Skogsindustrierna

Sverige behöver en framtidsinriktad skogspolitik

Dela

Skogsindustrierna välkomnar regeringens beslut att tillsätta en ny skogsutredning. Sverige behöver en framtidsinriktad skogspolitik som både kan främja bioekonomi och värna biologisk mångfald.

Skogsindustrierna

Regeringens syfte med utredningsuppdraget som presenterades den 7 februari är att utveckla en framtida ändamålsenlig skogspolitik för en ökad skoglig tillväxt och en långsiktigt ökad tillgång till hållbar skoglig biomassa. Skogsindustrierna menar att en fungerande politik som ser skogen som strategisk resurs är en viktig förutsättning för att klara klimatomställning och möjliggöra en växande bioekonomi.

– En ny skogsutredning behövs. Skogsindustrierna har i vår Framtidsagenda satt upp löften som både berör ökad klimatnytta och en rikare biologisk mångfald. Allt det börjar i skogen och det bygger på en fungerande politik. Vi ser fram emot att tillsammans med andra berörda aktörer konstruktivt bidra till en robust och framtidsinriktad skogspolitik. En politik som måste gynna klimatet genom en växande bioekonomi samtidigt som den säkerställer god miljöhänsyn, säger Viveka Beckeman.  

I skogspolitiken behöver olika intressen ofta vägas emot varandra. Under senare år har rättsutvecklingen inom skogsbruket gett upphov till otydligheter och svårigheter för såväl skogsägare, industri och myndigheter som andra aktörer. Skogsindustrierna menar att det är angeläget att se hur mål, regelverk och dess tillämpningar bättre kan harmoniseras för att möjliggöra ändamålsenliga avvägningar.

– Sverige har en unik möjlighet att ytterligare kliv i den gröna omställningen genom vår fantastiska skog och utvecklingen av förnybara träbaserade produkter. Men det förutsätter en tydlig och sammanhållen skogspolitik som inte ställer klimat, tillväxt och biologisk mångfald oförenligt mot varandra.

Utredningen ska även titta på de regler som tillkommit på EU-nivå med påverkan på det svenska skogsbruket. Skogsindustrierna anser att en översyn hur svensk skogspolitik bör utformas mot denna bakgrund är nödvändig. Men ser också att viktiga skogspolitiska pusselbitar inte finns med i den nu tillsatta utredningen. Det handlar om frågor gällande artskydd, nationella fridlysningsregler och ersättningsrätt när staten inskränker möjligheterna att bruka skogen. Regeringen har meddelat att frågor om bland annat arskyddet ska ses över i en separat utredning. Skogsindustrierna ser att det behöver ske snart som möjligt för att få till en komplett skogspolitik framöver.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna
Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna
Ladda ned bild

Länkar

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Tilldelas 700 000 kr för forskning om ligninskum som kan bli framtidens fossilfria isoleringsmaterial11.4.2024 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ievgen Pylypchuk, forskare vid Stockholms universitet, tilldelas årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Han har lyckats framställa ett isolerande skum från lignin. Materialet har stor potential att ersätta dagens isoleringsmaterial för värme i byggnader, eller att användas om ljudisolering inom fordonsindustrin. Genom stipendiet kommer Ievgen Pylypchuk besöka USA och Japan för att ytterligare utforska materialets möjligheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye