Urban Partners

Stockholms stad utser Nrep till stadsutvecklingspartner för Södra Järva

Dela

Fokus Järva är ett av Stockholms stads största stadsutvecklingsprojekt och omfattar både södra och norra Järva. Som en del av arbetet sökte exploateringskontoret en samarbetspartner för att tillsammans med staden studera och skissa på en struktur som bidrar till en värdeskapande stadsutveckling i södra Järva med fokus på samverkan för en socialt hållbar utveckling.

Joanna Berg, affärsutvecklingschef, Nrep och Anders Österberg, biträdande finansborgarråd och ordförande för exploateringsnämnden, Stockholms stad.
Joanna Berg, affärsutvecklingschef, Nrep och Anders Österberg, biträdande finansborgarråd och ordförande för exploateringsnämnden, Stockholms stad.

Urvalet har skett genom ett jämförelseförfarande och efter att ärendet tagits upp i exploateringsnämnden kan Nrep tilldelas en tidig markreservation.

– Nu tar vi ett krafttag för att utveckla Järva i rätt riktning. Nreps ansökan genomsyras av en god platsförståelse och ett genuint engagemang för den sociala och ekologiska hållbarheten som behövs. Projektet tar avstamp i behovet av att knyta samman Järva. Min vision är en familj där en förälder arbetar i världens högsta trähus i Kista och efter jobbet hämtar barnen från förskolan för att leka i Nordens bästa lekpark i Rinkebydalen. På helgen besöker de Tekniska museet i Tensta och avslutar med middag på det nya torget i södra Spångadalen, säger Anders Österberg, biträdande finansborgarråd och ordförande för exploateringsnämnden, Stockholms stad.

Stadsdelen Tingbjerg i Köpenhamn har haft liknande utmaningar som Södra Järva. Nrep har i ett nära samarbete med Köpenhamns kommun och de två lokala allmännyttiga bostadsbolagen tagit fram en gemensam vision och målbild för Tingbjerg, ny strukturplan samt identifierat och utvecklat platsens styrkor. Nrep ansvarar för utveckling av mer än 1 000 nya bostäder i olika typologier och upplåtelseformer för att möta behov och bidra till en gynnsam utveckling av området. 

– Vi är mycket stolta över att få detta förtroende från Stockholms stad och ser fram emot att bidra med vår erfarenhet från stadsutvecklingsprojekt som exempelvis Tingbjerg för att tillsammans med staden arbeta vidare med vision och målbild för Södra Järva. Gemensamt vill vi bygga vidare på Södra Järvas styrkor och genom ny strukturplan öka platsens attraktivitet och trygghet samt säkra genomförandet av utvecklingen, säger Joanna Berg, affärsutvecklingschef, Nrep.

Nrep har redan idag en stark förankring i Västerort som fastighetsägare av Vällingby Centrum och en kommersiell fastighet i Vinsta samt utveckling av 100 bostäder i Nälsta och 145 hyresbostäder under produktion i Bromstensstaden. Dessutom är Nrep huvudägare i Klövern med 1450 planerade bostäder i Kista.

Kontakter

Bilder

Joanna Berg, Nrep och Anders Österberg, Stockholms stad.
Joanna Berg, Nrep och Anders Österberg, Stockholms stad.
Ladda ned bild

Om Nrep

Nrep är en ledande fastighetsinvesterare som har åtagit sig att driva på verklig förändring i branschen för att gynna människor och vår planet. Med ett holistiskt och långsiktigt tillvägagångssätt investerar Nrep i olika fastighetssegmentet med tyngdpunkt inom bostäder, logistik, samhällsfastigheter och kontor. Nrep är erkänt för sin förmåga att omforma den byggda miljön, inklusive flera storskaliga stadsdelsutvecklingsprojekt. Bolaget förvaltar 8 miljoner kvadratmeter fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen och Tyskland – med fler än 400 anställda över hela Europa som arbetar för att minska koldioxidutsläppen i fastighetsportföljen till 2028. Nrep är en del av Urban Partners. Läs mer på nrep.se.

Om Urban Partners

Investeringsplattformen Urban Partners består av fyra strategier med en gemensam vision inriktad på att lösa urbaniseringens utmaningar. Genom att föra samman insikter, intressenter och kapital är ambitionen att åstadkomma en långsiktigt positiv förändring av städers utveckling med fokus på att minska koldioxidutsläppen i den byggda miljön och (åter)skapa stadsdelar. Plattformen inkluderar fyra ESG-fokuserade investeringsstrategier: den europeiska fastighetsinvesteraren Nrep, venture capital-bolaget 2150, private equity-investeraren Luma Equity och kreditspecialisten Velo Capital. Urban Partners har 21 miljarder euro under förvaltning och investerar i fastigheter, företag, teknik och kreditlösningar. Plattformen grundades 2005 och förvaltar idag investeringar i mer än 15 länder och har 700 medarbetare. Läs mer på urban.partners

Följ Urban Partners

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Urban Partners

Urban Partners utvalt att pilottesta SBTi:s nya ramverk för att sänka den byggda miljöns koldioxidavtryck31.1.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Som endast ett av 15 företag i världen har Urban Partners utsetts att testa initiativet Science Based Targets (SBTi) nya riktlinjer och målsättningsverktyg för bygg- och fastighetsbranschen. Urban Partners bidrar med bolagets erfarenheter av att driva klimatåtgärder som påskyndar den gröna omställningen och minskar byggnaders koldioxidavtryck genom sin fastighetsinvesterare Nrep.

Nrep förvärvar samhällsfastighetsportfölj från Besqab30.1.2024 17:46:56 CET | Pressmeddelande

Nreps ben inom samhällsfastigheter, Altura, har tecknat avtal med Besqab om att förvärva samhällsfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om totalt 770 miljoner kronor. Affären omfattar tre äldreboenden, en förskola samt hyresrätter med en total uthyrningsbar yta om 15 200 kvadratmeter. Förvärvet sker via Nordens största Core-plus-fond Nrep Income+ som under förra året genomförde en framgångsrik tredje stängning med cirka 3,1 miljarder kronor i tillfört kapital avsett för att tillvarata nya investeringsmöjligheter.

Urban Partners tar in ytterligare 3,1 miljarder kronor i fonden Nrep Income+31.8.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Urban Partners har genomfört en tredje fondstängning i Nrep Income+ med cirka 3,1 miljarder kronor i kapital. Nrep Income+ är Nordens största core-plus fond och sammanlagt uppgår nu dess totala kapital till 22 miljarder kronor. Med fokus på kassaflödesfastigheter som erbjuder attraktiva marknadsmöjligheter investerar fonden framför allt i moderna logistikanläggningar, hyresbostäder och äldreboenden i Norden som kan bidra till att sänka koldioxidavtrycket.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye