Sweco Sverige AB

Sweco Sverige presenterar fortsatt god tillväxt och stabilt resultat

Dela

Idag presenterade Sweco-koncernen kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2023. Affärsområde Sweco Sverige levererade ett stabilt resultat, med en organisk tillväxt på 6 procent. Den gröna omställningen och klimatanpassningar är fortsatt drivande faktorer i efterfrågan på Sweco Sveriges tjänster.

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.
Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Foto: Anna W. Thorbjörnsson

Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 7 procent till 2 359 MSEK (2 201). Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent och drevs främst av fler anställda och högre genomsnittliga arvoden. EBITA-marginalen minskade med 1 procent, vilket är en följd av högre kostnader och en lägre debiteringsgrad, samtidigt som ökningen av antalet medarbetare hade en positiv påverkan.

— När vi sammanfattar året kan vi konstatera att vi fortsätter vår viktiga tillväxtresa. Vi har arbetat med att utveckla våra arvoden och välkomnat nästan 1 400 nya kollegor till oss under 2023, vilket betyder att vi säkerställer relevant kompetens i våra uppdrag. Vårt arbete för att stärka intern effektivitet fortsätter, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Marknaden var fortsatt stabil under årets sista kvartal, men med variationer mellan segmenten. Marknaderna för energiinvesteringar samt för vatten- och miljötjänster var goda, delvis som en följd av tjänster kopplade till den gröna omställningen och klimatanpassningar. Efterfrågan på infrastrukturtjänster förblev stabil medan trenden i industrisegmentet förblev något osäker med undantag för norra Sverige, som fortsätter att vara en stark marknad till följd av den gröna omställningen. På fastighetsmarknaden var bostadssegmentet och det kommersiella segmentet fortsatt försvagade. Efterfrågan inom segmentet för offentliga byggnader var stabil.

Under kvartalet har Sweco bland annat vunnit ett nytt kontrakt värt 250 MSEK i samband med den pågående utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Det är ett mycket omfattande stadsutvecklingsprojekt för en växande region som är i behov av mer hållbara kollektivtrafiksystem. Sweco och samarbetspartnern TYPSA ska tillhandahålla bygg- och installationsledning, det vill säga att vara på plats och följa upp de olika entreprenörernas arbete, samordning av arbetet och expertrådgivning vid implementeringen av den 11,5 kilometer långa tunnelbanelinjen, inklusive sju nya stationer. Projektet påbörjades i november 2023 och förväntas slutföras under 2030.

Sweco ska även delta i den pågående återuppbyggnaden av Ukraina genom att bidra med expertis i ett projekt för att trygga dricksvattentillgången för de 220 000 invånarna i Krementjuk. Specialister från Sweco kommer att stå för expertis inom vattenteknik för tätbebyggelse, hydrologi och miljökonsekvensanalys i ett projekt som finansieras av Swedfund. Resultatet blir en förbättrad, utökad och mer motståndskraftig dricksvatteninfrastruktur där särskild hänsyn tas till energieffektivitet. Sweco-projektet påbörjades i november 2023 och förväntas vara slutfört i augusti 2024.

— Inom samhällsbyggnadsbranschen har vi ett viktigt arbete att göra – att tillsammans skapa framtidens hållbara samhällen och städer. Med fokus på tillväxt, hållbar utveckling och innovativa lösningar inom samtliga våra områden ser vi fram emot ännu ett spännande år, säger vd Ann-Louise Lökholm Klasson.

Sweco AB kvartalsrapport för oktober-december och bokslutskommuniké 2023

Kontakter

Bilder

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.
Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.
Ladda ned bild

Länkar

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 22 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 29 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, Välkommen till Sweco Sverige.

Följ Sweco Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sweco Sverige AB

Sweco hjälper Ukraina med att modernisera och säkra vattensystemen i två kommuner16.5.2024 10:49:32 CEST | Pressmeddelande

Sweco deltar i den pågående återuppbyggnaden av Ukraina genom att bidra med expertis i två projekt för att trygga dricksvattenförsörjning och modernisera avloppsvattenrening i kommunerna Kobleve och Dobroslav i Mykolaiv- och Odessa-regionerna. Specialister från Sweco kommer stå för expertis inom bland annat avloppsvattenrening, vattenteknik, hydrologi och miljökonsekvensanalys i projekten som finansieras av Swedfund.

Ny Sweco-rapport: Stålindustrin tar täten i den gröna omställningen24.4.2024 07:25:00 CEST | Pressmeddelande

En ny rapport från Sweco beskriver framstegen för den europeiska industrin i arbetet med att uppnå nettonollutsläpp i hela förädlingsprocessen. Stålindustrin går i täten, med Sverige som ett ledande exempel, följt av cementindustrin. Även kemikalieindustrin och transportbranschen är på väg mot nettonollutsläpp. Rapporten lyfter dels hur faktorer som geopolitik, regelverk och teknisk utveckling driver denna omställning, dels möjligheter och risker att beakta när ny teknik som vätgas, avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och elektrobränsle testas i industriell skala.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye