Uppsala kommun

Ny handlingsplan för Gränby med fokus på långsiktig utveckling och social hålbarhet

Dela

Det behövs ett långsiktigt arbete med brett fokus på social hållbarhet för att utveckla Gränby, Kvarngärdet och Löten. Det slår kommunstyrelsen fast i den nya handlingsplanen för området som antogs i förra veckan. En handlingsplan som gäller fram till 2030 och som tar avstamp i hur kommunen med framgång arbetar i Gottsunda.

De senaste åren har kommunen, genom samordnade insatser, arbetat målmedvetet för att öka tryggheten i Gränby, Kvarngärdet och Löten. Här syns Gränbyparken som smyckats i regnbågens alla färger.
De senaste åren har kommunen, genom samordnade insatser, arbetat målmedvetet för att öka tryggheten i Gränby, Kvarngärdet och Löten. Här syns Gränbyparken som smyckats i regnbågens alla färger. Foto: Stewen Quigley

– Alla Uppsalabor ska kunna känna sig trygga i sina bostadsområden. Med en ny handlingsplan för Gränby, Kvarngärdet och Löten intensifierar vi och samlar kraft i det brottsförebyggande arbetet. Handlingsplanen ska också säkerställa att fler Gränbybor har ett jobb att gå till, att barn och ungdomar har en meningsfull fritid och att skolresultaten fortsätter att öka, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Handlingsplanen som legat till grund för arbetet 2020–2023 har utvärderats och analysen visar att området har sämre socioekonomiska förutsättningar än Uppsala som helhet, samtidigt identifieras många värden i området att bygga vidare på. 

Ny handlingsplan med fem fokusområden
Kommunen behöver arbeta långsiktigt med ett samlat områdesarbete. Därför är en längre tidshorisont och ett bredare fokus på social hållbarhet grunden för den nya handlingsplan som kommunstyrelsen antagit och som gäller för 2024–2030. Handlingsplanens fem fokusområden är:

 • boende och livsmiljöer

 • barn och ungas uppväxtvillkor

 • trygghet och brottsförebyggande

 • jobb och företagande

 • delaktighet.

Gemensamma inriktningar för kraftsamling
Med gemensamma inriktningar ska kommunkoncernen kraftsamla kring insatser och samla aktörerna i Gränby, Kvarngärdet och Löten. Inriktningarna i handlingsplanen är:

 • Boende i Gränby, Kvarngärdet och Löten trivs i sitt närområde och upplever det som tryggt. Människor vill och kan bo kvar.

 • Barn och unga har goda uppväxtvillkor och hög framtidstro. 

 • Livsvillkoren för boende i området är goda. Människor upplever välbefinnande och fler har förutsättningar för egenförsörjning samt en aktiv och meningsfull fritid.

 • Området har ett starkt civilsamhälle där människor är delaktiga och känner gemenskap.

Den nya handlingsplanen har inspirerats av områdesarbetet i Gottsunda, där alla aktörer i området samverkar. Ett målmedvetet arbete som gjort att området flyttades ned från särskilt utsatt område till riskområde på polisens lista.

Viktiga insatser lever vidare
De senaste årens arbete i Gränby, Kvarngärdet och Löten har bland annat resulterat i:

 • ett allaktivitetshus
 • upprustning av Gränbyparken
 • socialarbetare i skolan
 • ett utbildnings- och jobbcentrum.

Många verksamheter som byggts upp lever nu vidare i kommunens grunduppdrag. Samtidigt börjar arbetet med att bygga vidare och utveckla dessa verksamheter samt ta fram nya åtgärder som bidrar till målen i den nya handlingsplanen.

– Genom exempelvis etableringen av ett allaktivitetshus, ett utbildnings- och jobbcenter samt upprustningen av Gränbyparken har vi sett en ökning av tryggheten i Gränby. Nu ska vi fortsätta och förstärka de åtgärder som krävs för att fler ska vilja och kunna bo kvar, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun med mer än 240 000 invånare. Här utvecklar vi Uppsala hållbart för att dagens och morgondagens invånare ska trivas och må bra. Här har vi nära till kunskap och samverkan. Här har vi nära till grönområden och inspirerande kultur. Här ska livet vara enkelt, tryggt och tillgängligt – för alla.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye