Linköpings kommun

Positivt bokslut men tuffa ekonomiska tider

Dela

Linköpings kommuns resultat för 2023 visar plus 370 miljoner kronor, vilket är 510 miljoner kronor bättre än budgeterat. Flera av verksamheterna går dock med minussiffror. Det positiva resultatet beror bland annat på en uppgång på de finansiella marknaderna, realisationsvinster vid försäljning av placeringar samt ökade skatteintäkter.

Under 2024 beräknas många av Sveriges kommuner gå med underskott. Linköpings kommun har en stark ekonomi men det är tuffa tider som väntar med både ökade kostnader och ett osäkert inflationsläge. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen och möjligheten att nå balans igen. Linköpings kommun har en stark balansräkning och både kommunens och kommunkoncernens soliditet är hög i jämförelse med andra kommuner men kommunen har påverkats mycket av ökade pensionskostnader och under 2024 beräknas dessa stiga ytterligare.

– Det är ett tufft ekonomiskt läge i hela samhället, och oroväckande att delar som skola, äldreomsorg och socialt arbete går back i Linköping. Från politiken kommer vi behöva jobba hårt med att få ekonomin i balans, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

En av kommunens största långsiktiga utmaningar är att hantera de demografiska förändringarna, där färre barn innebär färre elever och minskningar av skolans budgetramar, samtidigt som fler äldre innebär ett ökat behov inom främst äldreomsorgen. En annan stor utmaning framöver är kommunens ökade investeringsbehov.

– Linköpings kommuns välskötta ekonomi gör att vi står väl rustade även under tuffare ekonomiska förhållanden, men det är viktigt att orka hålla i och följa budget även 2024 för att behålla kommunens starka ekonomiska ställning, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

För att kunna behålla Linköpings positiva ekonomi är god kostnadskontroll och hög budgetdisciplin av mycket stor vikt. Kommunen står inför flera utmaningar som kommer att ställa än högre krav på långsiktig planering, effektivisering och prioritering mellan verksamheter för att Linköpings kommun även fortsättningsvis har en ekonomi i balans.

Linköpings kommuns bokslut kommer att presenteras på kommunstyrelsen den 13 februari. 

Kontakter

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 165 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Lägsta antalet hushåll med ekonomiskt bistånd på tio år21.2.2024 08:00:06 CET | Pressmeddelande

Under flera år har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd sjunkit i Linköping. Januari 2024 var antalet utbetalningshushåll 616 stycken färre än i januari 2021. I januari 2024 erhöll 2087 hushåll ekonomiskt bistånd vilket är det lägsta antalet på åtminstone 10 år. Även det långvariga ekonomiska biståndet fortsätter att minska. Under hela 2023 har trenden varit nedåtgående. Januari 2024 var det 287 färre långvariga hushåll jämfört med januari 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye