Skogsindustrierna

Utmanande konjunktur – råvara, rekord och rebeller

Dela

Produktionen under fjolåret gick ned för både papper och trävaror. Massaproduktionen stabiliserades tack vare en rekordstark export till Kina. Råvaruförsörjningen är en ihållande utmaning. Som Sveriges största transportköpare och med en betydande utlandsexport påverkas branschen dessutom av olika logistikutmaningar. Detta visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport Så går det för skogsindustrin.

Bild på timmer som lastas inom skogsindustrin
Timmer lastas inom skogsindustrin Foto: Michael Engman / Skogsindustrierna

– Orsakerna till den låga efterfrågan är framförallt den svagare konjunkturen som slagit mot konsumtionen, men också en avveckling av globala lager som byggdes upp under 2022. Produktionstrenden för den svenska skogsindustrin har i stort sett följt Europas, men vi ser ändå att vi med god konkurrenskraft lyckas gå något bättre än andra europeiska länder, även om den svaga kronan har hjälpt till att utjämna konsekvenserna, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker vid Skogsindustrierna.

Under 2023 vek produktion av pappersprodukter med 12 procent. Denna nedgång har delvis påverkats av faktorer som konsumtion, ränta och inflation. Papperssegmentet slog tidigt på bromsen och har legat relativt stabilt under hela året. Trävaruproduktionen som gick starkt under stora delar av 2023 gjorde en inbromsning årets sista månader, och nedgången de två sista månaderna blev hela 15 procent. För helåret innebar det en total nedgång på 6 procent. Det gör att nivån för 2023 summeras till den lägsta på åtta år. Råvarutillgången är alltjämt hämmande. Lagren har sjunkit och en pressad råvarusituation i Europa, orsakad av bland annat omfattande barkborreangrepp, skapar osäkerhet.   

– Vi ser en ny situation på råvarusidan. Det är pressat i Sverige, men vi bedömer att det är, och kommer att vara, värre i resten av Europa. Marknadsläget och råvarutillgången sätter tydligt fingret på hur viktig skogsresurserna i Norden är för att Sverige, Europa och världen ska kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle, säger Christian Nielsen. 

I närtid ser den redan svaga konjunkturen ut att hålla i sig. Men det finns ändå ljuspunkter. Ett USA som vill bygga mer i trä kan betyda nya möjligheter för svensk export.  

– Under 2023 har det slagits exportrekord av massa till Kina och det har skett en återhämtning av efterfrågan på grafiskt papper, som trotsar den långsiktiga nedgången för segmentet. Mest tydligt är nog annars för trävarorna där vi förväntar oss att USA kommer att återigen takta upp och gå råstarkt under året. Men det är svårt att se att det kan vända trävarukonjunkturen det närmaste halvåret, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker vid Skogsindustrierna. 

Den nya Så går det för skogsindustrin-rapporten har fokus på transporter. Branschens logistikutmaningar handlar dels om tillfälliga situationer, som rebellattackerna i Röda havet och en ovanligt kraftig isläggning som krävt intensiva insatser av isbrytarflottan för att hålla de svenska sjöfartslederna öppna, dels om strukturella utmaningar kopplade till eftersatt underhåll av det svenska transportsystemet.

Om Så går det för skogsindustrin  
Rapporten redogör och analyserar för den ekonomiska och marknadsmässiga utvecklingen inom svensk skogsindustri. Utifrån läget på världsmarknaden zoomas in på Sverige och skogsindustrin. Rapporten publiceras 3-4 gånger per år.   
  
Sverige är världens fjärde största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Cirka 85 % av skogsprodukterna exporteras och exportvärdet låg 2022 på omkring 186 miljarder kronor. Skogsprodukter svarar för ungefär 10 % av Sveriges totala varuexport och 3 % av den totala varuimporten.   

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild på timmer som lastas inom skogsindustrin
Timmer lastas inom skogsindustrin
Ladda ned bild
Christian Nielsen, marknadsanalytiker Skogsindustrierna
Christian Nielsen, marknadsanalytiker Skogsindustrierna
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Ny europeisk undersökning: Stor oro för ekonomi och klimat - låg kunskap om Europas skogar6.5.2024 07:58:59 CEST | Pressmeddelande

Den egna ekonomin följt av klimatförändringar är de enskilt viktigaste frågorna för européer. En majoritet tycker att det är mycket viktigt att ersätta fossila med biobaserade produkter för att möta de globala hållbarhetsmålen. Mest positiv till dessa produkters klimatnytta är man i Sverige. Det visar en ny stor europeisk undersökning genomförd på uppdrag av Skogsindustrierna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye