Sida

Ökat svenskt stöd till drabbade i Gaza

Dela

Den humanitära situationen i Gaza fortsätter att eskalera och FN varnar för hungersnöd och smittspridning. Sverige genom Sida går in med ytterligare 10,2 miljoner kronor i stöd till International Rescue Committee (IRC) för akutsjukvård. Sida bereder ytterligare stöd om 69 miljoner kronor till flera humanitära organisationer. Samtidigt avvaktar Sida pågående utredningar om påstådda anklagelser mot UNRWA-personal innan beslut om ytterligare utbetalningar till UNRWA kan fattas.

Förödelsen i Gaza är enorm och i dag rapporteras att mer är 65 000 bostäder har förstörts.
Förödelsen i Gaza är enorm och i dag rapporteras att mer är 65 000 bostäder har förstörts. Foto: Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages

– Situationen i Gaza är fruktansvärd och humanitärt stöd är livsviktigt för den drabbade civilbefolkningen och hjälp behöver komma fram utan dröjsmål, säger Jakob Wernerman, chef för humanitära biståndet på Sida.

– Det viktigaste just nu för att säkerställa att humanitär hjälp kommer fram är ett eldupphör och obehindrat humanitärt tillträde för alla hjälporganisationer.

Enligt FN:s beräkningar (7 februari 2024) är:

  • alla i Gaza, 2,3 miljoner människor, är i behov av humanitärt stöd för sin överlevnad
  • över 27 000 personer är rapporterade döda
  • mer än 65 000 bostäder är förstörda
  • 1,7 miljoner människor har fördrivits från sina hem och är på flykt inom Gaza.

FN varnar för att 400 000 människor befinner sig i svältliknande tillstånd och att upp mot 2,2 miljoner människor just nu lever i akut hungersnöd.

Stor spridning av sjukdomar

I takt med att allt fler vårdinrättningar bombats och förstörts, och vårdpersonal dött eller tvingats fly har skadade och sjuka allt svårare att få tillgång till nödvändig vård. Bara 13 av 36 sjukhus är öppna, men även dessa är kraftigt påverkade av kriget och kan inte leverera nödvändig vård fullt ut.

Samtidigt rapporterar humanitära organisationer att smittsamma sjukdomar om kolera sprids. I mitten av december noterade FN:s barnfond Unicef 71 000 sjukdomsfall bland barn under fem år vilket är en ökning med 4 000 procent sedan krigets början i oktober.

 IRC:s verksamhet bistår med mediciner och sjukvårdsmaterial, och även med personal som stöttar hälso- och akutsjukvårdsinsatser. Stödet ska också gå till att behandla sjukdomar som riskerar att spridas snabbt då ett stort antal människor har fått tränga ihop sig på en liten yta eller i överfyllda tillfälliga tältläger eller byggnader.

Stödet till IRC går till att stärka akutsjukvårdens omhändertagande och vård av skadade och till att minska smittspridning hos befolkningen. IRC kommer leverera mediciner och sjukvårdsutrustning och personal som kommer ingå i lokala mobila sjukvårdsteam. Stödet riktas till 125 000 människor varav drygt hälften (55 procent) är barn.

Nya stöd förbereds

Utöver stödet till IRC bereder Sida beslut om ytterligare humanitära stöd på 69 miljoner kronor till myndighetens humanitära samarbetspartners i Palestina.

– Givet hur akut den humanitära situationen är, så är vi måna om att myndighetens humanitära bistånd betalas ut till organisationer som har goda förutsättningar att verka i Gaza och möjlighet att nå fram till drabbade människor med livräddande insatser, säger Jakob Wernerman.

Sida avvaktar beslut om ytterligare utbetalningar till UNRWA

Fredagen den 26 januari tog Sida ställning till att avvakta med ytterligare stöd till UNRWA, i enlighet med myndighetens rutiner, då påstådda anklagelser om att UNWRA-personal deltagit i Hamas terrorattack i Israel den 7 oktober 2023 förts fram. Hamas är terroriststämplat av bland andra EU.

Myndigheten behåller utrymmet för ett planerat stöd om 31 miljoner kronor till UNRWA, men inväntar bland annat en rapport från FN kring UNRWA:s hantering av det inträffade. Först därefter kan beslut om utbetalning bli aktuellt.

Sida ser mycket allvarligt på anklagelserna och förväntar sig full transparens och eventuellt ansvarsutkrävande i enlighet med den påbörjade utredningen.

– Vi hoppas att utredningen kring dessa anklagelser och UNRWA:s hantering går snabbt och att vi får klarhet i om anklagelserna har någon grund, samt huruvida UNRWA har gjort allt som rimligen kan förväntas av dem eller om de har brustit i sina kontrollmekanismer för anställd personal, säger Jakob Wernerman.

– UNRWA har en central roll i att genomföra humanitära insatser i Gaza och vi kommer därför inte att omfördela det planerade stödet i detta läge. Samtidigt ökar vi det humanitära stödet till Palestina eftersom behoven är så akuta.

Sidas bistånd i Palestina

  • Sida är en förvaltningsmyndighet som bland annat har i uppdrag att arbeta med humanitära stöd för att lindra nöd och rädda liv
  • Efter många år av ockupation var Gaza-borna till stor del beroende av humanitära stöd redan innan kriget bröt ut den 7 oktober.
  • Innan den 7 oktober bidrog Sverige genom Sida med humanitärt bistånd till Palestina som omfattade nära 134 miljoner kronor med fokus på bland annat stöd till hälsa, sjukvård, mental hälsa, vatten och energi, mat och försörjningsmöjligheter.
  • Totalt bistod Sida med drygt 239 miljoner kronor i humanitärt bistånd till Palestina under 2023.
  • Regeringen beslutade den 10 oktober 2023 att pausa det långsiktiga utvecklingsbiståndet i Palestina och gav Sida i uppdrag att göra en översyn av det samlade biståndet som lämnades in den 1 december 2023. Ett tilläggsuppdrag ska vara inlämnat senast den 15 februari 2024.
  • Det humanitära biståndet påverkas inte av denna paus. Det humanitära biståndet till UNWRA är under utredning efter anklagelser om att anställda har haft samröre med Hamas.

Nyckelord

Kontakter

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Humanitärt stöd fördelas till 30 humanitära kriser22.4.2024 13:34:30 CEST | Pressmeddelande

Människors humanitära behov fortsätter öka på grund av fler konflikter, ökade brott mot internationell rätt, och att klimat- och naturkatastrofer blivit vanligare och mer omfattande. Allt fler människor lever i hungersnöd, på flykt från sina hem och under hot om våld och förtryck. Sverige genom Sida fördelar nu 4,3 miljarder kronor till 30 humanitära kriser genom 19 humanitära partner. De kriser som får mest stöd är DR Kongo, Afghanistan, Sudan, Jemen och Etiopien.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye