Mälarenergi

Mälarenergi: vi fortsätter investera stort i hållbarhet

Dela

Höga bränslepriser, ökade kostnader, inflation och höjt ränteläge påverkade år 2023 för Mälarenergi. Effektiviseringar gjordes under året – och fler står på tur. "Det är nödvändigt. Vi behöver hålla en fortsatt hög investeringstakt för både kundernas och klimatets skull", säger Carin Lidman, styrelseordförande.

I ett bergrum under Västerås skapar Mälarenergi världens största enerilager för värme.
I ett bergrum under Västerås skapar Mälarenergi världens största enerilager för värme. Pia Nordlander

Efter en omfattande strategisk översyn antog koncernen Mälarenergi en ny vision under 2022 – En värld där vi tillsammans lever och verkar helt utan klimatpåverkan – och har också, i linje med den, fattat beslut om att uppnå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid.

– För att klara målet krävs både ny teknik och nära samverkan med kunder, partners och andra aktörer, säger Niklas Gunnar, koncernchef och vd för Mälarenergi AB. Klimatkrisen är världens största utmaning, men den måste lösas lokalt. Kraven från våra kunder är också mycket tydliga. Det är ont om tid, tempot och takten måste öka.

Enligt ägardirektivet ska Mälarenergi lämna utdelning till ägarna med motsvarande 50 % av resultatet efter finansnetto efter avdrag för schablonskatt, och detta belopp ska uppgå till minst 100 miljoner kronor. 2023 års rörelseresultat för Mälarenergikoncernen blev 473 miljoner kronor. Efter avdrag för finansiella kostnader (räntor) och skatt, är 2023 års resultat 292 miljoner. Utdelningen till ägarna, det vill säga Västerås stadshus AB, blir 145 miljoner kronor.

Trots ett tufft år låg Mälarenergi fortfarande över branschsnittet i kundnöjdhet, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Dessutom visade 2023 års SBI (Sustainable Brand Index), Europas största oberoende varumärkesundersökning inom hållbarhet, att Mälarenergi gjort en stor förflyttning i Västmanlands län. I kategorin ”El & värme” gick Mälarenergi från fjärde till första plats – och sett över hela riket, ansåg Sveriges 16–29-åringar att Mälarenergi är det näst mest hållbara varumärket, efter Vattenfall.

Resan mot noll och fortsatt hög investeringstakt
Under 2023 investerade Mälarenergikoncernen för 1014 miljoner kronor, vilket överstiger 2022 års investeringar med 71 miljoner (se faktaruta längre ner på sidan). År 2024 kommer att präglas av både en fortsatt hög investeringstakt och fler effektiviseringar inom Mälarenergi.

– Vi behöver ha fortsatt stort fokus på våra kostnader, säger Niklas Gunnar. För att klara omställningen inom såväl klimat- som energiområdet krävs en hållbar ekonomi som möjliggör investeringar och utveckling på kort och lång sikt. Under 2023 inleddes projektet med att  bygga ett batterilager vid Hallstahammars vattenkraftstation och, på sikt, en solcellspark. Vi planerar också för en batteripark  vid Kraftvärmeverket. Expansionen av fjärrvärme och fjärrkyla fortsätter, vi förstärker elnätet, bygger mottagningsstationer och undersöker möjligheterna för så kallad CCS-teknik vid Kraftvärmeverket – alltså en teknik för att fånga in och lagra koldioxid.

Carin Lidman instämmer:

– Den tid vi lever i kräver nya lösningar, ny teknik, nya tankar, beteenden och samverkansformer, säger hon. Det är det som Resan mot noll handlar om – att faktiskt agera och att göra det i form av konkreta handlingar.

Nyckeltal 2023 (2022 inom parentes)

  • Omsättning: 4821 mnkr (4340)
  • Rörelseresultat: 473 mnkr (566)
  • Avkastning på totalt kapital: 3,7 % (4,4)
  • Medelantal anställda: 752 (725)
  • Investeringar: 1014 mnkr (943)

Mälarenergi investerade för 1014 miljoner kronor under 2023 – här är några exempel
(2022 års siffror inom parentes):

  • Elnät och mer effekt. För att klara elektrifieringen och effektproblematiken i Västmanland, krävs ett förstärkt elnät och nya mottagningsstationer. Mälarenergi Elnät AB har även fortsatt arbetet med att bygga bort luftledningar. Under 2023 investerades 271 miljoner kronor (255) i förstärkningar av elnätet i Mälarenergi Elnäts ägarkommuner.
  • Världens största energilager för värme. Affärsområde Värme investerade för 389 miljoner kronor (320). Hit hör satsningar på fjärrkyla, fortsatt exploatering samt det bergrum som utvecklas till vad som ser ut att bli världens största energilager för värme. Mälarenergis blivande energilager, som har fått stort genomslag i såväl nationell som internationell media, kommer innebära både minskade utsläpp och att Mälarenergi kan bibehålla hög elproduktion när elen behövs som mest.
  • Hållbara och långsiktiga leveranser av dricksvatten och avloppsrening. Investeringar i vatten- och avloppsnät respektive vattenproduktions- och reningsanläggningar uppgick till 247 miljoner kronor (245). Det handlar om såväl exploateringar som förnyelse av ledningsnätet.
  • Utbyggnad av fibernätet. Det har gjorts fibernätsinvesteringar på 33 miljoner kronor (46) inom moderbolaget och Fibra AB:s investeringar uppgick till 46 miljoner konor (22). Under året har bolaget varit drivande i att fortsatt bygga ut fibernätet och att upprätthålla kapaciteten i Västerås, Hallstahammar och Strängnäs.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ett gammalt oljelager från kalla kriget görs om till ett gigantiskt energilager för fjärrvärme. Internationell media, däribland BBC och nyhetsbyrån AFP, har bevakat hållbarhetssatsningen – som tas i drift under 2024.
Ett gammalt oljelager från kalla kriget görs om till ett gigantiskt energilager för fjärrvärme. Internationell media, däribland BBC och nyhetsbyrån AFP, har bevakat hållbarhetssatsningen – som tas i drift under 2024.
Ladda ned bild
Carin Lidman, styrelseordförande för Mälarenergi
Carin Lidman, styrelseordförande för Mälarenergi
Ladda ned bild
Niklas Gunnar, koncernchef och vd för Mälarenergi AB
Niklas Gunnar, koncernchef och vd för Mälarenergi AB
Ladda ned bild

Om oss

Mälarenergi producerar och levererar el, värme, vatten, kyla och energitjänster som möjliggör ett hållbart samhälle där alla får plats. Vi är cirka 750 medarbetare som, i samarbete med kunder och partners, arbetar målmedvetet mot vår vision: En värld där vi tillsammans lever och verkar helt utan klimatpåverkan. Vi är i full gång med det vi kallar Resan mot noll: att uppnå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid. Koncernen omsatte cirka 4,8 miljarder kronor under 2023 och ägs av Västerås stad.

Följ Mälarenergi

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mälarenergi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye