Mobility Sweden

Fortsatt svag privatmarknad för elbilar

Dela

Antalet nyregistrerade personbilar ökade i januari med 17,6 procent. Januari förra året hade dock det lägsta antalet för månaden sedan 2009. Det är företagen som håller i gång personbilsmarknaden, sju av tio nyregistrerade bilar i januari registrerades på företag. Lätta lastbilar ökade med ca 14 procent jämfört med januari i fjol medan de tunga lastbilarna minskade ca 23 procent. 

Totalt registrerades 17 164 personbilar i januari vilket är ca sju procent lägre än månadens snitt de senaste fem åren. Andelen elbilar uppgick till nära 29 procent vilket är en inbromsning jämfört med 2023 års utfall på 39 procent. Det är fortsatt företagen som håller i gång personbilsmarknaden och elektrifieringen. Företagskunderna står för sju av tio nyregistreringar och åtta av tio elbilar under månaden. 

  • Det är för tidigt att dra för stora slutsatser efter årets första inledande månad, men den långsiktiga trenden med en iskall privatmarknad för elbilar håller i sig. Här behövs styrmedel från regeringen för att återigen få fart på marknaden, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden. 

Lätta lastbilar uppvisade ett relativt bra utfall för januari med 2 690 nyregistrerade fordon, varav ca 27 procent var eldrivna. Den höga andelen el förklaras främst av förbättrad leveransförmåga från orderböckerna. Det nu beslutade stödet från regeringen för lätta ellastbilar som blir sökbart från den 13 februari förväntas ge positiv effekt under innevarande år. 

För tunga lastbilar inleddes januari svagt med 349 registrerade tunga fordon jämfört med 455 i fjol, vilket är en minskning med ca 23 procent. Bussarna ökade med ca 21 procent jämfört med januari 2023, från 48 bussar till 58 i år. Av månadens nya bussar var fyra eldrivna.

  • Tunga lastbilar hade ett starkt år 2023 och nu förväntas en viss inbromsning kopplat till konjunkturen. Därför välkomnar vi regeringens beslut om att stärka omställningen genom klimatpremien där nu även gasfordon ingår. Vi hoppas också att regeringen når framgång i diskussionerna med EU om skatteundantaget för biogas som är ett viktigt segment, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden. 

Sammanfattning av nyregistreringarna i januari 2024, jämfört med januari 2023:

null

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar januari 2024”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram. 

Registreringsperioden för januari omfattar registreringar från 1 till och med 31 januari. Antalet registreringsdagar är i år en dag mer än i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar, med undantag vid årsskifte. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material. 

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa. 

För mer information kontakta Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden, tfn 070-425 37 41 eller mail: sofia.linder@mobilitysweden.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 166 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 201 000 personer globalt, varav 74 000 i Sverige och har en global omsättning på 974 miljarder kronor.

 •  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 253 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala svenska varuexporten.  

•  Fordonsindustrin svarar för nära 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Mobility Sweden för en dialog med myndigheter för att minimera effekterna av nedstängningen av 2G/3G-näten9.4.2024 15:30:52 CEST | Pressmeddelande

Idag har M–Sverige gått ut med en pressrelease med budskapet att det är stor risk att bilägare kommer att drabbas när 2G/3G nätet stängs ner och att det finns risk att bilar kan få körförbud. För att undvika onödig oro hos bilister vill Mobility Sweden nyansera denna bild. Nedstängningen av 2G/3G påverkar olika delar av samhället och det förs diskussioner mellan flera branscher, myndigheter och politiska aktörer på såväl Sverige- som Europanivå om detta. Klart är att nedstängningen sker på initiativ av mobiloperatörerna då efterfrågan på deras tjänster fasas ut när 4G och 5G byggs ut. Detta är ingenting som vare sig bilbranschen eller någon annan bransch har rådighet över.

Ökning av lätta lastbilar där var fjärde är elektrisk1.3.2024 08:58:11 CET | Pressmeddelande

Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med 21 procent i februari. Andelen eldrivna uppgick till 25 procent, en siffra som väntas öka efter införandet av klimatpremien för eldrivna lätta lastbilar. Under månaden registrerades 18 766 nya personbilar, en ökning med nära två procent jämfört med februari i fjol. Nivån ligger omkring 13 procent under månadens genomsnitt för de senaste fem åren. Företagsmarknaden stod för sju av tio nyregistreringar och privatmarknaden är fortsatt svag, särskilt för elbilar.

Under 2023 bromsade elektrifieringstakten in och förväntas minska under 20242.1.2024 09:00:15 CET | Pressmeddelande

2023 års nyregistreringar av personbilar landade i en svag ökning på en halv procent jämfört med 2022. Detta är till stor del drivet av leveranser från historiskt starka orderböcker där leveransförmågan nu är återställd. De tunga och lätta lastbilarna ökade jämfört med i fjol samtidigt som bussmarknaden minskade. Andelen laddbara personbilar ökade med fyra procentenheter. Prognosen för 2024 är däremot mer dyster med en kraftig minskning av nyregistreringar av personbilar och en elektrifieringstakt som för första gången minskar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye