Øresundsbron

Rekordstarkt år på Øresundsbron 2023

Dela

Øresundsbron satte trafikrekord för dygn, vecka och månad under 2023 – och danska fritidskunder reste över bron som aldrig förr.

Med i genomsnitt 19 971 passager per dag under 2023 var Øresundsbrons trafik nästan i nivå med 2019, vilket är det senaste helt pandemifria jämförelseåret.

Trafikrekord för dygn, vecka och månad sattes på Øresundsbron under 2023.
Trafikrekord för dygn, vecka och månad sattes på Øresundsbron under 2023.

Vägtrafiken ökade med 8,3 procent jämfört med 2022, men var 2,2 procent lägre än 2019. Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 1 481 miljoner DKK – en ökning med 398 miljoner DKK jämfört med 2022.  

– Med många nya kunder med rabattavtal, stark intäktsutveckling och en rekordbra fritidstrafik överträffade vi vårt förväntade resultat för 2023, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

– Dansk fritidstrafik låg på rekordhöga nivåer under nästan hela året. Till skillnad från tidigare år är det nu danskarna som reser mer. Stort intresse för semester i närområdet och en svag svensk krona har troligen bidragit till den utvecklingen, säger Linus Eriksson.

Medan fritidstrafiken bland danska ØresundGO-kunder ökade med omkring 23 procent under 2023, jämfört med samma period 2022, minskade den svenska fritidstrafiken med 5 procent. Totalt sett ökade fritidstrafiken bland ØresundGO-kunder med 0,3 procent jämfört med den senaste toppnoteringen 2019.

Pendlar- och företagskundernas ändrade resmönster efter pandemin, med mer hemarbete och fler digitala möten, påverkade också resandet över bron 2023. Pendlarnas trafik låg under 2023 på en stabil nivå omkring 10-15 procent lägre än samma period 2019. Men företagstrafiken ökade något jämfört med 2022, vilket bland annat tros bero på en mer återhämtad taxi- och flygtrafik till och från Kastrups flygplats.

– Vissa taxi- och hyrbilsföretag dubblerade sin trafik jämfört med 2022. Pendlingen ligger mer stabilt på en lägre nivå efter nya vanor med möten och hemarbete. Vi vill göra det ännu enklare att arbetspendla och därför är det glädjande att cirka 1 500 kunder regelbundet använder det nyintroducerade pendlarkortet med obegränsade passager till ett fast pris, säger Linus Eriksson.

Lastbilstransporterna över bron minskade med 2 procent efter flera år med tillväxt. Trenden påbörjades under det andra kvartalet och fortsatte under resten av året, men trafiken slutade samtidigt över nivån före pandemin.

Vägtrafikens andel gröna passager, med fordon som drivs med el eller vätgas, uppgick till 11 procent i december. Det kan jämföras med 7 procent i januari 2023, vilket innebär en ökning med cirka 55 procent.

– Andelen ökade varje månad och utvecklingen visar att många av våra kunder ställer om till framför allt elbilar. Under rusningstrafiken är andelen gröna passager ännu högre, vilket vittnar om att våra pendlarkunder som kör mest också kör grönast över bron, säger Linus Eriksson.

Fakta: Intäkter och kostnader

  • Vägtrafikintäkterna ökade med 163 miljoner DKK till 1 701 miljoner DKK jämfört med 2022.
  • Järnvägsintäkter på 582 miljoner DKK är indexerade och påverkas därmed inte av trafikvolymerna.
  • Øresundsbro Konsortiets driftkostnader ökade med 17 miljoner DKK – från 265 till 282 miljoner DKK – jämfört med året före. Ökningen beror dels på volymrelaterade kostnader, dels på prisökning i drifts- och underhållskontrakt.
  • Räntekostnaderna minskade med 217 miljoner till 242 miljoner DKK, som en följd av lägre inflation.

Huvudposterna i resultaträkningen (miljoner DKK)

Jan-dec
2023

Jan-dec
2022

Utveckling

Intäkter väg

1.701

1.538

163

Intäkter järnväg

582

541

41

Övriga intäkter

20

16

4

Summa intäkter

2.303

2.095

208

Driftskostnader

-282

-265

-17

Övriga rörelsekostnader

-2

-7

5

Avskrivningar

-296

-281

-15

Rörelseresultat

1.723

1.542

181

Finansiella poster

-242

-459

217

Resultat före värdeförändring

1.481

1.083

398

Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt

-12

1.777

Värdeförändring, valutakurseffekt, netto*

-216

92

Periodens resultat

1.253

2.952

 

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga.

Vägtrafikens utveckling under 2023

Trafik  
per dag 2023 

Trafik

Per dag 2022 

Utveckling 

(%) 

Utveckling (antal) 

Trafik

per dag 2019 

Utveckling 

(%) 

Personbilar* 

17.992

16.379

9,8 %

1.613

18.621

-3,4 %

ØresundGO 

6.732

5.912

13,9 %

820

6.713

0,3 %

ØresundBUSINESS 

2.608

2.148

21,4 %

460

2.974

-12,3 %

ØresundPENDLARE 

4.875

4.641

5,0 %

234

5.496

-11,3 %

Kontant 

3.777

3.678

2,7 %

99

3.438

9,9 %

Godstrafik** 

1.849

1.946

-5,0 %

-97

1.641

12,7 %

Lastbilar > 9 m 

1.605

1.637

-2,0 %

-32

1.404

14,3 %

Varubilar 6-9 m 

244

309

-21,0 %

-65

237

3,0 %

Bussar 

130

109

19,3 %

21

161

-19,3 %

Totalt 

19.971

18.434

8,3 %

1.537

20.423

-2,2 %

Utvecklingen för genomsnittlig trafik per dygn under 2023. Tågtrafikens utveckling presenteras i Øresundsindex/Trafikstatistik i början av 2024.

* Personbilar inkluderar personbilar med släp och motorcyklar.   
** Godstrafik inkluderar alla godstransporter från 6 meter.

Marknadsandel av den samlade Öresundstrafiken, perioden oktober 2022-september 2023*

Markedsandel i procent

Personbilar

86,3

Godstrafik >6 m.

61,9

Bussar

83,8

Totalt

83,2

 * Gäller perioden 1 oktober 2022 till 30 september 2023, vilket är den senaste perioden med aktuell data från Danmarks Statistik.

Nyckelord

Kontakter

Om oss

Øresundsbron bygger broar mellan människor, möjligheter och upplevelser i hela Öresundsregionen. Øresundsbro Konsoriets uppdrag är att äga och driva Øresundsbron – en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Tillsammans utgör Øresundsbron en 16 kilometer fast förbindelse mellan Danmark och Sverige.

Följ Øresundsbron

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Øresundsbron

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye