Øresundsbron

Øresundsindex 2024: Framgång i integrationen över Öresund – och potentialen är mycket större

Dela

Öresundsregionen utvecklas i positiv riktning. Det visar ett nytt Øresundsindex som ökat från 102 till 106 på ett år. Och det finns potential för en större ökning. 

Fyra indikatorer i Øresundsindex ökar, tre är oförändrade och två minskar jämfört med föregående år. 

Øresundsindex 2024: Framgång i integrationen över Öresund – och potentialen är mycket större
Øresundsindex 2024: Framgång i integrationen över Öresund – och potentialen är mycket större Anne Palmehag/News Öresund

– Vi är glada över att Øresundsindex och integrationen på tvärs av Öresund fortsätter att öka efter pandemiåren. I jämförelse med ländernas utveckling i övrigt, till exempel BNP, går det dock för långsamt, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.  

Øresundsindex är regionens termometer över utvecklingen och består av en sammanvägning av nio indikatorer – inom trafik, arbetsmarknad, näringsliv och vardagsintegration. 

– Det är mycket glädjande att länderna nu har kommit överens om ett nytt skatteavtal, och det är ett steg mot att regionens utveckling kan få mer fart framöver, säger Linus Eriksson.

Läs hela rapporten här

Flera av parametrarna i Øresundsindex har nått nya rekordnivåer. Antalet personresor, pendlingen, antalet företag i grannlandet och antalet gästnätter steg i fjol, vilket bidrar till den nya högstanivån på 106 för Øresundsindex. 

– Trafiken över sundet påverkas tydligt av den låga svenska kronkursen. Det gynnar dansk fritidstrafik, gästnätter i Sverige och pendlingen bland svenskar som arbetar i Danmark. Det finns potential för en fortsatt positiv utveckling i år, säger Linus Eriksson. 

Bland parametrarna som minskat till årets mätning finns studenter i grannlandet, godstransporterna över sundet och danskägda fritidshus i Skåne. Flyttningen över Öresund och antalet personer som bor i grannlandet har ökat något, men inte nått toppnivåer jämfört med tidigare utveckling. 

– För att få ännu mer fart på integrationen i Öresundsregionen är det avgörande att politiker, näringsliv och andra intressenter såväl regionalt som nationellt agerar utifrån analysen och slutsatserna i Øresundsindex. På så vis kan vi fånga mer av potentialen i Nordens största arbetsmarknad, säger Linus Eriksson.

Fakta: Øresundsindex  

  • Øresundsindex ger ett årligt återkommande mått på hur Öresundsregionen utvecklas inom nio områden – allt från trafik och arbetsmarknad till näringsliv och vardagsintegration. I år är det tredje gången som Øresundsindex tas fram.  

  • Här är indikatorerna i Øresundsindex: Personresor över Öresund, Pendling över Öresund, Studenter i grannlandet, Godstransporter över Öresund, Företag i grannlandet, Flyttning över Öresund, Bosatta i grannlandet, Gästnätter över Öresund, Danska fritidshus i Skåne.  

  • Øresundsindex kompletteras med Øresundsindex/Trafikstatistik två gånger per år,  som bygger på resande- och trafikstatistik från infrastruktur- och transportaktörer som är verksamma över Öresund. 

  • Øresundsbro Konsortiet är finansiär och initiativtagare till Øresundsindex, men analys och datainsamling görs av det oberoende dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.   

  • Genom ett partnerskap med Skånetrafiken, Helsingborgs hamn, Trafikverket och Öresundslinjen samlas statistik för få en samlad bild av trafikutvecklingen i Öresundsregionen.   

Fakta: Här sammanfattas flera av trenderna i Øresundsindex 2024:  

Øresundsindex 106: Efter en markant nedgång under coronapandemin och återhämtning under förra året ökar nu integrationen över Öresund och når en ny högstanivå. Det visar Øresundsindex som mäter utvecklingen i den gränsregionala integrationen utifrån nio olika parametrar

Arbetsmarknad – pendlingen ökade 10 procent (index 105): Arbetspendlingen över Öresund ökade med 10,4 procent eller 1 765 personer under 2022, som är det senaste året med tillgänglig statistik, jämfört med föregående år. Därmed är pendlingen på den högsta nivån sedan mätningarna började 2015 och index för gränspendlingen ökar till 105. Den största delen av pendlingen, 94 procent, går från Sverige till Östdanmark.  

Näringsliv – försvagad godstrafik (index 119): Under 2023 minskade godstrafiken över Öresund med lite mer än åtta procent jämfört med året innan. Øresundsindex för denna parameter har förvisso minskat från 130 vid förra mätningen till nuvarande 119, men den nivån är högre än när mätningarna började 2015.  

Näringsliv – fler svenskägda företag i Östdanmark (index 125): När det gäller företagsägandet över sundet visar statistiken en konstant ökning från mätstarten 2015 och fram till 2021, som är det senaste året med tillgänglig statistik. Detta gör att index nu ligger på 125. Främst är det antalet svenskägda företag i Östdanmark som har ökat, med fyra procent mellan åren 2020-2021, till totalt 1 320 stycken. 

Turism – fler danska turister i Skåne (index 110): Antalet danska gästnätter i Skåne ökade med 59 procent 2023 jämfört med året innan. Samtidigt är trenden den motsatta för antalet svenska gästnätter i Östdanmark som under samma period minskat med 14 procent. Sett till antalet är dock antalet svenskar som övernattar i Östdanmark fler än antalet danskar som övernattar i Skåne. 

Vardagsintegration – fler flyttar över sundet (index 106): För andra året i rad ökar antalet personer som flyttar över Öresund. Under 2023 flyttade 3 461 personer över sundet, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med året innan. Det är fortsatt något fler som flyttar från Skåne till Östdanmark. 

Trafiken – resandet över slår rekord (index 103):  Antalet personresor som görs över Öresund med bil, tåg eller färja slog rekord under 2023. Cirka 36,4 miljoner resor gjordes totalt under året, en ökning med 10 procent jämfört med 2022. I genomsnitt handlar det om närmare 100 000 enkelresor över sundet per dygn. Det är rekord sedan mätningarna började 2015. Främst är det antalet tågresor över bron som har ökat.  

Fakta: Metod och basår i korthet   

  • Nio olika indikatorer har valts för att mäta utvecklingen i integrationen i Öresundsregionen. De har fokus på fysisk interaktion över Öresund täcker över fyra olika områden: trafik, arbetsmarknad, näringsliv och vardagsintegration. Varje av dessa indikatorer är baserad på officiell statistik som är transparant och tillgänglig.   

  • Utöver integrationsindexet ses även på den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen. Som viktigt mått för tillväxten i regionen ses på utvecklingen i bruttoregionprodukten (BRP).    

  • År 2015 har valts som basår med index 100. Det var ett år som inte präglades av id- och gränskontroller (Sverige införde gränskontroll 12 november 2015). Det var varken markant hög- eller lågkonjunktur och ingen större skillnad i konjunktur - läget mellan de två länderna. Valutakursen låg på en normalnivå omkring 125 SEK för 100 DKK. 2015 anses därför vara ett bra jämförelsesår.  

  • Läs mer om metoden i rapporten.  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om oss

Øresundsbron bygger broar mellan människor, möjligheter och upplevelser i hela Öresundsregionen. Øresundsbro Konsoriets uppdrag är att äga och driva Øresundsbron – en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Tillsammans utgör Øresundsbron en 16 kilometer fast förbindelse mellan Danmark och Sverige.

Följ Øresundsbron

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Øresundsbron

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye