DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR inför Funkisriksdagen 2024: Slösa inte med arbetskraften!

Dela

Imorgon onsdag hålls Funkisriksdagen 2024. DHR vill sätta fokus på möjligheter istället för hinder.

Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR.
Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR. Foto: Anna Drvnik

”Min kommun låter mig inte styra när min hemtjänst kommer. Jag skulle därför behöva jobba hemifrån på onsdagseftermiddagar.”

Det låter väl inte så svårt? Men det är inte bara den anställda som måste våga fråga, utan framför allt arbetsgivaren som behöver ha tillgängligheten i åtanke.

-Att inte anställa en person med nedsatt rörelseförmåga är ett enormt slöseri, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR. Både arbetsgivaren och samhället går miste om viktiga resurser. Tyvärr är det än idag vanligt att chefer drar sig för att anställa människor med funktionsnedsättning.

På onsdag talar Åsa Strahlemo inför Funkisriksdagen på tema hinder på arbetsplatsen.

-Vi vill peka på hur en arbetsgivare kan gå från uteslutande till inkluderande, säger Åsa Strahlemo. Vi illustrerar det med konkreta exempel.

”Jag skulle behöva åka till jobbet lite tidigare på morgnarna, vore det okej? Jag behöver också kunna åka hem lite tidigare, för det är omöjligt att få färdtjänst i tid under rusningstid.”

-Vi på DHR märker att det talas mycket om hinder, säger Kristian Cornell, ombudsman på DHR. Se hellre möjligheterna! Små enkla justeringar på arbetsplatsen kan vara avgörande.

Fler exempel på enkla justeringar kan vara:

”Skulle vi kunna sätta upp ett extra handtag på toaletten? Det skulle inte enbart underlätta för mig utan även för många andra.”

”Jag föreslår att vi tar kundbesöket digitalt, så att jag kan vara med, eftersom kunden sitter i lokaler som inte är tillgängliga.”

-Behandla inte funktionshinderfrågan som en enskild sakfråga, utan arbeta med den som ett perspektiv i ledningen och ut i verksamheten – då får vi bättre attityder, säger Kristian Cornell.

Funkisriksdagen 2024

Plats: Första kammarsalen och sammanbindningsbanan, Riksdagshuset, Stockholm.

Tid: 14 februari 2024 kl 10-14.

Vill du veta mer?

Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR 070-508 80 29

Kristian Cornell, ombudsman DHR: 070-315 80 36

Nyckelord

Kontakter

DHR är en idéburen demokratisk organisation som arbetar för principen om alla människors lika värde. Ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga är fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Tel: 08-685 80 20 Post: DHR, Box 43, 123 21 Farsta

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye