effektiv på kort sikt utan också hållbar på lång sikt. Genom att fokusera på innovativa lösningar går det att klara klimatutmaningarna och säkra kommande generationers möjligheter, säger Viveka Beckeman.   

Ambitiösa klimatmål förutsätter en snabb utbyggnad av bio-CCS och en stor potential för det finns i skogsindustrin. Det kan endast realiseras om det finns långsiktiga förutsättningar som gör det möjligt att investera. Det måste beaktas i regelverk för exempelvis kolupptag och bioenergi. Huvudfokus i EU:s klimatpolitik måste dock fortsatt vara att fasa ut det fossila. 

– Tekniska lösningar för kolinfångning bör ses som ett komplement men får inte ta fokus från arbetet med att minska de fossila utsläppen. Kolupptag i den svenska skogen kan heller inte användas som kompensation för fortsatta utsläpp i andra sektorer och andra länder, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Kontakter

Bilder

Länkar

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Tilldelas 700 000 kr för forskning om ligninskum som kan bli framtidens fossilfria isoleringsmaterial11.4.2024 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ievgen Pylypchuk, forskare vid Stockholms universitet, tilldelas årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Han har lyckats framställa ett isolerande skum från lignin. Materialet har stor potential att ersätta dagens isoleringsmaterial för värme i byggnader, eller att användas om ljudisolering inom fordonsindustrin. Genom stipendiet kommer Ievgen Pylypchuk besöka USA och Japan för att ytterligare utforska materialets möjligheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye