If Skadeförsäkring

If presenterar stark tillväxt och stabilt resultat 2023 trots ett utmanande år

Dela

I dag presenterar försäkringsbolaget If, en del av Sampo Group, sitt resultat för det fjärde kvartalet och för helåret 2023. If fortsätter att växa stadigt inom alla affärsområden och marknader, särskilt inom egendoms- och personförsäkring.

"Vi kan fortsätta vara ett attraktivt och stabilt val för våra kunder", säger Morten Thorsrud, koncernchef på If.
"Vi kan fortsätta vara ett attraktivt och stabilt val för våra kunder", säger Morten Thorsrud, koncernchef på If.

Förra årets extrema väderförhållanden ledde till många utmanande skadesituationer. Inflationen innebar betydande ökningar av skadekostnaderna och det fjärde kvartalet påverkades av en tidigare och strängare vintersäsong än vanligt.

– Storlek är en fördel inom försäkring. Vår diversifiering inom olika marknader och affärsområden är en avgörande styrka. Vi hanterar risk och effektivitet på ett konsekvent sätt över hela If. Utmaningar inom ett område kan därför motverkas av starka prestationer inom andra områden. Detta gör det möjligt för oss att fortsätta vara ett attraktivt och stabilt val för våra kunder, säger Morten Thorsrud, koncernchef på If.

Balanserad tillväxt över affärsområden och marknader

Ifs tillväxt var stark inom alla affärsområden. Stark kundförnyelse var en avgörande faktor tillsammans med framgångsrika prissättningsåtgärder som mildrade effekterna av skadeinflationen.

Bruttopremieinkomsten ökade med 6,7 procent (exklusive valutaeffekter) för 2023 jämfört med föregående år (Q4: 5,6). Totalkostnadsprocenten för fjärde kvartalet var 83,1 procent (98,5) och för helåret 83,1 procent (86,6), vilket är starkare än Ifs mål att hamna under 85 procent 2021-2023.

– Även på tillväxtsidan ser vi att vår storlek och diversifierade portfölj bidrar till konkurrensfördelar. Medan premietillväxten var blygsam inom motor (3,2%) på grund av fortsatt svag nybilsförsäljning, var tillväxten inom egendom (9,7%) och personförsäkringar (9,6%) exceptionellt stark. Inom alla affärsområden möter vi samhällets ökande intresse för hälsa och välbefinnande, och här har vi goda möjligheter att hjälpa våra kunder ännu mer framöver, säger Morten Thorsrud.

Tillväxten var generellt sett god inom alla affärsområden och i alla länder (8,7% i Finland, 7,1% i Norge och 6,2% i Sverige), förutom Danmark (-0,6%) där icke-förnyelse av några stora kunder inom affärsområde Industri i början på året hade stor negativ påverkan. Affärsområdet Privat landade på 5,0% tillväxt, Industri 11,8% och Baltikum 15,7%.

Ifs digitalisering fortsätter att driva effektivitet i verksamheten och stödja förbättringar av kundresan, vilket leder till en betydande ökning av digital försäljning och användning av självbetjäningslösningar. Kapitalförvaltningens resultat bidrog också positivt, drivet av hög avkastning i ränteportföljen och positiv utveckling på aktiemarknaderna.

Totalt rapporterade If ett resultat från försäkringstjänster på 842 (673) MEUR för 2023, vilket innebär en ökning på 25 procent jämfört med föregående år. För det fjärde kvartalet var resultatet från försäkringstjänster 214 MEUR.

Resultat före skatt 2023 landade på 1,358 MEUR (1,550), och för fjärde kvartalet uppgick resultat före skatt till 369 MEUR (60).

Koncernresultat för If

  • Bruttopremieinkomsten ökade med 6,7 procent (exklusive valutaeffekter) för 2023 jämfört med föregående år (Q4: 5,6) 
  • Bruttopremieinkomst Q4: 12 547 MSEK (11 977)  
  • Resultat från försäkringstjänster Q4: 2 455 MSEK (200) 
  • Finansiellt resultat Q4: 1 887 MSEK (762) 
  • Totalkostnadsprocenten för fjärde kvartalet var 83,1 procent (98,5) och för helåret 83,1 procent (86,6) 

Det svenska resultatet 

  • Bruttopremieinkomst Q4: 4 590 MSEK (4 242) 
  • Resultat från försäkringstjänster Q4: 709 MSEK (204) 
  • Totalkostnadsprocent Q4: 85,1 (95,5) 


Från 1 januari 2023 rapporterar If enligt IFRS 17 och IFRS 9.
2022 års jämförelsetal har räknats om i enlighet med IFRS 17 men inte IFRS 9. 

Resultat för Sampo Group 2023

- Resultat före skatt (Sampo’s P&C Operations): 1,481MEUR (MEUR 1,924 (rapporterat 2022); 803 MEUR under jämförbara redovisningsförutsättningar) 

- Koncernens totalkostnadsprocent (%): 84.6 (85.8)

Från 1 januari 2023 rapporterar Sampo Group enligt IFRS 17 och IFRS 9. 2022 års jämförelsetal har räknats om i enlighet med IFRS 17 men inte IFRS 9. 

If är en del av Sampo Group, den ledande skadeförsäkringskoncernen i Norden och den enda försäkringsgivaren som erbjuder tjänster i alla nordiska länder, kundsegment och produkter. Koncernen är också en betydande aktör på den växande marknaden för digital skadeförsäkring i Storbritannien. Sampo är noterat på Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Stockholm.

För ytterligare detaljer, besök gärna: www.sampo.com/result för engelskt material.

För mer information, vänligen kontakta:

Ifs presstjänst +46 8 410 023 03, press@if.se

Sampo: Maria Silander, Communications Manager, Media Relations, tel. +358 10 516 0031

Kontakter

Om oss

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Sjukskrivningar av stress på rekordnivå – se regionala variationerna21.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar dramatiskt och i slutet av förra året var antalet sjukskrivna till följd av stress högre än på flera decennier. Åtta av tio som drabbas är kvinnor, visar Ifs genomgång och regionala kartläggning av Försäkringskassans senaste siffror. ”Denna ökning är oroande. Samhällskonsekvenserna blir stora, och vi vet dessutom att det finns ett mörkertal bland fler än de som syns i sjuktalen”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye