Vänsterpartiet Skåne

Bädda för hållbar, enkel och effektiv transport genom Skåne

Dela

Under dagens möte med regionala utvecklingsnämnden la Vänsterpartiet ett initiativ för att förbereda regionen på sin del av uppbyggnaden av framtidens transportsystem. Orosmolnen är många, men med rätt förberedelser och helhetssyn kan vi tillsammans arbeta för en omställning inom transportsektorn som är hållbar, enkel och effektiv för den som ska resa och för gods att fraktas med så lite påverkan på miljö och klimat som möjligt, menar Vilmer Andersen, representant i regionala utvecklingsnämnden.

- Den nuvarande regeringen riskerar mycket när man sätter stopp för byggandet av nya stambanor, det blir inga höghastighetståg, underhållet av våra tågspår är under all kritik och man hänvisar till vaga förhoppningar om en teknisk utveckling och för en politik för direkt ökade utsläpp. Skåne är en transitregion, väldigt mycket transporter passerar här. Utan ett helhetsgrepp riskerar vi att bli en flaskhals för transporter vilket också bromsar omställningen, menar Vilmer Andersen.

De transportpolitiska målen inför 2030 är fastställda av regeringen och behöver ett aktivt arbete för att uppnås: enligt dem ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Samtidigt görs nu en nationell inventering utifrån ett beredskapsperspektiv där järnvägen också kommer spela en viktig roll.

- Vi behöver se till helheten. När Ferhman Belt-förbindelsen öppnar 2029 finns stora möjligheter för effektiva tågtransporter, men då behöver Skåne och Sverige också möta upp för mer trafik och en snabbare omställning. Detta tillsammans med en rejäl satsning på en starkare och bättre kollektivtrafik som ger fler möjlighet att använda den är några av våra viktigaste uppgifter på utvecklingssidan, menar Tobias Petersson, även han representant i regionala utvecklingsnämnden.

I initiativet vill Vänsterpartiet att utvecklingsdirektören ges i uppdrag att ta fram ett planeringsunder för frågan. Ärendet har gått till beredning av förvaltningen och kommer att tas upp för beslut på kommande möte med nämnden.

Nyckelord

Kontakter

Vilmer AndersenLedamot i regionfullmäktige, representant i regionala utvecklingsnämnden

Tel:070 - 585 22 24

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden! Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye