Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har beslutat om reviderad förbundsordning

Dela

Vid sammanträde torsdag den 8 februari 2024 har Förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg beslutat att anta KSA Förbundsordning 3.0 med reviderad fördelningsmodell och att föreslå medlemsregionerna att göra detsamma.

Pilatus PC-24 ambulansflygplan
Pilatus PC-24 ambulansflygplan Foto: Leif Karlsson Får användas fritt i redaktionella sammanhang.

Förbundsordningen är förbundets överordnade styrande dokument och vinner laga kraft efter beslut i samtliga medlemsregioners fullmäktigeförsamlingar.

– Modellen för fördelning av kostnader mellan 21 regioner är en avvägning mellan regionernas olika förutsättningar. Ett enigt fullmäktige ställde sig bakom beslutet vid torsdagens fullmäktigesammanträde, säger Ulric Andersson (S), fullmäktigeordförande, Svenskt Ambulansflyg.

– Revideringen är ett positivt steg i förbundets utveckling och en styrka är att förslaget har utarbetats av regionernas ekonomidirektörer med stöd från berörda nätverk på regionledningsnivå, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg.

Kortfattat om aktuella revideringar

Fördelningsmodellen anger hur medlemsregionerna sinsemellan fördelar förbundets kostnader. Revideringen handlar i huvudsak om fördelning av beredskapsavgiften, vilket fortsatt ska utgöra 30 procent av förbundets intäkt. I delen som kallas beredskapsavgift är en nyhet att tidigare nyttjande, används som faktor, utöver geografi och befolkning. Förändringen uppfattas uppfylla uppsatta kriterier, att vara enkel, transparent, förutsägbar, rättvis, styra mot effektiv verksamhet och ge incitament att använda KSA.

Förbundsordningen innehåller även tillägg under 3 § Ändamål och uppgift i att förbundet kan samverka och teckna avtal för regionernas räkning, med andra parter.

Bakgrund och beslutsordning

Beslut om revidering av fördelningsmodellen (del av KSA Förbundsordningen) fattades av förbundsfullmäktige februari 2022. Under processen har styrelsen därutöver insett behovet av revidering av förbundets ändamål och uppgift.

Våren 2023 antog ekonomidirektörsnätverket uppdraget om revidering av fördelningsmodellen och i november 2023 kunde styrgruppen för arbetet presentera ett förslag. Ekonomidirektörsnätverket, Regiondirektörsnätverket, Nätverket för Hälso- och sjukvårdsdirektörer och Beredningsgrupp för Svenskt Ambulansflyg, ställde sig bakom förslaget. Därefter har KSA Förbundsordning 3.0 behandlats i sin helhet av förbundets styrelse som lade fram förslaget till förbundsfullmäktige för beslut den 8e februari 2024.

Mer information

För mer information finns protokoll med samtliga underlag tillgängliga på förbundets hemsida. Fullmäktigesammanträdet finns även inspelat på förbundets Youtbube-kanal. Se länkar: https://svenskt-ambulansflyg.se/protokoll/

Se nu gällande förbundsordning: https://svenskt-ambulansflyg.se/handlingar/

Kontakter

Om oss

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg utför ambulanstransport med flygplan med beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten är utformad utifrån  Sveriges 21 regioners behov.

Följ Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gör ett positivt resultat 20239.2.2024 08:41:14 CET | Pressmeddelande

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gör ett positivt resultat 2023 på drygt 9,5 miljoner kronor, jämfört med budget 3,7 miljoner. Flygtimmar totalt uppgår till 6175, jämfört med budgeterat 6000 och 515 flygtimmar, genomsnittligt per månad. Förbundet har utfört 3800 patientuppdrag på helåret och 315 genomsnittligt per månad. Varje månad 2023 (september undantaget) har större volymer i uppdrag och intäkt än motsvarande månad 2022.

Välkommen till Ronneby Airport vid Besök av Svenskt Ambulansflyg14.12.2023 08:05:00 CET | Pressmeddelande

Måndag den 18e december landar ett av sex regionägda Ambulansflygplan på Ronneby Airport. Media hälsas välkommen klockan 09.30 för presentation och visning av det toppmoderna och välutrustade ambulansflygplanet som kan ta upp till tre liggande patienter, ytterligare sittande och vårda de allra sjukaste som behöver intensivvård ombord. Anmälan om medias deltagande ska göras senast fredag den 15e december klockan 10.00 till mariann.holmberg@svenskt-ambulansflyg.se, 073 800 86 16. Anmälan behöver enligt flygplatsens säkerhetsregler innehålla namn, organisation och personnummer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye